POZVÁNKY

Školní rok 2018/2019

Upozorňujeme na nový systém metodických setkání.
Metodická setkání jsou nově rozdělena do dvou sekcí:    1.Výchovní poradci, školní speciální pedagogové a školní psychologové
                                                                                          2. Asistenti pedagoga
                                                                                     

Níže naleznete rozpis plánovaných setkání pro jednotlivé sekce:


1. Výchovní poradci, š
kolní speciální pedagogové a školní psychologové
    • Metodické setkání výchovných poradců základních škol proběhne ve středu:

  •  3. 10. 2018 od 13:00 hodin ve školícím salónku Domova mládeže SŠSaD, Liberec 2, Truhlářská 3.  

13:00- 14:00  Aktuální informace z PPP, plán návštěv škol a informace k IVP, informace o projektu NAKAP LK I. - zkvalitňování péče o nadané žáky
14:00- 14:30  Přijímací řízení na SŠ 2019 Ing. E. Kotková, KULK
14:30 -15:30  Prezentace oborové nabídky středních škol pro rok 2019/2020 -  obory s talentovou zkouškou 

  •  5. 12. 2018 od 13:00 hodin ve školícím salónku Domova mládeže SŠSaD, Liberec 2, Truhlářská 3.   
Rámcový program Prezentace oborové nabídky středních škol pro rok 2019/2020


  • 6. 2. 2019 od 13:00 hodin - program bude upřesněn

  • 3. 4. 2019 od 13:00 hodin - program bude upřesněn

  • 5. 6. 2019 od 13:00 hodin - program bude upřesněn
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


2. Asistenti pedagoga

Metodické setkání asistentů pedagoga proběhne 7. 11. 2018 od 14:00 hodin ve školícím salónku Domova mládeže  SŠSSaD, Liberec 2, Truhlářská 3.

Rámcový program:
Třídní kolektiv a moje pozice? Pozvánka pro AP - listopad 2018.doc

Dotazy a diskuze

Další setkání jsou plánována na tyto termíny ( vždy středa od 14:00 hodin)
  
9. 1. 2019   Téma: 
Diagnostika skupiny a žáka - různé metody pozorování, nestandardizované dotazníky a techniky, rizikové faktory působící na jednotlivce   
13. 3. 2019   Téma: Narušení sociální skupiny - šikana a kyberšikana
15. 5. 2019   Téma: Agrese, sebepoškozování 


Program bude upřesněn. Na setkání je nutné se předem registrovat na mail  doubravova@pppliberec,cz
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::


ĉ
Jana Hlavová,
16. 10. 2018 7:39
ĉ
Jana Hlavová,
20. 11. 2017 4:26
ĉ
Jana Hlavová,
17. 1. 2018 7:32
ĉ
Jana Hlavová,
19. 9. 2017 3:13
ĉ
Jana Hlavová,
24. 9. 2018 2:09