METODIK PREVENCE‎ > ‎

ODKAZY

Zobrazuje se 14 položek
Webový odkazAdresa
Řadit 
 
Řadit 
 
Webový odkazAdresa
Advaita, z.ú. www.advaitaliberec.cz 
Aplikace v boji proti šikaně - Nenech to být! https://www.nntb.cz/ 
Informační portál o ilegálních a legálních drogách www.drogy-info.cz 
Informační portál o šikaně na školách www.minimalizacesikany.cz 
K- Centrum www.k-centrum-liberec.cz 
Kontaktní centrum SANANIM www.sananim.cz 
Maják o.p.s. www.majakops.cz 
Metodické dokumenty MŠMT https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny 
Metodický pokyn MŠMT - řešení šikany  http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-rozsirilo-opatreni-k-reseni-sikany-a-kybersikany 
Občanské sdružení Prev-centrum www.prevcentrum.cz 
Plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v Libereckém kraji na období 2019–2021  https://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=Hl6NczbrmTk%3d&tabid=72 
Sdružení podané ruce - pomoci lidem s obtížemi se závislostmi www.podaneruce.cz 
záchranný kruh www.zachranny-kruh.cz 
Závěrečná zpráva o projektu" „BEZPEČNÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH V LK“ Závěrečná zpráva o projektu" „BEZPEČNÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH V LK“ 
Zobrazuje se 14 položek
Comments