POZVÁNKY

Školní rok 2017/2018

Upozorňujeme na nový systém metodických setkání.
Metodická setkání jsou nově rozdělena do tří sekcí:    1.Výchovní poradci
                                                                                      2. Asistenti pedagoga
                                                                                      3. Školní speciální pedagogogé a školní psychologové

Níže naleznete rozpis plánovaných setkání pro jednotlivé sekce:


1. Výchovní poradci

    • Příští metodické setkání výchovných poradců základních škol proběhne ve středu:

 4. 4. 2018 od 13:00 hodin ve školícím salónku Domova mládeže SŠSaD, Liberec 2, Truhlářská 3.  
 Rámcový program:
13:00- 14:00 hod. LIRA - Raná péče Liberec, informace o podpoře rodin dětí a žáků s PAS  (Kateřina Čechlovská)
14:00- 15:30 - přiblížení metodických komentářů k RVP ZV, informace k průběhu vyhodnocování PO a kontrolách IVP, aktuality z PPP, dotazy a diskuze (Mgr. J. Hlavová, Mgr. L. Langrová. doc.I.Pešatová).

 6. 6. 2018 od 13:00 hodin ve školícím salónku Domova mládeže SŠSaD, Liberec 2, Truhlářská 3.   
Rámcová program: V úvodu přijde doplnit informace LIRA ( z minulého setkání)
Metodické setkání bude věnováno zpětné vazbě k vyhodnocení PO a IVP, metodické podpoře a Vašim dotazům. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::2. Asistenti pedagoga

Metodické setkání asistentů pedagoga proběhne 2. 5. 2018 od 14:00 hodin ve školícím salónku Domova mládeže  SŠSSaD, Liberec 2, Truhlářská 3.
Rámcový program:
Konkrétní metody práce se žákem s poruchou chování, příp. poruchou pozornosti a ADHD ( Mgr. A. Krejčová)
Informace  z návštěv ve školách, metodická podpory, příklady dobré praxe (Mgr. J. Hlavová, Mgr. L. Langrová)
Dotazy a diskuze

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::3. Školní speciální pedagogové a školní psychologové

Metodické setkání školních speciálních pedagogů a školních psychologů proběhne 7. 3. 2018 od 14:00 hodin ve školícím salónku Domova mládeže  SŠSSaD, Liberec 2, Truhlářská 3.
Rámcový program:
Příklady dobré praxe a sdílení zkušeností, aktuální problematické otázky v práci speciálního pedagoga ve škole, vzdělávání žáků cizinců a možnosti jejich podpory ve škole, dotazy a diskuze ( Mgr. J. Hlavová, Mgr. A. Jirsáková, doc.I.Pešatová)ĉ
Jana Hlavová,
20. 11. 2017 4:26
ĉ
Jana Hlavová,
17. 1. 2018 7:32
ĉ
Jana Hlavová,
19. 9. 2017 3:13