METODIK PREVENCE

Vážení učitelé, vážení rodiče,

naše Pedagogicko psychologická poradna v Liberci by Vám ráda nabídla spolupráci, poradenství a metodické vedení v oblasti prevence rizikového chování dětí a pomoc při kompenzaci již rozvinutých poruch chování.

Se svými dotazy a problémy se můžete obracet na Mgr. Annu Jirsákovou a 
Mgr. Alexandru Krejčovou. Kontakt je možný realizovat telefonickou i písemnou formou, je vhodné si sjednat termín konzultace. 

Poradíme Vám, jak pečovat o děti s úzkostnými poruchami, poruchami chování ve vztahu k rodině, poruchami opozičního vzdoru, závislostním chováním a dalšími nesocializovanými i socializovanými poruchami. Objasníme Vám výchovné přístupy k reaktivním a proaktivním agresorům.

V naší poradně Vám také zajistíme diagnostiku poruch chování a zprostředkujeme spolupráci se specializovaným pracovištěm.

Pro pedagogy zajistíme odbornou literaturu a přednášky. Témata přednášek se budou odvíjet od zájmu učitelů.

V akutních případech pro Vás zrealizujeme interakční sezení: učitel – žák, dítě –rodiče, učitel – dítě – rodiče a pro dítě zajistíme následnou individuální, speciálně pedagogickou péči.


  • KONZULTAČNÍ HODINY individuálně dle dohody.

     

    Těšíme se na spolupráci s Vámi.

     

    Za PPP Liberec:                                          

                        Mgr. Anna Jirsáková -  metodik prevence, krizový intervent
                        Mgr. Alexandra Krejčová – speciální pedagog, etoped 

                        Mgr. Marcela Valachová - psycholog, krizový intervent
                      
 Mgr. Jana Hlavová – ředitelka poradny
Podřízené stránky (3): INFORMACE PRO MP ODKAZY POZVÁNKY
ĉ
Jana Hlavová,
21. 11. 2014 5:32