AKTUALITY‎ > ‎

Opatření pro klienty v souvislosti s výskytem koronaviru platné od září 2020

přidáno: 2. 9. 2020 11:23, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 2. 9. 2020 11:41 ]

1. Služby budou poskytnuty pouze zdravým klientům, kteří nejeví známky akutního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, aj.) . Zvažte proto prosím svou cestu do poradny, pokud se necítíte dobře! Změna termínu je možná telefonicky na tel.: 482 710 517  nebo 731 488 235.

2. Přijďte prosím přesně na čas objednání.

3
. Přijďte pokud možno v co nejmenším počtu osob, tj.  dítě + 1 rodič a n
pracovišti setrvávejte pouze nezbytně nutnou dobu.

4. 
V poradně dodržujte odstup mezi osobami v rozsahu min. 2 metrů.

5.  Do poradny vstupujte se zakrytými ústy a nosem (rouškou nebo šátkem) a proveďte důkladnou hygienu rukou.  

6
Při návštěvě poradny důsledně dodržujte hygienická opatření dle instrukcí u vstupu a v čekárnách.

7. Počet míst k sezení v čekárnách je omezen vzdáleností 2 metrů. 
Setrvání v čekárnách je možné pouze s trvale zakrytými ústy a nosem.  Delší pobyt v čekárnách se nedoporučuje. (Čas čekání na své dítě si ale můžete zkrátit procházkou, vyřízením pochůzek ve městě nebo kávou v nedaleké kavárně). 


8Pokud se rozhodnete čekat v čekárně:
  • Udržujte odstup alespoň 2 metry od ostatních čekajících. Neplatí pro ty, kteří přišli spolu a jsou v úzkém rodinném kontaktu, ti mohou sedět a čekat spolu.
  • Omezte volný pohyb dětí v prostoru čekárny, malé děti (batolata) držte pokud možno na rukou.
  • Pro případ potřeby mějte vždy po ruce dezinfekční alkoholový prostředek a náhradní roušku.
  • V současné situaci je vybavení čekárny omezeno na nezbytné minimum, k dispozici nejsou stolky, hračky ani časopisy.
9. Pro klienty jsou vyčleněny toalety v přízemí. 

10. Použití roušky či jiného ochranného prostředku v průběhu vyšetření nebo konzultace je na dohodě mezi klientem a odborným pracovníkem.

11. Vyzvedávání zpráv a doporučení z vyšetření je možné v pondělí a ve středu od 13:00 do 17:00 hodin. 

Stanovená hygienická pravidla  a opatření  jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci poradny. Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby odpovědným pracovníkem pracoviště, je důvodem k okamžitému ukončení poskytování poradenské služby.


Upozornění:

Všichni pracovníci poradny dodržují přísná bezpečnostní opatření. Povrchy v pracovnách jsou průběžně dezinfikovány, prostory pravidelně větrány. Na pracovišti je u vstupu a na toaletách návštěvníkům k dispozici prostředek pro dezinfekci rukou.


Děkuji za váš zodpovědný přístup! 

 V Liberci dne 1.9.2020                                                             Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec         
Comments