STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ – PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

přidáno: 29. 1. 2018 13:55, autor: Jana Hlavová
Studium je koncipováno formou distanční, prezenční a jejich kombinací.

Program je určen školním metodikům prevence na základních a středních školách, dále je doporučen pro pedagogy, kteří se na tuto činnost připravují.
Kurz je organizován podle § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005Sb.,a je akreditováno pod Č.j.: MSMT- 28265/2017-2-1199.

Organizace studiaPrezenční forma výuky probíhá o víkendech. Součástí distančních studijních opor jsou elektronické studijní materiály zpracované ve výukovém prostředí Moodle.
Přijímání ke studiu: Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské pedagogické vzdělání. O přijetí rozhoduje rektor TU v Liberci na základě doporučení odborného garanta.
Přijímací poplatek činí 500,- Kč a platí po rozhodnutí, že se studium v příslušném akademickém roce bude otvírat.

Přihlášky je možno podat:
- elektronicky na adrese https: https://www.cdv.tul.cz/
- na příslušných tiskopisech – jsou ke stažení na https://www.cdv.tul.cz/ – zasílejte na adresu: Technická univerzita v Liberci, CDV, Studentská 2, 461 17 Liberec 1.
Termín podání přihlášek: do 10. září.
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Doubravová, tel. 734 518 402, sarka.doubravova@tul.cz
Cena 4.900,- Kč za semestr

Garantuje Technická univerzita v Liberci

Ċ
Jana Hlavová,
29. 1. 2018 13:55
Comments