INFORMACE

Níže uvádíme důležité informace pro všechny pedagogy:

Novela vyhlášky č. 27/2016 - nově: vyhláška č. 270/2017

přidáno: 6. 9. 2017 5:35, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 6. 9. 2017 5:37 ]

Milé kolegyně, milí kolegové,
byla schválena novela vyhlášky č. 27/2016 SB., O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ NADANÝCH a najdete ji ve Sbírce zákonů pod číslem 270/2017.
Změny nabývají platnost 1.9.2017. 
Změny v příloze č 1. (tedy celý „seznam“ PO) a v příloze č. 5 (struktura Doporučení) mají nabýt platnosti až od 1.12.2017. 

Upozorňujeme na nový formulář  individuálního vzdělávacího plánu - viz příloha č. 2 k vyhlášce.!

Zvýrazněné změny na webu MŠMT:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-1

 

Zde kompletní verze s Přechodnými ustanoveními v závěru textu - vyšla v pátek 25.8. 2017 pod číslem 270.

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 Kontroly IVP

přidáno: 4. 5. 2017 23:55, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 19. 6. 2017 0:01 ]

V rámci kontrol individuálních vzdělávacích plánů vás prosíme o vyplnění přiložených dokumentů a doručení v tištění podobě na pracoviště PPP.
Děkujeme. 


Vzdělávání dětí, žáků - cizinců.

přidáno: 21. 10. 2016 4:44, autor: Jana Hlavová

V příloze naleznete základní informace o vzdělávání dětí, žáků - cizinců  dle nové legislativy.

Škola hrou ve šk. roce 2016/2017

přidáno: 14. 9. 2016 0:51, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 14. 9. 2016 0:52 ]

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
dovolujeme si vás oslovit s nabídkou naší aktivity pro vaše žáky a jejich rodiče. 

Od října 2016 do května 2017 opět nabízíme seriál reedukačních aktivit a hrátek „ŠKOLA HROU“ pro děti druhých, třetích a čtvrtých tříd, které mají potíže se psaním, čtením a počítáním. Škola hrou bude probíhat každou druhou sobotu v měsíci v ZŠ U Soudu 369/8, Liberec 2. Děti i rodiče si mohou vyzkoušet hrátky, které pomohou zejména rodičům v motivaci svých dětí k různým podpůrným cvičením pro kompenzaci percepčních a percepčně motorických obtíží. Děti se navíc setkají se zábavnou formou školní práce. 

Jak je akce organizovaná: 
Místo: ZŠ Liberec, U Soudu 369/8, p.o. 
Čas: začínat budeme v 9:00 hodin, končit v 11:30 hod. 

Děti v doprovodu rodičů mohou přicházet průběžně do 11:00 hodin 

Co sledujeme: 
Chceme rodičům ukázat, jak mohou jednotlivé obtíže svých dětí při čtení a psaní napravovat při domácím zácviku. Budou si to moci pod vedením pracovníků PPP vyzkoušet. Dítě bude společně s maminkou nebo tatínkem vypracovávat šest úkolů. Pracovní listy i cvičení si mohou odnést s sebou domů. 

Prosíme paní učitelky druhých, třetích a čtvrtých tříd, aby zvážily, které děti by podobnou podporu potřebovaly a kteří rodiče by tento způsob vedení akceptovali. Těmto dětem vložte vytištěnou pozvánku do žákovské knížky nebo je odkažte na naše webové stránky www.pppliberec.cz , oddíl Aktuality. 

Nemá význam pozvánku předávat rodičům dětí bez obtíží nebo těm, o kterých se domníváte, že nebudou nabídku určitě akceptovat. 
Vstup na akci je zdarma, podmínkou je příchod dítěte v doprovodu rodiče! 


ŠKOLA HROU se koná tyto soboty 8. 10. 2016, 12. 11. 2016, 10. 12. 2016, 9. 1. 2017, 13. 2. 2017, 12. 3. 2017, 9. 4. 2017, 14. 5. 2017
Vyhláška č. 197/2016

přidáno: 12. 8. 2016 3:15, autor: Jana Hlavová

Vyhláška č. 197/2016. ze dne 2.června 2016, kterou se mění vyhláška č. 72/ 2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. 

