AKTUALITY‎ > ‎

Metodické setkání školních metodiků prevence a dalších pedagogů 14.2.2018

přidáno: 1. 2. 2018 8:29, autor: Jana Hlavová

Zveme školní metodiky prevence a učitele na metodické setkání, které se uskuteční dne 14.2.2018 od 13:30 do 16:30 hodin v sálu organizace Maják o.p.s., Konopná 776, Liberec 14 - Ruprechtice.

Téma: ŠIKANA

Rámcový program:
  1. Zahájení
  2. Projednání aktualizovaných příloh Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování (Dokument MŠMT)
  3. Jak poznám jako učitel šikanu?
  4. Jak efektivně předcházet šikaně? Co by měla prevence šikany obsahovat?
  5. Příklad dobré a špatné praxe řešení šikany
  6. Kazuistiky
  7. Individuální konzultace


ĉ
Jana Hlavová,
1. 2. 2018 8:29
Comments