AKTUALITY‎ > ‎

Opatření k ochraně zdraví a podmínky vyšetření v PPP Liberec

přidáno: 6. 1. 2021 9:45, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 16. 7. 2021 4:00 ]
1. Provoz PPP není přerušen. Plánovaná vyšetření proběhnout dle objednání za přísných hygienických podmínek.

2. Ruší se do 30.6.2021 veškeré skupinové akce, Škola hrou a metodická setkání pro pedagogy.

3. Poradenské služby budou i nadále poskytovány pouze objednaným a zdravým klientům (zdravým dětem a zdravým rodičům), kteří nejeví známky akutního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, aj.) a kterým nebyla nařízena karanténa. Zvažte proto prosím svou cestu do poradny, pokud se Vy nebo Vaše dítě necítíte dobře! Změna termínu je možná telefonicky na tel.: 482 710 517 nebo 731 488 235.

4. Přijďte prosím přesně na čas objednání.

5.. Přijďte pokud možno v co nejmenším počtu osob, tj. dítě + 1 rodič a na pracovišti setrvávejte pouze nezbytně nutnou dobu.

6. Před poradnou i v poradně dodržujte odstup mezi osobami v rozsahu min. 2 metrů.

7. Do poradny vstupujte vždy se zakrytými ústy a nosem rouškou nebo respirátorem a proveďte důkladnou hygienu rukou. Vstup s rouškou nebo respirátorem se týká také všech předškolních dětí!!

8. Při návštěvě poradny důsledně dodržujte hygienická opatření dle instrukcí u vstupu a v čekárnách.

9.
Počet míst k sezení v čekárnách je omezen vzdáleností 2 metrů. Setrvání v čekárnách je možné v mimořádných případech a pouze s trvale zakrytými ústy a nosem. Delší pobyt v čekárnách se zcela nedoporučuje. (Čas čekání na své dítě si ale můžete zkrátit procházkou nebo vyřízením pochůzek ve městě).

10. Pro klienty jsou vyčleněny toalety v přízemí.

11. Při příchodu prosím důsledně dodržujte pokyny paní recepční.

12. Vyzvedávání zpráv a doporučení z vyšetření je možné v pondělí a ve středu od 13:00 do 17:00 hodin za dodržení hygienických opatření.

Stanovená hygienická pravidla a opatření jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci poradny. Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby odpovědným pracovníkem pracoviště, je důvodem k okamžitému ukončení poskytování poradenské služby.

Upozornění
:
Všichni pracovníci poradny dodržují přísná bezpečnostní opatření. Povrchy v pracovnách jsou průběžně dezinfikovány, prostory pravidelně větrány. Na pracovišti je u vstupu a na toaletách návštěvníkům k dispozici prostředek pro dezinfekci rukou.


Tato opatření jsou platná do 30.9.2021

Děkuji za váš zodpovědný přístup!

Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec
Comments