Katalog preventivních programů primární prevence

přidáno: 5. 8. 2019 6:30, autor: Jana Hlavová
Na portálu WWW.EDULK.CZ je zveřejněn katalog preventivních programů primární prevence v Libereckém kraji, který vznikl ve spolupráci s Magistrátem města Liberec a organizacemi, které se zaměřují na primární prevenci rizikového chování. Jeho aktualizace bude probíhat 1 x ročně.

http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/6042/Katalog-preventivnich-programu-primarni-prevence.aspx
Comments