Novela vyhlášky č. 27/2016 - nově: vyhláška č. 416/2017

přidáno: 6. 9. 2017 5:35, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 29. 1. 2018 13:52 ]
Milé kolegyně, milí kolegové,
byla schválena novela vyhlášky č. 416/2017 SB.,Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.   najdete ji ve Sbírce zákonů.
Změny nabývají platnost 1.12.2017. 

Upozorňujeme na nový formulář  individuálního vzdělávacího plánu - viz příloha č. 2 k vyhlášce.!

Zde kompletní verze s Přechodnými ustanoveními v závěru textu - vyšla v pátek 8. 12.2017, čístka 147.  http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 Comments