KURZY

ŠKOLA HROU 

Vážení,
chtěli bychom vám oznámit, že pracovní listy z našeho reedukačního programu "Škola hrou" jsou k dispozici i v knižní podobě pod názvem ČTENÍ JAKO HRA.

Publikace je určena ke společné práci rodičů s dítětem, které navštěvuje druhou až čtvrtou třídu základní školy. Soubor pracovních listů má za cíl ukázat, jak si lze hravou formou osvojit správné učební návyky. Pracovní listy jsou zacílené na nácvik a rozvíjení sluchové a zrakové analýzy a syntézy, sluchové a zrakové paměti s cílem jejich využití v prvních mluvnických jevech, na orientaci v prostoru a pravo-levou orientaci. 

Publikaci lze zakoupit v e-shopu nakladatelství Maxdorf na: www.eshop.maxdorf.cz, https://eshop.maxdorf.cz/cteni-jako-hra/
případně i u jiných prodejců.


Reedukační program Škola hrou bude probíhat i ve školním roce 2022/2023. Účast je nabízena pouze klientům PPP na základě poskytnuté poradenské služby. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 PP KLUB pro žáky středních škol

PPP Liberec každoročně nabízí bezplatný ucelený cyklus zážitkových seminářů PP klub, který je určen žákům středních škol, kteří chtějí studovat vysoké školy humanitního zaměření, případně mají potíže v sociálních interakcích nebo řeší osobní problémy, které nemohou sdílet v rodině nebo ve školním prostředí.
V programu PP klubu se nacházejí techniky pro nácvik porozumění v oblasti interpersonálního vnímání, emočního sebevyjádření, různé formy verbální a neverbální komunikace, techniky rozvíjející kooperativní chování a konstruktivní formy soupeřivého chování, techniky podporující samostatné rozhodování a přebírání zodpovědnosti za své volby.


Na rozdíl od preventivních programů, které jsou často zaměřené na problematiku návykových látek nebo šikany, se PP klub primárně věnuje rozvoji sociálních dovedností a vlastnímu sebepoznání. Naším hlavním cílem není prevence, které je sekundárně pochopitelně také dosahováno, ale podpora jedince a rozvoj jeho osobnosti především v rámci skupinové dynamiky.


Naší snahou je poskytnout studentům Program, který je primárně experimentálně tréninkový a naučný a současně také dostatečně atraktivní a zábavný.

Výtah z programu:


- sebepoznávací techniky
- interpersonální vnímání
- nácvik komunikace a sociálních dovedností
- stimulace osobního rozvoje
- projektivní techniky
- schopnost empatie
- týmová spolupráce
- předcházení rizikovým jevům v chování jedince
- sociální tematika
- umění asertivity
- prvky psychoterapie, psychodramatu, arteterapie
- řešení konfliktů a další

9 setkání se bude konat v rozmezí jednou za 3-4 týdny vždy v úterý od 16:00 do 18:00 hod. přímo v nové PPP Liberec,
Truhlářská 360/3, Liberec 2.
Termíny setkání: začínáme 15.11.2022
další termíny: 13.12.2022, 10.1.2023, 7.2.2023, 7.3.2023, 28.3.2023, 18.4.2023, 9.5.2023, 30.5.2023


Setkávání bude probíhat od 15.listopadu 2022, vždy v úterý od 16 do 18 hod.

V případě zájmu sledujte naši úvodní webovou stránku, případně pište na rokosova@pppliberec.cz. Vaše dotazy ráda zodpovím.


Za PPP Liberec, Mgr. BcA. Lenka Rokosová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


„SKUPINOVKA“ - Podpůrná skupina se sociálně terapeutickým programem 

P
ro koho:
- pro dospívající a zletilé ve věku 15-20 let (po ukončení povinné školní docházky do maturity), max. počet 12 členů - skupina bude uzavřená

V jakém rozsahu a kde:
- 1x14 dní v délce 90 minut, celkově 10 setkání, listopad 2022 – březen 2023
- začátek 8. 11. 2022 od 16 hod. v budově PPP, 4. patro (Truhlářská 3, Liberec II)

Skupina je vhodná pro ty, kteří prožívají:
- obtížné životní situace
- vztahové potíže s rodiči nebo ve vrstevnickém kolektivu
- problematický vztah k sobě samému – nízké sebevědomí, uzavřenost, výkyvy nálad, strachy a úzkosti, sebepoškozování a jiné destruktivní způsoby chování, hledání identity
- potíže ve škole a se studiem
- problémy spojené s dospíváním

Nabídneme:
- bezpečný prostor, kde můžete sdílet svoje myšlenky, pocity a potřeby
- můžete nalézt podporu a porozumění od ostatních členů skupiny či prostor pro vyjádření svého názoru
- možnost podělit se o svůj příběh a čerpání ze zkušeností či prožitků ostatních členů skupiny
- porozumění svým pocitům, lépe je rozpoznávat a zvládat
- pochopení, že určité způsoby vnímání sama sebe mohou být diametrálně odlišné od toho, jak vás vnímá okolí

Registrace: zájemce prosíme o krátký motivační e-mail na jirsakova@pppliberec.cz nebo rokosova@pppliberec.cz.Kontraindikace: Skupina není určena pro ty, kteří mají psychické obtíže závažné povahy vyžadující péči odborného lékaře, klinického psychologa, psychiatra, psychiatrickou léčbu či hospitalizaci (akutní či dlouhodobé psychotické onemocnění, závažné poruchy chování, autismus, mentální retardace, těžké poruchy nálady - těžká deprese, bipolární porucha, závažná forma obsedantně kompulzivní poruchy, škodlivé užívání a závislost na návykových látkách a alkoholu, závažné poruchy příjmu potravy.

Comments