METODICKÉ MATERIÁLY

přidáno: 12. 11. 2013 14:45, autor: Jana Hlavová
Milé kolegyně, milí kolegové, při vaší práci školního metodika prevence jistě využijete nový Metodický pokyn k prevenci šikanování a knihu Primární prevence rizikového chování ve školství. Elektronické verze těchto dokumentů naleznete v příloze.
Comments