METODIK PREVENCE‎ > ‎

INFORMACE PRO MP


Výzva na podporu aktivit v oblasti primární prevence na rok 2019

přidáno: 5. 7. 2018 7:12, autor: Jana Hlavová

VÝZVA NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO ROK 2019

MŠMT vyhlašuje Výzvu na podporu realizace aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019.  Termín pro předkládání žádostí je 30.9.2018.

Nebo na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyzva-na-podporu-aktivit-v-oblasti-pirmanri-prevence?highlightWords=prim%C3%A1rn%C3%AD+prevence

STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ – PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

přidáno: 29. 1. 2018 13:55, autor: Jana Hlavová

Studium je koncipováno formou distanční, prezenční a jejich kombinací.

Program je určen školním metodikům prevence na základních a středních školách, dále je doporučen pro pedagogy, kteří se na tuto činnost připravují.
Kurz je organizován podle § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005Sb.,a je akreditováno pod Č.j.: MSMT- 28265/2017-2-1199.

Organizace studiaPrezenční forma výuky probíhá o víkendech. Součástí distančních studijních opor jsou elektronické studijní materiály zpracované ve výukovém prostředí Moodle.
Přijímání ke studiu: Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské pedagogické vzdělání. O přijetí rozhoduje rektor TU v Liberci na základě doporučení odborného garanta.
Přijímací poplatek činí 500,- Kč a platí po rozhodnutí, že se studium v příslušném akademickém roce bude otvírat.

Přihlášky je možno podat:
- elektronicky na adrese https: https://www.cdv.tul.cz/
- na příslušných tiskopisech – jsou ke stažení na https://www.cdv.tul.cz/ – zasílejte na adresu: Technická univerzita v Liberci, CDV, Studentská 2, 461 17 Liberec 1.
Termín podání přihlášek: do 10. září.
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Doubravová, tel. 734 518 402, sarka.doubravova@tul.cz
Cena 4.900,- Kč za semestr

Garantuje Technická univerzita v Liberci

Bez názvu

přidáno: 2. 10. 2014 8:13, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 4. 10. 2018 3:55 ]


Dotační řízení MŠMT pro oblast primární prevence

přidáno: 15. 9. 2014 4:19, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 15. 9. 2014 4:22 ]

MŠMT spustilo systém pro vkládání žádostí do Dotačního řízení pro oblast primární prevence, termín do 30.9.2014. Žádost se vyplňuje na následujícím odkaze: http://is-prevence.msmt.cz . Nový žadatel se musí zaregistrovat a vyplnit potřebné údaje, teprve pak mu bude umožněno žádost vyplnit. Doporučuji si stáhnout uživatelskou příručku.

více na :  http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/programy-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-pro

Řešení problémového chování žáků na školách

přidáno: 21. 3. 2014 1:57, autor: Jana Hlavová

V příloze níže naleznete materiál vytvořený MŠMT -  Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách
Tento materiál shrnuje uvedenou problematiku do přehledu, který by měl pomoci školám a měl by ukázat, jakým způsobem by mohly právních opatření využívat při řešení rizikového chování žáků na školách. 

Drogový kufr

přidáno: 8. 3. 2014 0:40, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 8. 3. 2014 0:52 ]

 Vážení metodici prevence rizikového chování, výchovní poradci, učitelé!

 Pedagogicko-psychologická poradna Liberec, p.o., jako jediná v Libereckém kraji nabízí po dohodě bezplatné zapůjčení  tzv. DROGOVÉHO KUFRU, který obsahuje ve čtyřech sadách věrohodné atrapy u nás užívaných drog a některé „pomůcky“ s tím spjaté.

Tuto zajímavou pomůcku je možné si u nás po dohodě zapůjčit – je třeba se nejprve domluvit s PhDr. Vladimírem Píšou (pisa@pppliberec.cz,  tel. 482710517) na termínu předání a  vrácení (u libereckých škol můžeme kufr dopravit přímo do školy a po skončení práce s ním si ho vyzvednout).  Orientační doba zápůjčky vzhledem k množství škol by měla být týden až dva, je tedy vhodné dopředu promyslet a ve škole stanovit, jak konkrétně a v jakých  hodinách bude kufr využíván.

Z informačního textu výrobce (Sdružení pro protidrogovou prevenci u dětí a mládeže, viz též www.proidrogovykufr.cz):   Slouží jako názorná edukační a osvětová pomůcka, kterou mohou využívat učitelé občanské výchovy, osobnostní výchovy, výchovní poradci, učitelé odpovědní za drogovou problematiku na škole, školní psychologové nebo vedoucí kroužků, kteří do volnočasových aktivit zahrnují i primární protidrogovou prevenci. Vzorník je zároveň vhodný pro osvětovou činnost a besedy s rodiči a širší veřejností. Drogový kufr umí upoutat pozornost cílové skupiny posluchačů a tím hodně ulehčit práci lektora.“

Děkujeme za spolupráci, věříme, že kufr bude zajímavou pomůckou.

Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec a PhDr. Vladimír Píša, psycholog, metodik prevence PPP Liberec 

 

Specializační studium pro školní metodiky prevence

přidáno: 15. 1. 2014 3:38, autor: Jana Hlavová

Vážení metodici prevence, 
oslovujeme vás s nabídkou Specializačního studia pro školní metodiky prevence, které je nyní v nabídce za výrazně nižší cenu 11.000 Kč (oproti původním 18.500 Kč). Navíc, pokud se přihlásí 2 účastníci dohromady, bude kurz pro jednoho za cenu ve výši 10.500 Kč.
Více čtěte v příloze. 

METODICKÉ MATERIÁLY

přidáno: 12. 11. 2013 14:45, autor: Jana Hlavová

Milé kolegyně, milí kolegové, při vaší práci školního metodika prevence jistě využijete nový Metodický pokyn k prevenci šikanování a knihu Primární prevence rizikového chování ve školství. Elektronické verze těchto dokumentů naleznete v příloze.

Krajská konference primární prevence

přidáno: 8. 10. 2013 11:37, autor: Vít Rakušan   [ Aktualizováno 5. 11. 2013 2:04 uživatelem Jana Hlavová ]

ZVEME VÁS NA KRAJSKOU KONFERENCI – PRIMÁRNÍ PREVENCEkterá se koná  v úterý 19. 11. 2013 od 8:00 hodin v budově KÚ LK 3.patro, multimediální sál, vchod C. Přihlásit se můžete do 11.11.2013. 
Více informací naleznete v  sekci pozvánky.

metodické setkání 9.12.2013

přidáno: 8. 10. 2013 11:37, autor: Vít Rakušan   [ Aktualizováno 7. 11. 2013 3:58 uživatelem Jana Hlavová ]

Milí školní metodici prevence,
chtěla bych Vás informovat, že 9.12.2013 od 13. hodiny  se koná metodické setkání s panem Dr. Michalem Kolářem  na téma  METODIKA PRVNÍ POMOCI PŘI ŠIKANĚ. Budeme hovořit o praktických radách a postupech při šikaně a novém metodickém pokynu. Rezervujte si prosím tento termín, setkání bude velice zajímavé. Pro školní metodiky prevence máme připravený pěkný dárek, který obdrží na setkání. Pozvánku naleznete v sekci Metodik prevence - POZVÁNKY. 

1-10 of 10