Novela vyhlášky č. 27/2016 - nově: vyhláška č. 270/2017

přidáno: 6. 9. 2017 5:35, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 6. 9. 2017 5:37 ]
Milé kolegyně, milí kolegové,
byla schválena novela vyhlášky č. 27/2016 SB., O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ NADANÝCH a najdete ji ve Sbírce zákonů pod číslem 270/2017.
Změny nabývají platnost 1.9.2017. 
Změny v příloze č 1. (tedy celý „seznam“ PO) a v příloze č. 5 (struktura Doporučení) mají nabýt platnosti až od 1.12.2017. 

Upozorňujeme na nový formulář  individuálního vzdělávacího plánu - viz příloha č. 2 k vyhlášce.!

Zvýrazněné změny na webu MŠMT:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-1

 

Zde kompletní verze s Přechodnými ustanoveními v závěru textu - vyšla v pátek 25.8. 2017 pod číslem 270.

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 Comments