AKTUALITY‎ > ‎

Specifické poruchy učení - přednáška pro rodiče

přidáno: 19. 9. 2014 1:25, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 19. 9. 2014 2:46 ]
Milí rodiče,
rádi bychom vám zprostředkovali nabídku Centra dalšího vzdělávání TUL, které nabízí zajímanou přednášku na téma Specifických poruch učení, kterou povede PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, PhD., erudovaná odbornice v tomto oboru.

 Obsah přednášky: 
  • Druhy SPU, příčiny, příznaky, výskyt SPU, uvedení do diagnostických kritérií SPU. 
  • Reedukace SPU s orientací na dyslexii, dysgrafii, dysortografii – praktické ukázky.
  • Sebepojetí jedinců s SPU, důsledky ve školním, rodinném a praktickém životě. Spolupráce rodičů s učiteli v rámci komplexní péče o dítě s SPU. 
  • Přehled možných podpůrných opatření poskytovaných dítěti s SPU ve školním a domácím prostředí v souvislosti s legislativním zázemím pro       integraci v České republice. 
Cílem je :
  • Umět stručně a výstižně charakterizovat jednotlivé typy specifických poruch. 
  • Pochopit důležitost prevence těchto poruch. 
  • Seznámit se orientačně s reedukací dětí s dyslexií, dysgrafií, dysortografií. 
  • Zorientovat se v podpůrných opatřeních určených dětem s SPU v souvislosti s druhem a stupněm jejich obtíží. 
Více informací i přihlášku naleznete v příloze.   SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ -přihláška.docx
ĉ
Jana Hlavová,
19. 9. 2014 1:25
Ċ
Jana Hlavová,
19. 9. 2014 1:25
Comments