Plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v Libereckém kraji na období 2019–2021

přidáno: 7. 2. 2020 5:46, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 10. 2. 2020 7:41 ]
Plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v Libereckém kraji na období 2019–2021 vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (MŠMT, 2010), z koncepčních materiálů, výsledků analýzy potřeb terénu, ze záměrů kraje a v neposlední řadě ze závěrů pravidelných jednání s oblastními metodiky prevence z Pedagogicko-psychologických poraden Libereckého kraje.


Plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v Libereckém kraji je zveřejněn i na webu www.edulk.cz: 

https://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/6335/Plan-primarni-prevence-rizikoveho-chovani-deti-a-mladeze-v-Libereckem-kraji-na-obdobi-2019-2021.aspx

 

Comments