Pomůcky pro nápravu SPU

přidáno: 15. 3. 2014 14:01, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 15. 3. 2014 14:18 ]
Níže  naleznete některé doporučované a osvědčené pomůcky a publikace, které můžete využít pro svou práci v oblasti náprav specifických poruch učení, ale i při běžné výuce. V přehledu jsou uvedeny i pomůcky a publikace, které byly vydány již v dřívějších letech (na školách se nadále používají) a mohou se tedy obtížněji shánět na trhu. Uvedené pomůcky či publikace nejsou většinou monotematicky zaměřeny (na jeden problém či reedukaci pouze 1 oblasti obtíží), ale zejména v níže uvedených publikacích se ve cvičeních prolíná procvičování více oblastí (např. zrakové vnímání + koncentrace pozornosti + prostorová orientace + vizuomotorika) – pro reedukaci je tedy vhodné vždy dle řešeného problému pečlivě vybírat jednotlivá cvičení, texty, obrázky apod., publikace kombinovat..
- seznam pomůcek i publikací je pouze orientační,ne ze všemi uvedenými pomůckami máme osobní zkušenosti. 
Při jeho sestavování vycházíme i z doporučení pedagogů provádějících nápravnou péči, učitelů ZŠ a spolupracovníků z jiných PPP.
Další tipy naleznete také v oddíle Výchovné poradenství - odkazy.

1. Pomůcky užívané pro nápravu dyslexie:
- Textilní písmena ( Výroba učebních pomůcek 370 01 České Budějovice, P+P, Rudolfská 35/26, tel.: 038/1359903) ( Pavel Vávra, Nádražní 253, 397 01 Písek,  tel. 603 870 788)

- Plastiková čtecí okénka zelené barvy - Firma MM, Mgr.Zdeňka Michalová, Na ostrově 7, 266 01 Beroun 3)
- Plastiková čtecí záložka zelené barvy i pro starší děti s obtížemi ve čtení (Firma MM, viz.výše)
- Hry s písmeny a slabikami pro postřehování otevřených slabik, uzavírání otevřených slabik,rozvoj schopnosti analýzy a syntézy ( Firma MM viz. výše)
- Tabulka k nácviku postřehování otevřených slabik s okénkem k postřehování (Firma MM, viz. výše)
- vytvořené karty s písmeny (tiskací/psací/velká/malá), kostky s písmeny, pexeso „abeceda“, skládací abeceda, tabulky s tiskacími písmeny/slovy + karty         s psací podobou ( a naopak), neúplné věty, využití dětských časopisů- doplňovačky, skrývačky, křížovky……psací stroj, PC, texty sestavené z různých typů    a velikostí písmen + texty s nesmyslnými slovy/větami (vytvořené např. na PC), čtení s porozuměním – texty: doplňování vynechaných slov, vybírání vhodných slov z nabídky, zakreslení přečteného děje…

Doporučit lze tyto publikace:
Hrajeme si s písmeny - rozlišování hlásek ( O.Zelinková, nakl. DYS),
Hrou s písmeny k lepšímu čtení (E.Kubická, nakl. Grafie)
Čítanka pro dyslektiky I - aktuálně nahrazena Základy čtení I a II
Základy čtení I, II ( Z.Michalová, nakl.Tobiáš)
Čítanka pro dyslektiky II., III., IV.díl (nakl. Tobiáš)
Čtení mě baví I.díl, II.díl (nakl. DYS)
Čtenářské tabulky - základní soubor (J. Novák, nakl. Tobiáš)
Čtenářské tabulky - rozšiřující soubor (J. Novák, nakl. Tobiáš)
Cvičení pro dyslektiky: V. (O. Zelinková, nakl. DYS)
Učíme se číst s porozuměním, autor R.Šup (2.-5.roč) ( Rudolf Šup, Španielova 1261, 163 00 Praha 6 -vlastní autorova distribuce)
Učíme se číst s porozuměním pro 5.ročník ZŠ (R.Šup)(viz. výše)
Když dětem nejde čtení 1.(čtení slov s otevřenou slabikou), 2.(čtení slov s uzavřenou slabikou), (S.Emmerlingová) (nakl. Portál)
Nauč mě správně číst (H. Tymichová, nakl. Práce)


