AKTUALITY‎ > ‎

Studium pro učitele MŠ

přidáno: 29. 1. 2018 13:43, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 1. 2. 2018 8:34 ]


  1. Rozšiřující studium učitelství mateřských škol

Garantuje Technická univerzita v Liberci
Forma studia: Čtyřsemestrové studium s distančními prvky.
Charakteristika studia :Program je určen absolventům vysokých škol oborů učitelství 1. stupně ZŠ, vychovatelství, pedagogika volného času, pedagogika a absolventům VOŠ oborů vychovatelství, kteří pracují jako učitelé v MŠ.
Studium je koncipováno podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, v souladu s § 6 odst. 1b a 1d Zákona č. 563/2004 Sb. a v souladu s § 60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a je akreditován pod č. j. MSMT- 28265/2017-2-1199.
  2. Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele MŠ

Garantuje Technická univerzita v Liberci
Forma studia :Studium je organizováno kombinací distanční a prezenční formy studia. Součástí distančních studijních opor jsou elektronické studijní materiály zpracované ve výukovém prostředí Moodle.
Charakteristika studia:Program je určen kvalifikovaným učitelům MŠ, kteří pracují ve speciálních zařízeních nebo MŠ a chtějí nebo potřebují si doplnit svoji kvalifikaci v oblasti speciálně pedagogické. Studium je koncipováno podle § 6 odst. 2 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Osvědčení bude vydáno podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a je akreditován pod č. j. MSMT- 28265/2017-2-1199.
Cílem kurzu je získat odbornou kvalifikaci pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřenou zejména na logopedii, psychopedii a etopedii, na školách a zařízeních se speciální výchovou a se zaměřením na integrativní a inkluzivní speciální pedagogiku.
Organizace studia: Studium je organizováno kombinací distanční a prezenční formy studia. Celkový rozsah studia za čtyři semestry činí 250 hodin prezenční výuky.


Ċ
Jana Hlavová,
29. 1. 2018 13:43
Ċ
Jana Hlavová,
29. 1. 2018 13:43
Comments