KURZY

ŠKOLA HROU 

Vážení,
chtěli bychom vám oznámit, že pracovní listy z našeho reedukačního programu "Škola hrou" jsou k dispozici i v knižní podobě pod názvem ČTENÍ JAKO HRA.

Publikace je určena ke společné práci rodičů s dítětem, které navštěvuje druhou až čtvrtou třídu základní školy. Soubor pracovních listů má za cíl ukázat, jak si lze hravou formou osvojit správné učební návyky. Pracovní listy jsou zacílené na nácvik a rozvíjení sluchové a zrakové analýzy a syntézy, sluchové a zrakové paměti s cílem jejich využití v prvních mluvnických jevech, na orientaci v prostoru a pravo-levou orientaci. 

Publikaci lze zakoupit v e-shopu nakladatelství Maxdorf na: www.eshop.maxdorf.cz, https://eshop.maxdorf.cz/cteni-jako-hra/
případně i u jiných prodejců.


Reedukační program Škola hrou bude probíhat i ve školním roce 2021/2022. Účast bude nabídnuta pouze klientům PPP na základě poskytnuté poradenské služby. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 PP KLUB pro žáky středních škol


PPP Liberec každoročně nabízí bezplatný ucelený cyklus zážitkových seminářů PP klub, který je určen žákům středních škol, kteří chtějí studovat vysoké školy humanitního zaměření, případně mají potíže v sociálních interakcích nebo řeší osobní problémy, které nemohou sdílet v rodině nebo ve školním prostředí.

V programu PP klubu se nacházejí techniky pro nácvik porozumění v oblasti interpersonálního vnímání, emočního sebevyjádření, různé formy verbální a neverbální komunikace, techniky rozvíjející kooperativní chování a konstruktivní formy soupeřivého chování, techniky podporující samostatné rozhodování a přebírání zodpovědnosti za své volby.

Na rozdíl od preventivních programů, které jsou často zaměřené na problematiku návykových látek nebo šikany, se PP klub primárně věnuje rozvoji sociálních dovedností a vlastnímu sebepoznání. Naším hlavním cílem není prevence, které je sekundárně pochopitelně také dosahováno, ale podpora jedince a rozvoj jeho osobnosti především v rámci skupinové dynamiky.

Naší snahou je poskytnout studentům Program, který je primárně experimentálně tréninkový a naučný a současně také dostatečně atraktivní a zábavný.

Výtah z programu:  

-          sebepoznávací techniky

-          interpersonální vnímání

-          nácvik komunikace a sociálních dovedností

-          stimulace osobního rozvoje

-          projektivní techniky

-          schopnost empatie

-          týmová spolupráce

-          předcházení rizikovým jevům v chování jedince

-          sociální tematika

-          umění asertivity

-          prvky psychoterapie, psychodramatu, arteterapie

-          řešení konfliktů a další


Plánované termíny setkání pro přihlášené účastníky budou upřesněny: 


Setkávání bude probíhat až od listopadu 2021, vždy ve středu od 16 do 18 hod.


 V případě zájmu sledujte naši úvodní webovou stránku, případně pište na rokosova@pppliberec.cz. Vaše dotazy ráda zodpovím.

 Za PPP Liberec, Mgr. BcA. Lenka Rokosová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comments