KURZY

ŠKOLA HROU 

Na tento školní rok jsme připravili další sérii reedukačních aktivit „ŠKOLA HROU“.  
Přihlášení rodiče spolu se svými dětmi (žáky druhých a třetích tříd s potížemi se psaním a čtením) si po dobu tří měsíců mohou vyzkoušet aktivity a hrátky pomáhající v motivaci svých dětí k různým podpůrným cvičením pro kompenzaci percepčních a percepčně motorických obtíží. 

Aktivity jsou určeny žákům a žákyním druhých a třetích tříd, kteří mají potíže se psaním a čtením ale především jejich rodičům. Rodiče si se svými dětmi vyzkouší hrátky, které pomohou v motivaci dětí k různým podpůrným cvičením pro kompenzaci percepčních a percepčně motorických obtíží.

V následujícím školním roce 2019-2020 začne Škola hrou ve čtvrtek, dne 10.10.2019 v 15:00 hodin pro registrované zájemce. 
Vyplněnou Přihlášku, kterou zájemce obdrží v PPP po vyšetření svého dítěte, předejte kontaktnímu pracovníkovi tak, jak je uvedeno v pokynech pro přihlášení. 

Plánované termíny setkání pro přihlášené účastníky: 
 • 10.10. 2019
 • 24.10. 2019
 •   7.11. 2019
 • 21.11. 2019
 •   5.12. 2019
 • 12.12. 2019

Těšíme se na shledání, za tým pracovníků PaedDr. Zdeňka Pospíšilová , Mgr. Petra Matysová a Mgr. Jana Hlavová


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 PP KLUB pro žáky středních škol


PPP Liberec každoročně nabízí bezplatný ucelený cyklus zážitkových seminářů PP klub, který je určen žákům středních škol, kteří chtějí studovat vysoké školy humanitního zaměření, případně mají potíže v sociálních interakcích nebo řeší osobní problémy, které nemohou sdílet v rodině nebo ve školním prostředí.

V programu PP klubu se nacházejí techniky pro nácvik porozumění v oblasti interpersonálního vnímání, emočního sebevyjádření, různé formy verbální a neverbální komunikace, techniky rozvíjející kooperativní chování a konstruktivní formy soupeřivého chování, techniky podporující samostatné rozhodování a přebírání zodpovědnosti za své volby.

Na rozdíl od preventivních programů, které jsou často zaměřené na problematiku návykových látek nebo šikany, se PP klub primárně věnuje rozvoji sociálních dovedností a vlastnímu sebepoznání. Naším hlavním cílem není prevence, které je sekundárně pochopitelně také dosahováno, ale podpora jedince a rozvoj jeho osobnosti především v rámci skupinové dynamiky.

Naší snahou je poskytnout studentům Program, který je primárně experimentálně tréninkový a naučný a současně také dostatečně atraktivní a zábavný.

Výtah z programu:  

-          sebepoznávací techniky

-          interpersonální vnímání

-          nácvik komunikace a sociálních dovedností

-          stimulace osobního rozvoje

-          projektivní techniky

-          schopnost empatie

-          týmová spolupráce

-          předcházení rizikovým jevům v chování jedince

-          sociální tematika

-          umění asertivity

-          prvky psychoterapie, psychodramatu, arteterapie

-          řešení konfliktů a dalšíPlánované termíny setkání pro přihlášené účastníky: Vždy ve středu od 16 do 18 hod. 

 • 13. 11. 2019
 • 11. 12. 2019
 • 15.  1. 2020
 •    5. 2. 2020
 • 26.  2. 2020
 • 18.  3. 2020
 •    8. 4. 2020
 • 29.  4. 2020
 • 20.  5. 2020
 • 10.  6. 2020


 V případě zájmu sledujte naši úvodní webovou stránku, případně pište na rokosova@pppliberec.cz. Vaše dotazy ráda zodpovím.

 Za PPP Liberec, Mgr. BcA. Lenka Rokosová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĉ
Jana Hlavová,
27. 8. 2019 6:54
Comments