AKTUALITY‎ > ‎

Nabídka supervize pro školy od NÚV

přidáno: 7. 12. 2016 1:14, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 6. 1. 2017 12:48 ]
Supervize je jednou z forem podpory (nejen) pro pedagogické pracovníky. Ve školství je stále více pedagogy využívána pro osobnostní i profesní růst. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s MŠMT nyní nabízí supervize pro pedagogické pracovníky školního poradenského pracoviště zdarma, a to po celé České republice.

Vzhledem k tomu, že tato supervize bude poskytována pracovníkům z různých škol, bude zaměřena zejména kazuisticky, na problémy spojené s konkrétními případy a situacemi, které účastníci představí. Benefitem pro účastníky bude nejen možnost konzultovat pracovní případy se supervizorem (odborníkem, který má absolvovaný supervizní výcvik a pracuje sám pod supervizí), ale také sdílet dobrou praxi s kolegy z jiných škol. Supervizní den je pro školní metodiky prevence, výchovné poradce, školní psychology a speciální pedagogy zdarma. Supervizní dny na sebe nenavazují, pedagogický pracovník si tedy může vybrat, kterého ze setkání se zúčastní. Na celkem 80 seminářů po celé České republice, které vedou certifikovaní supervizoři, se můžete zdarma přihlašovat přes webový portál vzdělávacích kurzů NÚV na adrese kurzy.nuv.cz.

Rovněž je možné zajistit si supervize samostatně na školách, které mají žáky, u nichž zaznamenaly zvýšené rizikové chování, a chtěly by zajistit podporu pedagogů ve formě supervize.

Pro další informace o supervizích kontaktujte vedoucí oddělení pro ústavní a ochrannou výchovu a prevenci rizikového chování PhDr. Lucii Myškovou, Ph.D. na e-mailu lucie.myskova@nuv.cz, pevná linka: 283 881 250; linka 33, mobil: +420 774 089 189.
Comments