POZVÁNKY

Školní rok 2018/2019

Upozorňujeme na nový systém metodických setkání.
Metodická setkání jsou nově rozdělena do tří sekcí:        1.Výchovní poradci, školní speciální pedagogové a školní psychologové
                                                                                          2. Výchovní poradci, školní speciální pedagogové a školní psychologové
                                                                                          3. Asistenti pedagoga
                                                                                     

Níže naleznete rozpis plánovaných setkání pro jednotlivé sekce:


1. Výchovní poradci, š
kolní speciální pedagogové a školní psychologové ZŠ
    • Metodické setkání výchovných poradců základních škol proběhne ve středu:
  •  5. 12. 2018 od 13:00 hodin ve školícím salónku Domova mládeže SŠSSaD, Liberec 2, Truhlářská 3.   
Rámcový program Prezentace oborové nabídky středních škol pro rok 2019/2020


  • 6. 2. 2019 od 13:00 hodin - program bude upřesněn

  • 3. 4. 2019 od 13:00 hodin - program bude upřesněn

  • 5. 6. 2019 od 13:00 hodin - program bude upřesněn


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2. Výchovní poradci, š
kolní speciální pedagogové a školní psychologové SŠ

  • 10. 12. 2018 od 14:00 hodin ve školícím salónku Domova mládeže SŠSSaD, Liberec 2, Truhlářská 3. 
          Rámcový program:  Novela maturitní vyhlášky, novela vyhlášky o vzdělávání žáků s SVP, podklady pro vystavení Doporučení ŠPZ, kompetence školy, metodická podpora, řešení konkrétních případů (kazuistika)


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


3. Asistenti pedagoga

Metodické setkání asistentů pedagoga proběhne 9. 1. 2019 od 14:00 hodin ve školícím salónku Domova mládeže  SŠSSaD, Liberec 2, Truhlářská 3.

Rámcový program:
Diagnostika skupiny a žáka - různé metody pozorování, nestandardizované dotazníky a techniky, rizikové faktory působící na jednotlivce

Dotazy a diskuze

Další setkání jsou plánována na tyto termíny ( vždy středa od 14:00 hodin)

13. 3. 2019   Téma: Narušení sociální skupiny - šikana a kyberšikana
15. 5. 2019   Téma: Agrese, sebepoškozování 


Program bude upřesněn. Na setkání je nutné se předem registrovat na mail  doubravova@pppliberec,cz
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::


ĉ
Jana Hlavová,
16. 10. 2018 7:39
ĉ
Jana Hlavová,
22. 11. 2018 6:44
ĉ
Jana Hlavová,
20. 11. 2017 4:26
ĉ
Jana Hlavová,
17. 1. 2018 7:32
ĉ
Jana Hlavová,
19. 9. 2017 3:13
ĉ
Jana Hlavová,
24. 9. 2018 2:09