Drogový kufr

přidáno: 8. 3. 2014 0:40, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 8. 3. 2014 0:52 ]

 Vážení metodici prevence rizikového chování, výchovní poradci, učitelé!

 Pedagogicko-psychologická poradna Liberec, p.o., jako jediná v Libereckém kraji nabízí po dohodě bezplatné zapůjčení  tzv. DROGOVÉHO KUFRU, který obsahuje ve čtyřech sadách věrohodné atrapy u nás užívaných drog a některé „pomůcky“ s tím spjaté.

Tuto zajímavou pomůcku je možné si u nás po dohodě zapůjčit – je třeba se nejprve domluvit s PhDr. Vladimírem Píšou (pisa@pppliberec.cz,  tel. 482710517) na termínu předání a  vrácení (u libereckých škol můžeme kufr dopravit přímo do školy a po skončení práce s ním si ho vyzvednout).  Orientační doba zápůjčky vzhledem k množství škol by měla být týden až dva, je tedy vhodné dopředu promyslet a ve škole stanovit, jak konkrétně a v jakých  hodinách bude kufr využíván.

Z informačního textu výrobce (Sdružení pro protidrogovou prevenci u dětí a mládeže, viz též www.proidrogovykufr.cz):   Slouží jako názorná edukační a osvětová pomůcka, kterou mohou využívat učitelé občanské výchovy, osobnostní výchovy, výchovní poradci, učitelé odpovědní za drogovou problematiku na škole, školní psychologové nebo vedoucí kroužků, kteří do volnočasových aktivit zahrnují i primární protidrogovou prevenci. Vzorník je zároveň vhodný pro osvětovou činnost a besedy s rodiči a širší veřejností. Drogový kufr umí upoutat pozornost cílové skupiny posluchačů a tím hodně ulehčit práci lektora.“

Děkujeme za spolupráci, věříme, že kufr bude zajímavou pomůckou.

Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec a PhDr. Vladimír Píša, psycholog, metodik prevence PPP Liberec 

 

Comments