2. Pomůcky užívané pro nápravu dysortografie:
- předepsaná/předtištěná písmena,slabiky, slova, jejich tabulky – viz. dyslexie, měkké a tvrdé kostky, soubory karet s dlouhými a krátkými samohláskami (tiskací, psací), karty a pracovní listy na rozlišování sluchově podobných hlásek, tvarově podobných písmen, …rozlišení zrcadlových tvarů, měkkých/tvrdých slabik, soubory vyjmenovaných slov, gramatické tabulky, procvičování gramatických jevů…procvičovací texty, texty na vyhledávání chyb, texty na procvičování větné intonace, bzučák, nástroje Orffova instrumentária / píšťalka /flétna,grafické znázornění rytmu pomocí značek, psací stroj, PC

Doporučit lze tyto publikace:
Pracovní sešit pro nápravu VPU v Jč I.díl, II.díl (nakl. Tobiáš)
Metody práce při úpravě poruch učení u dětí 2.ročníku ZŠ (E.Kubická, nakl. Grafie)
Příklady pro samostatnou práci žáků při odstraňování VPU-3.ročník(J.Kuchařová, nakladatel. Gloria Rosice, Tyršova 266, Rosice 665 01, tel.737 659 352)
Příklady pro samostatnou práci žáků při odstraňování VPU- 4.ročník(J.Kuchařová, nakladatel. Gloria Rosice, Tyršova 266, Rosice 665 01, tel.737 659 352)
Cvičení pro dyslektiky: I.- VI. (O. Zelinková, nakl. DYS)
Psaní mě baví ( O.Zelinková, nakl. DYS )
Barevná pravidla ( Z.Michalová, Firma MM, Mgr.Zdeňka Michalová, Na Ostrově 7, 266 01 Beroun 3)
DiPo – Podstatná jména, Vyjmenovaná slova, Slovesa, Shoda podmětu s přísudkem (OLDIPO s.r.o, Tř. Svornosti 57, 779 00 Olomouc, tel/fax: 585 204 055, tel.: 777 213 535, 777 213 636)
Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení (Věra Pokorná)
Bzučák ( FORMAT 1,spol.srov.o., Mlýnská 84, 683 52 Křenovice, )


3. Pomůcky užívané pro nápravu dyskalkulie:
- číselné osy, tabulky na sčítání a odčítání, tabulky na násobení, tabulky k převodům jednotek, kalkulačka, pomůcky umožňující zapojení hmatové složky při určování počtu/velikosti … ( např. kamínky, dřívka, knoflíky…)
Dyskalkulie - metodika + pracovní listy (J.Novák, nakl. Tobiáš)
Barevné hranolky - k rozvoji početní dovednosti ( nakl. Tobiáš)
Rozvoj početních představ I , II, III ( Z.Michalová, nakl. Tobiáš)
Rozvoj vnímání a poznávání 2. (V.Pokorná, nakl. Portál)
Pracovní sešit pro rozvoj početní představivosti a dovednosti (H. Treuová, nakl. Tobiáš)
Číselný trojúhelník – nácvik sčítání v oboru 1-18 ve fázi, kdy dítě zvládá orientaci v číselné řadě a zbavuje se spontánně manipulace s prsty. (Firma MM, Mgr.Zdeňka Michalová, Na Ostrově 7, 266 01 Beroun 3, tel. 0311/621979)
Různé druhy počítadel, sada čísel na magnetech apod. ( MaM, v.o.s. učební pomůcky, Laštovkova 14, 635 00 Brno, tel.: 603 413 531)


