Otázky k přijímacímu řízení na SŠ v roce 2015

přidáno: 6. 11. 2014 2:33, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 6. 11. 2014 8:13 ]
Vážení výchovní poradci, 
níže přikládám informace z MŠMT ohledně vašich dotazů k přijímacímu řízení na SŠ 2015. 
Ve stručnosti shrnu podstatné informace, které jste požadovali:
1. Pro přijímací řízení se musí použít nové formuláře přihlášek, jsou ke stažení na stránkách edulk.cz, a také na odkazu v příloze níže. 
2. Pořadí škol na každé přihlášce jednotlivého žáka musí být shodné.
3. Přihlášky je možné okopírovat, v případě elektronického vyplnění dvakrát vytisknout.
4. Žáci, kteří se hlásí na obory s talentovou zkouškou se mohou hlásit i na jiné obory, rozhodující však je, kam odevzdají zápisový lístek - ten mají pouze jeden a je nevratný.  Nelze si tedy nechat "zadní vrátka".

Vaše otázky zodpoví Ing. E. Kotková na metodickém setkání 3.12.2014.

Více informací naleznete také na tomto odkazu:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
V textu pozor na záměnu informací s Pilotním testováním, do kterého se LK nezapojí.  

Informace z MŠMT naleznete také zde:   otazky_a_odpovedi_prijimaci_rizeni_2015 (1).doc
ĉ
Jana Hlavová,
6. 11. 2014 2:33
Comments