KURZY

ŠKOLA HROU 

přidáno: 23. 9. 2018 9:44, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 23. 9. 2018 9:51 ]

Tento školní rok jsme započali již třetí sérii reedukačních aktivit „ŠKOLA HROU“.  
Přihlášení rodiče spolu se svými dětmi (žáky druhých a třetích tříd s potížemi se psaním a čtením) si po dobu tří měsíců, každých čtrnáct dní v areálu PPP, vyzkoušeli aktivity a hrátky pomáhající v motivaci svých dětí k různým podpůrným cvičením pro kompenzaci percepčních a percepčně motorických obtíží. 

Aktivity jsou určeny žákům a žákyním druhých a třetích tříd, kteří mají potíže se psaním a čtením ale především jejich rodičům. Rodiče si se svými dětmi vyzkouší hrátky, které pomohou v motivaci dětí k různým podpůrným cvičením pro kompenzaci percepčních a percepčně motorických obtíží.

V následujícím školním roce 2019-2020 začne Škola hrou ve čtvrtek, dne 3.10.2019 v 16:00 hodin pro registrované zájemce. 
Vyplněnou Přihlášku, kterou zájemce obdrží v PPP po vyšetření svého dítěte, předejte kontaktnímu pracovníkovi tak, jak je uvedeno v pokynech pro přihlášení. 

Těšíme se na shledání, za tým pracovníků PaedDr. Zdeňka Pospíšilová , Mgr. Petra Matysová a Mgr. Jana Hlavová


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 PP KLUB pro žáky středních škol

přidáno: 23. 9. 2018 18:53, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 23. 9. 2018 18:54 ]


PPP Liberec každoročně nabízí bezplatný ucelený cyklus zážitkových seminářů PP klub, který je určen studentům středních škol, kteří chtějí studovat vysoké školy humanitního zaměření, případně mají potíže v sociálních interakcích nebo řeší osobní problémy, které nemohou sdílet v rodině nebo ve školním prostředí.

V programu PP klubu se nacházejí techniky pro nácvik porozumění v oblasti interpersonálního vnímání, emočního sebevyjádření, různé formy verbální a neverbální komunikace, techniky rozvíjející kooperativní chování a konstruktivní formy soupeřivého chování, techniky podporující samostatné rozhodování a přebírání zodpovědnosti za své volby.

Na rozdíl od preventivních programů, které jsou často zaměřené na problematiku návykových látek nebo šikany, se PP klub primárně věnuje rozvoji sociálních dovedností a vlastnímu sebepoznání. Naším hlavním cílem není prevence, které je sekundárně pochopitelně také dosahováno, ale podpora jedince a rozvoj jeho osobnosti především v rámci skupinové dynamiky.

Naší snahou je poskytnout studentům Program, který je primárně experimentálně tréninkový a naučný a současně také dostatečně atraktivní a zábavný.

Výtah z programu:  

-          sebepoznávací techniky

-          interpersonální vnímání

-          nácvik komunikace a sociálních dovedností

-          stimulace osobního rozvoje

-          projektivní techniky

-          schopnost empatie

-          týmová spolupráce

-          předcházení rizikovým jevům v chování jedince

-          sociální tematika

-          umění asertivity

-          prvky psychoterapie, psychodramatu, arteterapie

-          řešení konfliktů a další

 V případě zájmu sledujte naši úvodní webovou stránku, případně pište na rokosova@pppliberec.cz. Vaše dotazy ráda zodpovím.

 Za PPP Liberec, Mgr. BcA. Lenka Rokosová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comments