4. Pomůcky užívané pro nápravu dysgrafie:

- v případě potřeby různé druhy násadek na psací náčiní, využití sešitů na těsnopis nebo sešitů s pomocnými linkami,… tabule, průhledné fólie na psaní, stírací tabulky, reliéfní destičky (písmena/číslice), uvolňovací cviky a pomůcky pro rozvoj grafomotoriky –viz. níže:
Tabule psacích písmen,
Sešity na těsnopis
Vhodné psací potřeby – viz.níže: grafomotorika
Metodika Svobodové

Jemná motorika:
- veškeré pomůcky vhodné ke skládání, modelování, vystřihování, vytrhávání a vlepování do předkreslených tvarů, dále např. k namotávání cívek, klubíček, …šroubování, navlékání,

Grafomotorika:
- velké archy balicího papíru, různé druhy tabulí, psací pomůcky zanechávající lehce stopu, houbičky (měkké tužky, fixem, štětce…), v případě potřeby různé druhy násadek, trojhranných nástavců, fólie

- Nebojte se psaní = program na odstranění grafomotorických obtíží u dětí předškolního i školního věku, odzkoušeno a schváleno PaedDr.Y.Heyrovskou = např.pera, tužky, nádstavce, pastelky, mikrotužky, linery, prstové barvy, měkká modelína (Firma Pastelka, V tůních 13, Praha 2, tel.2494 2229)
-Trojhranný program = kompletní sortiment psacích a kreslicích potřeb a pomůcek pro leváky a praváky, vhodných k rozvoji správného držení, odstraňování atypického úchopu a při grafomotorických poruchách u zdravé i handicapované ruky. (KABINET DIDAKTICKÉ TECHNIKY –Petr Prokop, Palackého 32, P.O.Box 10, 271 01 Nové Strašecí )
- výrobky firmy Bruynzeel (TRIPLE) – trojhranná pera pro praváky i leváky, pastelky, fixy, ořezávátka … (Dagmar Kalabusová, Střední 391, 747 69 Pustá Polom, nebo FAIR PLAY TRADE,s.r.o.,Jeronýmova 24/62, 460 07 Liberec 7, nebo PMP-centrum s.r.o, Mendlovo nám.9, 603 00 Brno, tel.: 543 211 944)
- Zdravé psaní = sada psacích potřeb s trojúhelníkovou úchopovou částí
- násadka pro zamezení vyjíždění psacího pera/tužky nebo štětce z prstů -
- trojhranný nástavec (SLUŽBA ŠKOLE, Králevehradecká 630, 560 02 Ústí nad Orlicí)
- prstové barvy ( GAMA a.s., České Budějovice, DIDAKTA –Miroslav Novotný, Pernštýnská 40, 530 02 Pardubice)

Doporučit lze tyto publikace:
Čáry,máry I, II,(nakl. Tobiáš)
Šimonovy pracovní listy 5, 9 (nakl. Portál)
Nauč mě správně psát (H. Tymichová, nakl. Práce)

Ucelené metodiky: Heyrovské, Svobodové, MDS, Zapletala - vždy nutné pod vedením proškoleného odborníka!

Prostorová a pravolevá orientace
- připravená cvičení na ploše, v prostoru, na sobě i na druhé osobě
Cvičení pro dyslektiky: VI. (O. Zelinková, nakl. DYS)
Labyrint – didaktická pomůcka a hra pro děti od 4,5 roku
- výrazně napomáhá rozvoji jemné koordinace mezi oběma rukama a zdokonaluje přesnost spolupráce rukou s očima. Pro děti ve věku zhruba 4,5 až 13 let. Prodejce: PhDr. Vladimír Pospíšil, Benešovo nábřeží 1748, 760 01 Zlín

5. Pomůcky užívané pro procvičování prostorové a pravolevé orientace: 
Cvičení zaměřená např. na vyhledávání rozdílů a doplňování detailů v obrazovém materiálu, barevné vyškrtávání písmen, znaků, skládání rozstříhaných pohlednic bez okraje, černobílých obrázků, geometrických tvarů, třídění drobných součástí, práce se stavebnicí či mozaikou podle předlohy
- cvičení vizuomotorické koordinace – např. překreslování, zvětšování obrázků pomocí čtvercové sítě, dokreslování druhé poloviny obrázku

