JAK SE OBJEDNAT

Jak zažádat o vyšetření:

Kdo podává žádost?
Nezletilé dítě objednává k návštěvě poradny zákonný zástupce. Zletilý žák (starší 18-ti let) se objednává sám.
Jedná-li se o výukové problémy, je nutné k vyšetření doložit vyhodnocení poskytovaných podpůrných opatření ve výuce (vypracovává, realizuje, vyhodnocuje škola).

V prvním kroku řešte problémy Vašeho dítěte nejdříve ve škole s pedagogem či s pedagogy, výchovnou poradkyní, případně s vedením školy. 

Jak se mohu objednat?

Telefonicky, písemně nebo osobně. Tel.: 482 710 517, e-mail: poradna@pppliberec.cz

Formulář žádosti zde: žádost o poradenskou službu.doc

Žádost o vyšetření přijímají sociální pracovnice poradny.

Co je potřeba uvést?
 • základní údaje (své jméno, jméno dítěte a datum jeho narození, kontaktní adresu, telefon, školu, třídu…)
 • zda už bylo dítě v naší poradně vyšetřeno (a ve kterém roce)
 • zda má za sebou nějaké jiné psychologické, speciálně pedagogické nebo další odborné vyšetření (mimo naší poradnu)
 • jaký je důvod žádosti o vyšetření
 • předložit plán pedagogické podpory nebo jiný popis dosavadního průběhu vzdělávání a vyhodnocení poskytovaných podpor ve výuce (do PPP zašle škola, kterou rodič o zaslání požádá)
Nebojte se popsat problém vlastními slovy, takový popis bývá často výstižnější než snaha o odborné pojmenování problému. 
 

Od objednání k vyšetření:
 1. Žádost předá sociální pracovnice psychologovi nebo speciálnímu pedagogovi. Při první návštěvě poradny se obvykle setkáte s psychologem nebo speciálním pedagogem (dle povahy problému a časových možností tak, abychom Vám mohli nabídnout co nejbližší termín).

 2. Obdržíte termín setkání - písemně (na kontaktní adresu, kterou jste uvedli do žádosti o vyšetření) nebo telefonicky.
  Pro konzultace volíme odpolední termíny. Pro diagnostickou práci s dětmi upřednostňujeme dopolední termíny - děti jsou odpočaté, lépe se soustředí, jejich výkonnost je vyšší. 

 3. Objednací doba v naší poradně je zhruba 3 měsíce (v období zvýšeného zájmu o naše služby se může prodloužit). Myslete, prosím, na tuto skutečnost zejména v případě, kdy budete potřebovat zprávu z vyšetření do určitého data (např. v případě vyšetření školní zralosti, kontrolního vyšetření k přijímacím zkouškám, maturitám atd.). Některá vyšetření nelze zvládnout během jednoho setkání (v takovém případě přicházíte do poradny opakovaně – obvykle v rozmezí dvou až tří týdnů). K termínu dokončení vyšetření je třeba připočítat lhůtu 30 dnů na vypracování zprávy a doporučení.

 4. K objednání do poradny není nezbytné doporučení lékaře
Ċ
Jana Hlavová,
24. 2. 2020 2:44
ĉ
Jana Hlavová,
14. 5. 2019 3:54