ODKAZY

Níže uvádíme odkazy na praktické webové stránky!

Do vyhledávače  http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ zadejte do kolonky v základním vyhledávání vždy číslo předpisu, který hledáte!  
Zobrazuje se 12 položek
Webový odkazAdresa
Řadit 
 
Řadit 
 
Webový odkazAdresa
Asociace výchovných poradců http://www.asociacevp.cz/ 
Individuální vzdělávací plán https://docs.google.com/a/pppliberec.cz/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cHBwbGliZXJlYy5jenxwZWRhZ29naWNrby1wc3ljaG9sb2dpY2thLXBvcmFkbmEtbGliZXJlYy1wLW98Z3g6NTc1OTkzMGUxMzUxNzlhYQ 
MŠMT - Maturitní zkoušky http://www.novamaturita.cz/novinky.html 
MŠMT - společné vzdělávání (inkluze) http://www.msmt.cz/vzdelavani/spolecne-vzdelavani-1 
Plán pedagogické podpory https://docs.google.com/a/pppliberec.cz/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cHBwbGliZXJlYy5jenxwZWRhZ29naWNrby1wc3ljaG9sb2dpY2thLXBvcmFkbmEtbGliZXJlYy1wLW98Z3g6MmE5YzYwZTVhOWJhNWJhOA 
pomůcky pro žáky s SPU, metodické materiály http://www.korunka.gns.cz/kabinet/specialni_pomucky.htm 
Přehled oborů pro školní rok 2019/2020 http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=m1Pz5vUeSp4%3d&tabid=160&mid=756 
Přehled podpůrných opatření http://www.msmt.cz/file/36497/ 
Společné vzdělávání - Národní ústav ve vzdělávání, Praha http://www.nuv.cz/t/in 
Vyhláška č. 197/2016, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradensklých služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.  http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 
Vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, poslední znění novela č. 416/2017 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27/zneni-20180901 
Zákon č. 82/2015, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 
Zobrazuje se 12 položek