AKTUALITY‎ > ‎

Zkvalitnění péče o nadané žáky - NAKAP LK I.

přidáno: 23. 9. 2018 1:34, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 23. 9. 2018 1:42 ]

Rádi bychom Vám představili novou službu pro školy, kterou naše PPP Liberec nabízí. Jedná se o zkvalitnění péče o nadané žáky. Jde o jednu z aktivit v rámci projektu Libereckého kraje NAKAP LK I. (Dalšími aktivitami projektu jsou Podpora čtenářské či matematické gramotnosti žáků nebo Podpora polytechnického vzdělávání). 

V rámci této služby pracují v PPP dvě pracovnice - metodik a konzultant. Metodikem je Mgr. Jana Hlavová, jako konzultant působí Mgr. Zuzana Šilhavá.

S čím může konzultantka pedagogům pomoci?

·         Konzultantka navazuje spolupráci se školami na základě jejich aktuálních potřeb týkajících se vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků.

·         Pod vedením metodika spolupracuje s pedagogy a rodiči, individuálně u každého nadaného a mimořádně nadaného žáka.

             ·         Doporučuje výukové a další materiály, dále aktivity školní i volnočasové.

             ·         Pomáhá s nastavením vhodného individuálního přístupu k nadanému žákovi, s realizací jednotlivých podpůrných opatření ve vyučovacích hodinách, je nápomocna při                                         rozpracování  doporučení do IVP.

             ·         Přispívá k rozvoji metakognitivní strategie žáků, pomáhá zlepšit jejich učební styl, rovněž podporuje rozvíjení emoční inteligence a sociálních dovedností u nadaných žáků.

 

V případě, že by některý z pedagogů školy uvítal spolupráci v péči o nadané a mimořádně nadané žáky, kontaktujte prosím Mgr. Zuzanu Šilhavou: silhava@pppliberec.cz nebo na tel: 770 181 899.

Služba se zaměřuje především na žáky 1. stupně základních škol, neboť se domníváme, že u starších žáků je nabídka školních i volnočasových aktivit širší, rovněž zájmy starších žáků bývají utříděnější a oblast nadání snáze rozpoznatelná. Pokud se však na nás obrátíte se žádostí o spolupráci ohledně žáků
2. stupně, budeme hledat vhodná řešení i pro ně.

Cílem projektu i služby je také zprostředkovat výměnu informací a vytvořit fungující síť mezi jednotlivými školami a dalšími subjekty, které se věnují nadaným dětem. Jestliže již tedy máte zkušenosti s nadanými žáky, bylo by velkým přínosem, kdybyste byli ochotni tyto zkušenosti sdílet.

Budeme rádi, když tuto naši novou službu využijete. Služba může efektivně pomoci pedagogům v jejich práci a nadaným žákům nabízí možnosti růstu.

Za podněty ke spolupráci předem děkujeme.

                                                                                Mgr. Zuzana Šilhavá a Mgr. Jana Hlavová

ĉ
Jana Hlavová,
23. 9. 2018 1:34
Comments