Pozvánky

Metodické setkání pro asistenty pedagoga

Příští metodické setkání asistentů pedagoga proběhne 13. 3. 2019 od 14:00 hodin ve školícím salónku Domova mládeže  SŠSSaD, Liberec 2, Truhlářská 3.

Rámcový program:
Téma: Narušení sociální skupiny - šikana a kyberšikana, dotazy a diskuze

Na setkání je nutné se předem registrovat na mail  doubravova@pppliberec.cz

Další setkání jsou plánována na tyto termíny ( vždy středa od 14:00 hodin)
  
15. 5. 2019   Téma: Specifická rizika v období dospívání

Comments