Aktuální informace k přijímacímu řízení do středních škol pro školní rok 2020/2021

přidáno: 23. 10. 2020 5:19, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 23. 10. 2020 5:19 ]

MŠMT připravilo materiál "Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021", který obsahuje aktuální informace a postupy v rámci přijímání uchazečů ke vzdělávání.

S ohledem na jarní uzavření škol obsahuje materiál specifika související s tímto uzavřením. Jedná se především o to, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčeních za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Toto je dáno § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. 

Dále materiál obsahuje upozornění, že od 1. 10. 2020 může MŠMT opatřením obecné povahy určit mj. odlišné termíny nebo lhůty než stanovuje školský zákon a také odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání (§ 184a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.).


https://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/6676/Aktualni-informace-k-prijimacimu-rizeni-do-strednich-skol-pro-skolni-rok-2020-2021.aspx
Ċ
Jana Hlavová,
23. 10. 2020 5:19
Comments