AKTUALITY‎ > ‎

Nabídka vzdělávacích kurzů pro pedagogy

přidáno: 23. 5. 2018 2:31, autor: Jana Hlavová
Centrum dalšího vzdělávání Technické univerzity v Liberci nabízí studium akreditovaných kurzů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

1. Studium pro výchovné poradce: Čtyřsemestrový program je určen výchovným poradcům na 2. stupni základních škol a na středních školách, dále je doporučen pro pedagogy, kteří se na tuto činnost připravují. Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské pedagogické vzdělání a alespoň 2 roky praxe ve školství. 

2. Školní metodik prevence: Čtyřsemestrový program je určen absolventům VŠ s pedagogickým vzděláním, kteří pracují na základních nebo středních školách a chtějí či potřebují si doplnit svoji kvalifikaci v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské pedagogické vzdělání. Praxe ve školství je výhodou.

3. Studium v oblasti pedagogických věd změřených na speciální pedagogiku: Třísemestrový program je určen absolventům VŠ s pedagogickým vzděláním, kteří pracují ve speciálních zařízeních nebo školách a chtějí nebo potřebují si doplnit svoji kvalifikaci v oblasti speciálně pedagogické. Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské pedagogické vzdělání. Praxe ve školství je výhodou. 

4. Studium v oblasti pedagogických věd – učitel: Čtyřsemestrový program je určen absolventům vysokých škol technického a přírodovědného zaměření bez pedagogické kvalifikace, kteří vyučují na 2. stupni ZŠ nebo středních školách nebo se na tuto činnost připravují. U absolventů vysokých škol jiného zaměření se možnost přijetí ke studiu řeší individuálně.

5. Studium pedagogiky pro učitele: Dvousemestrový program je určen učitelům odborných předmětů střední školy, učitelům praktického vyučování střední školy a učitelům odborného výcviku střední školy, kteří si v návaznosti na neučitelský studijní obor doplňují kvalifikaci ještě způsobilostí pedagogickou. 

6. Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel: Čtyřsemestrový program je určen pro vychovatele školních družin, školních klubů, domovů mládeže, pedagogy volného času ve střediscích volného času a další pracovníky s dětmi a mládeží ve volném čase, kteří si v návaznosti na neučitelský studijní obor ze střední školy doplňují kvalifikaci ještě způsobilostí pedagogickou. Dle vyjádření MŠMT je absolvent tohoto vzdělávacího programu zároveň kvalifikovaným pedagogem volného času a asistentem pedagoga.

Všechna studia jsou realizována kombinací prezenční a distanční formy studia. Prezenční výuka probíhá o víkendech. Termín podání přihlášek je do 30. 6. pro 1. kolo a do 15. 9. pro druhé kolo přijímacího řízení. Přihláška se podává v tištěné podobě nebo elektronicky (http://mphxp2.xprofiler.ch/tuniverzita/).

Comments