Vzdělávání žáků - cizinců

přidáno: 29. 1. 2016 1:15, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 29. 1. 2016 1:39 ]

  •         Další informace o vzdělávání žáků cizinců najdete na portále NIDV: http://cizinci.nidv.cz/

Novela vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných č. 27/2016

přidáno: 29. 1. 2016 1:06, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 29. 1. 2016 1:10 ]

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ve Sbírce zákonů  ČR 2016 v Částce 10 ( z 28. ledna 2016) naleznete novelizované znění Vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných č. 27/2016.

Dokument naleznete také na tomto odkazu:   http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Vzhledem k rozsahu souboru nelze dokument umístit na naše stránky. Děkuji za pochopení. 

Novela školského zákona č. 82/2015

přidáno: 27. 1. 2016 14:57, autor: Jana Hlavová

Vážení,
zde je k nahlédnutí novela školského zákona č. 82/2015 se žlutě vyznačenými změnami:  561-2004_zneni_82-2015_ruzna ucinnost.pdf

ŠKOLA HROU

přidáno: 9. 1. 2016 13:23, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 9. 1. 2016 13:25 ]

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si vás oslovit s nabídkou naší aktivity pro vaše žáky a jejich rodiče.

Od října 2015 do května 2016 nabízíme seriál reedukačních aktivit a hrátek „ŠKOLA HROU“ pro děti druhých, třetích a čtvrtých tříd, které mají potíže se psaním, čtením a počítáním. Škola hrou bude probíhat každou druhou sobotu v měsíci v ZŠ U Soudu 369/8, Liberec 2. Děti i rodiče si mohou vyzkoušet hrátky, které pomohou zejména rodičům v motivaci svých dětí k různým podpůrným cvičením pro kompenzaci percepčních a percepčně motorických obtíží. Děti se navíc setkají se zábavnou formou školní práce.

Jak je akce organizovaná:
Místo: ZŠ Liberec, U Soudu 369/8, p.o.
Čas: začínat budeme v 9:00 hodin, končit v 11:30 hod.

Děti v doprovodu rodičů mohou přicházet průběžně do 11:00 hodin

Co sledujeme:
Chceme rodičům ukázat, jak mohou jednotlivé obtíže svých dětí při čtení a psaní napravovat při domácím zácviku. Budou si to moci pod vedením pracovníků PPP vyzkoušet. Dítě bude společně s maminkou nebo tatínkem vypracovávat šest úkolů. Pracovní listy i cvičení si mohou odnést s sebou domů.

Prosíme paní učitelky druhých, třetích a čtvrtých tříd, aby zvážily, které děti by podobnou podporu potřebovaly a kteří rodiče by tento způsob vedení akceptovali. Těmto dětem vložte vytištěnou pozvánku do žákovské knížky nebo je odkažte na naše webové stránky www.pppliberec.cz , oddíl Aktuality.

Nemá význam pozvánku předávat rodičům dětí bez obtíží nebo těm, o kterých se domníváte, že nebudou nabídku určitě akceptovat.
Vstup na akci je zdarma, podmínkou je příchod dítěte v doprovodu rodiče!

Děkujeme za sdílení nabídky a přejeme vám hezký nový rok.

Zde : ŠKOLA HROU - k nalepení.doc   je informační leták pro žáky , který můžete vlepit do sešitu na nápravu nebo do žákovské knížky. 

Situační zpráva o inkluzivním vzdělávání

přidáno: 6. 9. 2015 14:20, autor: Jana Hlavová

Situační zpráva o inkluzivním vzdělávání popisuje aktuální informace o realizovaných či plánovaných opatření v návaznosti na schválenou novelu školského zákona § 16 (č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).  Situační zpráva o inkluzivním vzdělávání_MSMT (2).pdf

1-10 of 18