METODIK PREVENCE‎ > ‎

INFORMACE PRO MP


Poradenství a metodické vedení v oblasti prevence rizikového chování

přidáno: 2. 10. 2014 8:13, autor: Jana Hlavová

Vážení učitelé, vážení rodiče

naše Pedagogicko - psychologická poradna v Liberci by Vám ráda nabídla spolupráci, poradenství a metodické vedení v oblasti prevence rizikového chování dětí a pomoc při kompenzaci již rozvinutých poruch chování. 

Pro tuto problematiku jsme pro Vás vyčlenili každou středu, kdy se můžete se svými dotazy a problémy obracet na Mgr. Alexandru Krejčovou
Kontakt je možný realizovat telefonickou i písemnou formou, je vhodné si sjednat termín konzultace.

Poradíme Vám, jak pečovat o děti s úzkostnými poruchami, poruchami chování ve vztahu k rodině, poruchami opozičního vzdoru, závislostním chováním a dalšími nesocializovanými i socializovanými poruchami.

Objasníme Vám výchovné přístupy k reaktivním a proaktivním agresorům.

V naší poradně Vám také zajistíme diagnostiku poruch chování a zprostředkujeme spolupráci se specializovaným pracovištěm.

Pro pedagogy zajistíme odbornou literaturu a přednášky. Témata přednášek se budou odvíjet od zájmu učitelů.

V akutních případech pro Vás zrealizujeme interakční sezení: učitel – žák, dítě –rodiče, učitel – dítě – rodiče a pro dítě zajistíme následnou individuální, speciálně pedagogickou péči.


KONZULTAČNÍ HODINY KAŽDOU STŘEDU

Pro rodiče: 9.00 – 11.00

Pro pedagogy: 13.00 – 15.00 (po dohodě je možné konzultovat také v dopoledních hodinách)

Konzultace pro rodiče a individuální speciálně pedagogická péče o děti: 15.00 – 17.00Těšíme se na spolupráci s Vámi.


                                Za PPP Liberec: Mgr. Alexandra Krejčová – speciální pedagog
                                                         Mgr. Jana Hlavová – ředitelka poradny

 

Dotační řízení MŠMT pro oblast primární prevence

přidáno: 15. 9. 2014 4:19, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 15. 9. 2014 4:22 ]

MŠMT spustilo systém pro vkládání žádostí do Dotačního řízení pro oblast primární prevence, termín do 30.9.2014. Žádost se vyplňuje na následujícím odkaze: http://is-prevence.msmt.cz . Nový žadatel se musí zaregistrovat a vyplnit potřebné údaje, teprve pak mu bude umožněno žádost vyplnit. Doporučuji si stáhnout uživatelskou příručku.

více na :  http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/programy-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-pro

Řešení problémového chování žáků na školách

přidáno: 21. 3. 2014 1:57, autor: Jana Hlavová

V příloze níže naleznete materiál vytvořený MŠMT -  Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách
Tento materiál shrnuje uvedenou problematiku do přehledu, který by měl pomoci školám a měl by ukázat, jakým způsobem by mohly právních opatření využívat při řešení rizikového chování žáků na školách. 

Drogový kufr

přidáno: 8. 3. 2014 0:40, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 8. 3. 2014 0:52 ]

 Vážení metodici prevence rizikového chování, výchovní poradci, učitelé!

 Pedagogicko-psychologická poradna Liberec, p.o., jako jediná v Libereckém kraji nabízí po dohodě bezplatné zapůjčení  tzv. DROGOVÉHO KUFRU, který obsahuje ve čtyřech sadách věrohodné atrapy u nás užívaných drog a některé „pomůcky“ s tím spjaté.

Tuto zajímavou pomůcku je možné si u nás po dohodě zapůjčit – je třeba se nejprve domluvit s PhDr. Vladimírem Píšou (pisa@pppliberec.cz,  tel. 482710517) na termínu předání a  vrácení (u libereckých škol můžeme kufr dopravit přímo do školy a po skončení práce s ním si ho vyzvednout).  Orientační doba zápůjčky vzhledem k množství škol by měla být týden až dva, je tedy vhodné dopředu promyslet a ve škole stanovit, jak konkrétně a v jakých  hodinách bude kufr využíván.

Z informačního textu výrobce (Sdružení pro protidrogovou prevenci u dětí a mládeže, viz též www.proidrogovykufr.cz):   Slouží jako názorná edukační a osvětová pomůcka, kterou mohou využívat učitelé občanské výchovy, osobnostní výchovy, výchovní poradci, učitelé odpovědní za drogovou problematiku na škole, školní psychologové nebo vedoucí kroužků, kteří do volnočasových aktivit zahrnují i primární protidrogovou prevenci. Vzorník je zároveň vhodný pro osvětovou činnost a besedy s rodiči a širší veřejností. Drogový kufr umí upoutat pozornost cílové skupiny posluchačů a tím hodně ulehčit práci lektora.“

Děkujeme za spolupráci, věříme, že kufr bude zajímavou pomůckou.

Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec a PhDr. Vladimír Píša, psycholog, metodik prevence PPP Liberec 

 

Specializační studium pro školní metodiky prevence

přidáno: 15. 1. 2014 3:38, autor: Jana Hlavová

Vážení metodici prevence, 
oslovujeme vás s nabídkou Specializačního studia pro školní metodiky prevence, které je nyní v nabídce za výrazně nižší cenu 11.000 Kč (oproti původním 18.500 Kč). Navíc, pokud se přihlásí 2 účastníci dohromady, bude kurz pro jednoho za cenu ve výši 10.500 Kč.
Více čtěte v příloze. 

METODICKÉ MATERIÁLY

přidáno: 12. 11. 2013 14:45, autor: Jana Hlavová

Milé kolegyně, milí kolegové, při vaší práci školního metodika prevence jistě využijete nový Metodický pokyn k prevenci šikanování a knihu Primární prevence rizikového chování ve školství. Elektronické verze těchto dokumentů naleznete v příloze.

Krajská konference primární prevence

přidáno: 8. 10. 2013 11:37, autor: Vít Rakušan   [ Aktualizováno 5. 11. 2013 2:04 uživatelem Jana Hlavová ]

ZVEME VÁS NA KRAJSKOU KONFERENCI – PRIMÁRNÍ PREVENCEkterá se koná  v úterý 19. 11. 2013 od 8:00 hodin v budově KÚ LK 3.patro, multimediální sál, vchod C. Přihlásit se můžete do 11.11.2013. 
Více informací naleznete v  sekci pozvánky.

metodické setkání 9.12.2013

přidáno: 8. 10. 2013 11:37, autor: Vít Rakušan   [ Aktualizováno 7. 11. 2013 3:58 uživatelem Jana Hlavová ]

Milí školní metodici prevence,
chtěla bych Vás informovat, že 9.12.2013 od 13. hodiny  se koná metodické setkání s panem Dr. Michalem Kolářem  na téma  METODIKA PRVNÍ POMOCI PŘI ŠIKANĚ. Budeme hovořit o praktických radách a postupech při šikaně a novém metodickém pokynu. Rezervujte si prosím tento termín, setkání bude velice zajímavé. Pro školní metodiky prevence máme připravený pěkný dárek, který obdrží na setkání. Pozvánku naleznete v sekci Metodik prevence - POZVÁNKY. 

1-8 of 8