CO POTŘEBUJI K VYŠETŘENÍ

Co potřebuji k vyšetření:

  1. Zprávy z předchozích psychologických (či speciálně-pedagogických) vyšetření (mimo ta uskutečněná v naší poradně), zprávy od odborných lékařů (jako je neurolog či psychiatr, foniatr, logoped, endokrinolog..) – pomohou při vyjasnění příčiny a povahy současných obtíží, urychlí cestu k nalezení řešení.

  2. Záznamy o dosavadním vývoji dítěte - při první návštěvě poradny se Vás psycholog vyptá na některé údaje o dosavadním vývoji dítěte (od jeho narození až po současnost). Rodičům někdy velmi pomohou např. poznámky, které si zapsali do kalendářů nebo „pamětní knížky dítěte“ – kdy začalo dítě mluvit, lézt, chodit, jaká onemocnění prodělalo, jak si zvyklo na pobyt ve školce  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  3. Plán pedagogické podpory - dokument, který vypracovává škola při zjištění výukových obtíží vašeho dítěte, realizuje se ve škole min. 3 měsíce a jsou v něm informace o tom, jaké jsou ve škole realizovány postupy, úpravy metod, organizace a způsob hodnocení vzdělávání Vašeho dítěte)      ................................................................................................................................................
  4. Školní sešity (diktáty, písemné práce, portfolio z navýšené hodiny, domácí sešity, pracovní sešity atd.) nebo písemné a kresebné práce, žákovskou knížku (jde-li o výukové problémy).

  5. Svačinu a pití pro dítě (a možná i pro sebe…), knížku, časopis, oblíbenou hračku nebo hru. Jednotlivá návštěva poradny trvá cca 2,5 hod (např. v případě komplexního psychologického vyšetření). Část z této doby stráví dítě v čekárně (obvykle v době úvodního či závěrečného rozhovoru psychologa s rodičem). Nejdéle si však v čekárně obvykle „posedí“ rodič (a s ním příp. sourozenec dítěte) – myslete tedy také na sebe – s časopisem nebo knihou (příp. pracovními texty, cizojazyčnými slovíčky…) Vám čas uteče mnohem rychleji a příjemněji.

  6. Vyšetření v PPP je bezplatné!
  • V příloze níže naleznete vnitřní řád PPP.
  • V NAVIGACI v levé části těchto webových stránek v sekci KE STAŽENÍ  je k dispozici formulář pro informovaný písemný souhlas s poradenskou službou
Ċ
Jana Hlavová,
24. 2. 2020 2:45
Ċ
Jana Hlavová,
28. 10. 2013 12:27