POZVÁNKY

Školní rok 2018/2019

Upozorňujeme na nový systém metodických setkání.
Metodická setkání jsou nově rozdělena do tří sekcí:        1.Výchovní poradci, školní speciální pedagogové a školní psychologové
                                                                                          2. Výchovní poradci, školní speciální pedagogové a školní psychologové
                                                                                          3. Asistenti pedagoga
                                                                                     

Níže naleznete rozpis plánovaných setkání pro jednotlivé sekce:


1. Výchovní poradci, š
kolní speciální pedagogové a školní psychologové ZŠ
    • Metodické setkání výchovných poradců základních škol proběhne ve středu:

  • 3. 4. 2019 od 13:00 hodin - program bude upřesněn

  • 5. 6. 2019 od 13:00 hodin - program bude upřesněn

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2. Výchovní poradci, š
kolní speciální pedagogové a školní psychologové SŠ

  • 10. 12. 2018 od 14:00 hodin ve školícím salónku Domova mládeže SŠSSaD, Liberec 2, Truhlářská 3. 
          Rámcový program:  Novela maturitní vyhlášky, novela vyhlášky o vzdělávání žáků s SVP, podklady pro vystavení Doporučení ŠPZ, kompetence školy, metodická podpora, řešení konkrétních případů (kazuistika)


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

3. Asistenti pedagoga

Metodické setkání asistentů pedagoga proběhne 13. 3. 2019 od 14:00 hodin ve školícím salónku Domova mládeže  SŠSSaD, Liberec 2, Truhlářská 3.

Téma: Narušení sociální skupiny - šikana a kyberšikana

Na setkání je nutné se předem registrovat na mail  doubravova@pppliberec.cz


15. 5. 2019   Téma: Agrese, sebepoškozování     (Na setkání je nutné se předem registrovat na mail  doubravova@pppliberec.cz)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::

ĉ
Jana Hlavová,
16. 10. 2018 7:39
ĉ
Jana Hlavová,
22. 11. 2018 6:44
ĉ
Jana Hlavová,
20. 11. 2017 4:26
ĉ
Jana Hlavová,
17. 1. 2018 7:32
ĉ
Jana Hlavová,
30. 1. 2019 5:01
ĉ
Jana Hlavová,
19. 9. 2017 3:13
ĉ
Jana Hlavová,
24. 9. 2018 2:09