AKTUALITY‎ > ‎

Poruchy příjmu potravy

přidáno: 22. 4. 2013 10:11, autor: Vít Rakušan
Vážení kolegové, rodiče, studenti,
zveřejňujeme informace o mezinárodním projektu ProYouth, zaslané týmem Psychiatrické kliniky 1.Lékařské fakulty UK.

"Projekt je zaměřen na online prevenci a včasnou intervenci u poruch příjmu potravy. Program je anonymním, bezplatný, k dispozici v českém jazyce. Všechny informace a popis, co v programu naleznete, se dozvíte na www.proyouth.eu.

Na www.proyouth.eu je volně ke stažení příručka pro školní praxi s postupy, co dělat když, student /studentka trpí poruchou příjmu potravy, jak ve škole rozpoznat známky onemocnění, co je v kompetenci školy, jaké jsou možnosti spolupráce s rodinou a odborníky a další praktické informace.

Prosíme, informujte o adrese www.proyouth.eu své studenty, např. i formou letáčku na nástěnce. Ze zkušenosti víme, že možnost využít anonymní pomoci přes internet je u mladých lidí velmi vítána. U poruch příjmu potravy často stud a strach ze stigmatizace brání vyhledat odbornou pomoc osobně
(okolí nemocného často o potížích vůbec nemusí vědět). Anonymní pomoc přes internet do jisté míry pomáhá tuto bariéru překonat. Program nemůže nahradit odbornou léčbu, může však pomoci takovou léčbu nalézt. V programu jsou k dispozici např. online chaty s psychology, specialisty na poruchy
příjmu potravy, kteří mohou doporučit vhodnou formu léčby a kontakty na odborníky.

Naším cílem je informovat o ProYouth co nejvíce lidí, tak aby ho mohl využít ten, kdo ho potřebuje."

Za tým ProYouth
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Psychiatrická klinika 1.LF UK
Comments