METODIK PREVENCE‎ > ‎

INFORMACE PRO MP


ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU „BEZPEČNÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH V LIBERECKÉM KRAJI II“

přidáno: 18. 1. 2021 10:46, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 18. 1. 2021 10:49 ]

V roce 2020 byl zrealizován krajský projekt „Bezpečné klima ve školách v Libereckém kraji II“. Součástí tohoto projektu je závěrečná zpráva s evaluací:


Závěrečná zpráva o projektu: „Bezpečné klima ve školách v Libereckém kraji“.

přidáno: 10. 2. 2020 7:28, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 10. 2. 2020 7:40 ]

Vážení,

na odkazu níže naleznete závěrečnou zprávu o realizaci projektu: „Bezpečné klima ve školách v Libereckém kraji“:


http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=X0abQHFKgBY%3d&tabid=160&mid=756Závěrečná zpráva o projektu: „Bezpečné klima ve školách v Libereckém kraji“. je zveřejněna i na webu www.edulk.cz:

https://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/6340/ZAVERECNA-ZPRAVA-O-REALIZACI-PROJEKTU-BEZPECNE-KLIMA-VE-SKOLACH-V-LK.aspx

                   


Materiály projektu "Bezpečné klima na školách LK".

přidáno: 7. 2. 2020 5:50, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 7. 2. 2020 5:52 ]

Vážení metodici,
níže naleznete materiály projektu "Bezpečné klima na školách LK".
Jedná se plakáty k tisku a o Přílohu preventivního plánu školy aneb INSPIRACE – JAK PODPOŘIT BEZPEČNÉ KLIMA VE ŠKOLE.


Plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v Libereckém kraji na období 2019–2021

přidáno: 7. 2. 2020 5:46, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 10. 2. 2020 7:41 ]

Plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v Libereckém kraji na období 2019–2021 vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (MŠMT, 2010), z koncepčních materiálů, výsledků analýzy potřeb terénu, ze záměrů kraje a v neposlední řadě ze závěrů pravidelných jednání s oblastními metodiky prevence z Pedagogicko-psychologických poraden Libereckého kraje.


Plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v Libereckém kraji je zveřejněn i na webu www.edulk.cz: 

https://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/6335/Plan-primarni-prevence-rizikoveho-chovani-deti-a-mladeze-v-Libereckem-kraji-na-obdobi-2019-2021.aspx

 

Katalog preventivních programů primární prevence

přidáno: 5. 8. 2019 6:30, autor: Jana Hlavová

Na portálu WWW.EDULK.CZ je zveřejněn katalog preventivních programů primární prevence v Libereckém kraji, který vznikl ve spolupráci s Magistrátem města Liberec a organizacemi, které se zaměřují na primární prevenci rizikového chování. Jeho aktualizace bude probíhat 1 x ročně.

http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/6042/Katalog-preventivnich-programu-primarni-prevence.aspx

Projekt Princezna Julie

přidáno: 5. 4. 2019 22:49, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 14. 5. 2019 7:10 ]


2. Odpověď zde: https://www.ivanlangr.cz/nazory/   Princezna Julie - odpověď na otevřený dopis

Výzva na podporu aktivit v oblasti primární prevence na rok 2019

přidáno: 5. 7. 2018 7:12, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 5. 4. 2019 23:13 ]

MŠMT vyhlašuje Výzvu na podporu realizace aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019. 
Termín pro předkládání žádostí je 30.9.2018.


Nebo na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyzva-na-podporu-aktivit-v-oblasti-pirmanri-prevence?highlightWords=prim%C3%A1rn%C3%AD+prevence

STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ – PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

přidáno: 29. 1. 2018 13:55, autor: Jana Hlavová

Studium je koncipováno formou distanční, prezenční a jejich kombinací.

Program je určen školním metodikům prevence na základních a středních školách, dále je doporučen pro pedagogy, kteří se na tuto činnost připravují.
Kurz je organizován podle § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005Sb.,a je akreditováno pod Č.j.: MSMT- 28265/2017-2-1199.

Organizace studiaPrezenční forma výuky probíhá o víkendech. Součástí distančních studijních opor jsou elektronické studijní materiály zpracované ve výukovém prostředí Moodle.
Přijímání ke studiu: Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské pedagogické vzdělání. O přijetí rozhoduje rektor TU v Liberci na základě doporučení odborného garanta.
Přijímací poplatek činí 500,- Kč a platí po rozhodnutí, že se studium v příslušném akademickém roce bude otvírat.

Přihlášky je možno podat:
- elektronicky na adrese https: https://www.cdv.tul.cz/
- na příslušných tiskopisech – jsou ke stažení na https://www.cdv.tul.cz/ – zasílejte na adresu: Technická univerzita v Liberci, CDV, Studentská 2, 461 17 Liberec 1.
Termín podání přihlášek: do 10. září.
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Doubravová, tel. 734 518 402, sarka.doubravova@tul.cz
Cena 4.900,- Kč za semestr

Garantuje Technická univerzita v Liberci

Nenech to být - pomocná aplikace v boji proti šikaně

přidáno: 2. 10. 2014 8:13, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 6. 4. 2019 0:37 ]

"Nenech to být je webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. S podporou MŠMT a odborníků přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku."

"ODHALOVÁNÍ SKRZ APLIKACI
Šikana je skrytý a nepřístupný jev. V mnoha případech všichni přímí účastníci z různých důvodů brání jejímu odhalení. A to i trpící oběti. Pro učitele je nesmírně obtížné a při běžné výuce v podstatě nemožné šikanu zachytit. Právě s tímto problémem pomáháme. Oslovujeme mlčící žáky, kteří normy agresorů nepřijali, ale bojí se něco udělat. Skrz naši aplikaci anonymně upozorní na šikanu pověřené osoby příslušné školy. Ty od nás obdrží jméno oběti a ve většině případů i více detailních informací."    Citace z webu https://www.nntb.cz/o-nas

Více informací na webových stránkách: https://www.nntb.cz/


Dotační řízení MŠMT pro oblast primární prevence

přidáno: 15. 9. 2014 4:19, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 15. 9. 2014 4:22 ]

MŠMT spustilo systém pro vkládání žádostí do Dotačního řízení pro oblast primární prevence, termín do 30.9.2014. Žádost se vyplňuje na následujícím odkaze: http://is-prevence.msmt.cz . Nový žadatel se musí zaregistrovat a vyplnit potřebné údaje, teprve pak mu bude umožněno žádost vyplnit. Doporučuji si stáhnout uživatelskou příručku.

více na :  http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/programy-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-pro

1-10 of 16