Druhý cizí jazyk na ZŠ

přidáno: 4. 6. 2014 7:03, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 15. 9. 2014 4:27 ]

      Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

       na vaše dotazy ohledně zrušení druhého cizího jazyka na ZŠ  odpovídám takto:  

-      RVP ZV jsou pro školy závazné;

-          Předměty dané učebním plánem jsou pro všechny žáky povinné;

-        změna platí „hned a pro všechny“;  

-          MŠMT s vědomím toho, že mohou být u některých žáků problémy, vydalo vysvětlující informaci „Odůvodněné případy pro upevňování a rozvíjení výuky v     Cizím jazyce“,  

-          „Odůvodněné případy“ jsou vcelku jasně specifikovány – ale jednoznačně z materiálu vyplývá, že  všichni žáci, kromě  těch se speciálními vzdělávacími potřebami žáka, a to ještě s přesně vyjmenovaným postižením, musejí absolvovat alespoň „upevňování a rozvíjení výuky v Cizím jazyce“.   Viz příloha…

Další informace rovněž na:

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6475

ĉ
Jana Hlavová,
4. 6. 2014 7:03
Comments