Shody a rozdíly - pracovní listy ( Z. Michalová, nakl. Tobiáš)
Rozvoj vnímání a poznávání 1. (V.Pokorná, nakl. Portál)


6. Pomůcky užívané pro procvičování sluchové percepce:

- Orffovy nástroje
- bzučák

7. Počítačové programy:

1.Výukové a vzdělávací programy z nakladatelství GRADA Publishing –např. Hrajeme si s písmenky - procvičovací program pro děti ve věku 5-9 let a všechny dyslektiky (GRADA Publishing, spol.s r.o., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7)
2.DysCom – program pro děti se specifickými výukovými potřebami - program nabízí 3 základní oblasti podpory: čtení, psaní, rozvoj zrak. vnímání ( ARID – Ing.PhamXuan, Měchenická 2539/1, 141 00 Praha 4.)
3.a) Písmohrátky – reedukace I – česká verze programu
3.b) Písmohrátky reedukace II – pro žáky 4.-9. třídy ZŠ, cvičení v Angličtině a Němčině ( informace: PhDr. Jana Swierkoszová, Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta, Reální 5, 701 00 Ostrava, nebo Paed.Dr. Yveta Heyrovské, Písková 3/ 265, 143 00 Praha – Modřany)
4.Počítačové programy o.s.PETIT ( Rooseveltova 51, 779 00 Olomouc, Počítačový program MÉĎA POČÍTÁ, MÉĎA ČTE, BREPTA - rozvoj komunikativních dovedností, ALTÍK - tvorba komunikačních tabulek, MÉĎA 99, PSANÍ - analýza a syntéza čtení a psaní
5.Počítačové programy GeMis ( GeMis s.r.o, Kuncova 1, 155 00 Praha 5 – programy
pro reedukaci dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, pravolevé a prostorové orientace: Počítačový program Soví hrad - písmenka, Soví hrad - slabiky, Soví hrad - slova, Soví hrad - věty a texty, Soví čítanka, Soví noviny, Soví bludiště, Soví čaroděj,Soví kouzelník
6. TERASOFT – výukové programy ( Terasoft,a.s., Vísecké nám.1280, 268 01 Hořovice)


8. Další literatura k nápravě:

- Učíme se hrou (E. Mádrová) – pro předškolní. věk – rozvoj vnímání, paměti, jemné motoriky, grafomotoriky, matem. schopností, citu a charakteru
- Šimonovy pracovní listy – 1. celkový rozvoj – prostorová orientace, barvy, paměť, myšlení, tvořivost, uvolňovací cviky…(M. Mlčochová), 2. zraková percepce., pozornost, geometrické tvary (M. Mlčochová), 3. dokreslování, uvolňovací cviky (M. Mlčochová), 4. rozvoj myšlení a řeči (B. Borová, J. Svobodová), 5. grafomotorická cvičení (M. Pilařová), 6.a 7. logopedická cvičení I. a II. (V. Charvátová-Kopicová, Š. Boháčová), 8. rozvoj logického myšlení (V. Kárová), 9. grafomotorika a kreslení (V. Pokorná), 10. rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání (M. Mlčochová)
- Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na škole střední(Michalová, nakl. Tobiáš)
- Koncentrace pozornosti (Rezková, Zelinková, Tumpachová, nakl. DYS)
- Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení (Věra Pokorná)
- Kuliferda - soubory pracovních sešitů (nakl. RAABE)

9. Videokazety:

1.Relaxační cvičení nejen pro děti se specifickými poruchami chování ve škole i doma
- Firma MM, Mgr.Zdeňka Michalová, Na Ostrově 7, 266 01 Beroun 3, tel. 0311/621979)
2. Úskalí grafomotorického vývoje u dětí školního a předškolního věku(PaedDr. Miroslav Zapletal, Ústí nad Orlicí r. 1992)

Comments