AKTUALITY‎ > ‎

Opatření v souvislosti s nouzovým stavem ČR platné od 22. října 2020

přidáno: 22. 10. 2020 1:12, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 24. 11. 2020 4:28 ]
1. Provoz PPP není přerušen. Plánovaná vyšetření proběhnout dle objednání za přísných hygienických podmínek. 

2. Ruší se do 12.12.2020 veškeré skupinové akce, Škola hrou a metodická setkání pro pedagogy.

3. Poradenské služby budou i nadále poskytovány pouze objednaným a zdravým klientům (zdravým dětem a zdravým rodičům), kteří nejeví známky akutního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, aj.) a kterým nebyla nařízena karanténa. Zvažte proto prosím svou cestu do poradny, pokud se Vy nebo Vaše dítě necítíte dobře! Změna termínu je možná telefonicky na tel.: 482 710 517  nebo 731 488 235.

4. Přijďte prosím přesně na čas objednání. 

5.
. Přijďte pokud možno v co nejmenším počtu osob, tj.  dítě + 1 rodič a n
pracovišti setrvávejte pouze nezbytně nutnou dobu.

6.  Před poradnou i v
 poradně dodržujte odstup mezi osobami v rozsahu min. 2 metrů.

7.  Do poradny vstupujte vždy se zakrytými ústy a nosem (rouškou nebo respirátorem)  a proveďte důkladnou hygienu rukou.  

8
Při návštěvě poradny důsledně dodržujte hygienická opatření dle instrukcí u vstupu a v čekárnách.

9. Počet míst k sezení v čekárnách je omezen vzdáleností 2 metrů. 
Setrvání v čekárnách je možné v mimořádných případech a pouze s trvale zakrytými ústy a nosem.  Delší pobyt v čekárnách se zcela nedoporučuje. (Čas čekání na své dítě si ale můžete zkrátit procházkou, vyřízením pochůzek ve městě nebo kávou v nedaleké kavárně). 

10.  Pro klienty jsou vyčleněny toalety v přízemí. 

11. Při příchodu prosím důsledně dodržujte pokyny paní recepční.  

12. Vyzvedávání zpráv a doporučení z vyšetření je možné v pondělí a ve středu od 13:00 do 17:00 hodin za dodržení hygienických opatření. 

Stanovená hygienická pravidla  a opatření  jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci poradny. Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby odpovědným pracovníkem pracoviště, je důvodem k okamžitému ukončení poskytování poradenské služby.


Upozornění:

Všichni pracovníci poradny dodržují přísná bezpečnostní opatření. Povrchy v pracovnách jsou průběžně dezinfikovány, prostory pravidelně větrány. Na pracovišti je u vstupu a na toaletách návštěvníkům k dispozici prostředek pro dezinfekci rukou.


Děkuji za váš zodpovědný přístup! 

 V Liberci dne  22.10.2020                                                             Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec         
Comments