Aktualizace Pokynu k vykazování dětí, žáků a studentů s SVP

přidáno: 30. 10. 2013 3:33, autor: Jana Hlavová
Milé kolegyně, milí kolegové,
od 1.11.2013 platí nový Pokyn k vykazování dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Podle něho kvalifikujeme druhy postižení vašich integrovaných žáků a slouží pro orientaci ve výkaznictví.
Aktualizované znění Pokynu k vykazování máte níže v příloze.  
Comments