METODIK PREVENCE‎ > ‎

INFORMACE PRO MP


Katalog preventivních programů primární prevence

přidáno: 5. 8. 2019 6:30, autor: Jana Hlavová

Na portálu WWW.EDULK.CZ je zveřejněn katalog preventivních programů primární prevence v Libereckém kraji, který vznikl ve spolupráci s Magistrátem města Liberec a organizacemi, které se zaměřují na primární prevenci rizikového chování. Jeho aktualizace bude probíhat 1 x ročně.

http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/6042/Katalog-preventivnich-programu-primarni-prevence.aspx

Projekt Princezna Julie

přidáno: 5. 4. 2019 22:49, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 14. 5. 2019 7:10 ]


2. Odpověď zde: https://www.ivanlangr.cz/nazory/   Princezna Julie - odpověď na otevřený dopis

Výzva na podporu aktivit v oblasti primární prevence na rok 2019

přidáno: 5. 7. 2018 7:12, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 5. 4. 2019 23:13 ]

MŠMT vyhlašuje Výzvu na podporu realizace aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019. 
Termín pro předkládání žádostí je 30.9.2018.


Nebo na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyzva-na-podporu-aktivit-v-oblasti-pirmanri-prevence?highlightWords=prim%C3%A1rn%C3%AD+prevence

STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ – PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

přidáno: 29. 1. 2018 13:55, autor: Jana Hlavová

Studium je koncipováno formou distanční, prezenční a jejich kombinací.

Program je určen školním metodikům prevence na základních a středních školách, dále je doporučen pro pedagogy, kteří se na tuto činnost připravují.
Kurz je organizován podle § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005Sb.,a je akreditováno pod Č.j.: MSMT- 28265/2017-2-1199.

Organizace studiaPrezenční forma výuky probíhá o víkendech. Součástí distančních studijních opor jsou elektronické studijní materiály zpracované ve výukovém prostředí Moodle.
Přijímání ke studiu: Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské pedagogické vzdělání. O přijetí rozhoduje rektor TU v Liberci na základě doporučení odborného garanta.
Přijímací poplatek činí 500,- Kč a platí po rozhodnutí, že se studium v příslušném akademickém roce bude otvírat.

Přihlášky je možno podat:
- elektronicky na adrese https: https://www.cdv.tul.cz/
- na příslušných tiskopisech – jsou ke stažení na https://www.cdv.tul.cz/ – zasílejte na adresu: Technická univerzita v Liberci, CDV, Studentská 2, 461 17 Liberec 1.
Termín podání přihlášek: do 10. září.
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Doubravová, tel. 734 518 402, sarka.doubravova@tul.cz
Cena 4.900,- Kč za semestr

Garantuje Technická univerzita v Liberci

Nenech to být - pomocná aplikace v boji proti šikaně

přidáno: 2. 10. 2014 8:13, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 6. 4. 2019 0:37 ]

"Nenech to být je webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. S podporou MŠMT a odborníků přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku."

"ODHALOVÁNÍ SKRZ APLIKACI
Šikana je skrytý a nepřístupný jev. V mnoha případech všichni přímí účastníci z různých důvodů brání jejímu odhalení. A to i trpící oběti. Pro učitele je nesmírně obtížné a při běžné výuce v podstatě nemožné šikanu zachytit. Právě s tímto problémem pomáháme. Oslovujeme mlčící žáky, kteří normy agresorů nepřijali, ale bojí se něco udělat. Skrz naši aplikaci anonymně upozorní na šikanu pověřené osoby příslušné školy. Ty od nás obdrží jméno oběti a ve většině případů i více detailních informací."    Citace z webu https://www.nntb.cz/o-nas

Více informací na webových stránkách: https://www.nntb.cz/


Dotační řízení MŠMT pro oblast primární prevence

přidáno: 15. 9. 2014 4:19, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 15. 9. 2014 4:22 ]

MŠMT spustilo systém pro vkládání žádostí do Dotačního řízení pro oblast primární prevence, termín do 30.9.2014. Žádost se vyplňuje na následujícím odkaze: http://is-prevence.msmt.cz . Nový žadatel se musí zaregistrovat a vyplnit potřebné údaje, teprve pak mu bude umožněno žádost vyplnit. Doporučuji si stáhnout uživatelskou příručku.

více na :  http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/programy-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-pro

Řešení problémového chování žáků na školách

přidáno: 21. 3. 2014 1:57, autor: Jana Hlavová

V příloze níže naleznete materiál vytvořený MŠMT -  Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách
Tento materiál shrnuje uvedenou problematiku do přehledu, který by měl pomoci školám a měl by ukázat, jakým způsobem by mohly právních opatření využívat při řešení rizikového chování žáků na školách. 

Drogový kufr

přidáno: 8. 3. 2014 0:40, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 8. 3. 2014 0:52 ]

 Vážení metodici prevence rizikového chování, výchovní poradci, učitelé!

 Pedagogicko-psychologická poradna Liberec, p.o., jako jediná v Libereckém kraji nabízí po dohodě bezplatné zapůjčení  tzv. DROGOVÉHO KUFRU, který obsahuje ve čtyřech sadách věrohodné atrapy u nás užívaných drog a některé „pomůcky“ s tím spjaté.

Tuto zajímavou pomůcku je možné si u nás po dohodě zapůjčit – je třeba se nejprve domluvit s PhDr. Vladimírem Píšou (pisa@pppliberec.cz,  tel. 482710517) na termínu předání a  vrácení (u libereckých škol můžeme kufr dopravit přímo do školy a po skončení práce s ním si ho vyzvednout).  Orientační doba zápůjčky vzhledem k množství škol by měla být týden až dva, je tedy vhodné dopředu promyslet a ve škole stanovit, jak konkrétně a v jakých  hodinách bude kufr využíván.

Z informačního textu výrobce (Sdružení pro protidrogovou prevenci u dětí a mládeže, viz též www.proidrogovykufr.cz):   Slouží jako názorná edukační a osvětová pomůcka, kterou mohou využívat učitelé občanské výchovy, osobnostní výchovy, výchovní poradci, učitelé odpovědní za drogovou problematiku na škole, školní psychologové nebo vedoucí kroužků, kteří do volnočasových aktivit zahrnují i primární protidrogovou prevenci. Vzorník je zároveň vhodný pro osvětovou činnost a besedy s rodiči a širší veřejností. Drogový kufr umí upoutat pozornost cílové skupiny posluchačů a tím hodně ulehčit práci lektora.“

Děkujeme za spolupráci, věříme, že kufr bude zajímavou pomůckou.

Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec a PhDr. Vladimír Píša, psycholog, metodik prevence PPP Liberec 

 

Specializační studium pro školní metodiky prevence

přidáno: 15. 1. 2014 3:38, autor: Jana Hlavová

Vážení metodici prevence, 
oslovujeme vás s nabídkou Specializačního studia pro školní metodiky prevence, které je nyní v nabídce za výrazně nižší cenu 11.000 Kč (oproti původním 18.500 Kč). Navíc, pokud se přihlásí 2 účastníci dohromady, bude kurz pro jednoho za cenu ve výši 10.500 Kč.
Více čtěte v příloze. 

METODICKÉ MATERIÁLY

přidáno: 12. 11. 2013 14:45, autor: Jana Hlavová

Milé kolegyně, milí kolegové, při vaší práci školního metodika prevence jistě využijete nový Metodický pokyn k prevenci šikanování a knihu Primární prevence rizikového chování ve školství. Elektronické verze těchto dokumentů naleznete v příloze.

1-10 of 12