Poradenství a metodické vedení v oblasti prevence rizikového chování

přidáno: 2. 10. 2014 8:13, autor: Jana Hlavová
Vážení učitelé, vážení rodiče

naše Pedagogicko - psychologická poradna v Liberci by Vám ráda nabídla spolupráci, poradenství a metodické vedení v oblasti prevence rizikového chování dětí a pomoc při kompenzaci již rozvinutých poruch chování. 

Pro tuto problematiku jsme pro Vás vyčlenili každou středu, kdy se můžete se svými dotazy a problémy obracet na Mgr. Alexandru Krejčovou
Kontakt je možný realizovat telefonickou i písemnou formou, je vhodné si sjednat termín konzultace.

Poradíme Vám, jak pečovat o děti s úzkostnými poruchami, poruchami chování ve vztahu k rodině, poruchami opozičního vzdoru, závislostním chováním a dalšími nesocializovanými i socializovanými poruchami.

Objasníme Vám výchovné přístupy k reaktivním a proaktivním agresorům.

V naší poradně Vám také zajistíme diagnostiku poruch chování a zprostředkujeme spolupráci se specializovaným pracovištěm.

Pro pedagogy zajistíme odbornou literaturu a přednášky. Témata přednášek se budou odvíjet od zájmu učitelů.

V akutních případech pro Vás zrealizujeme interakční sezení: učitel – žák, dítě –rodiče, učitel – dítě – rodiče a pro dítě zajistíme následnou individuální, speciálně pedagogickou péči.


KONZULTAČNÍ HODINY KAŽDOU STŘEDU

Pro rodiče: 9.00 – 11.00

Pro pedagogy: 13.00 – 15.00 (po dohodě je možné konzultovat také v dopoledních hodinách)

Konzultace pro rodiče a individuální speciálně pedagogická péče o děti: 15.00 – 17.00Těšíme se na spolupráci s Vámi.


                                Za PPP Liberec: Mgr. Alexandra Krejčová – speciální pedagog
                                                         Mgr. Jana Hlavová – ředitelka poradny

 

Comments