AKTUALITY


Metodická setkání

přidáno: 17. 3. 2019 6:26, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 17. 3. 2019 6:40 ]

Připomínáme nejbližší metodická setkání pro pedagogy. Setkání školních metodicků prevence proběhne 20.3.2019  a setkání výchovných poradců 3.4.2019. Více v jednotlivých sekcích v navigaci webu ( Metodik prevence, Výchovné poradenství).

Metodické setkání výchovných a kariérových poradců základních škol

přidáno: 22. 1. 2019 6:32, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 30. 1. 2019 5:00 ]

Srdečně zveme výchovné a kariérové poradce základních škol na metodické setkání, které proběhne 6. 2. 2019 od 13:00 hodin ve školícím salónku Domova mládeže SŠSSaD, Liberec 2, Truhlářská 3.   
 
Program: Pozvánka pro výchovné poradce ZŠ únor 2019.doc

Podpůrné skupiny pro asistenty pedagoga

přidáno: 9. 1. 2019 1:19, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 15. 1. 2019 8:32 ]

Člověk v tísni o.p. s   -  Varianty v tomto kalendářním roce nabízí asistentům pedagoga i školním asistentům možnost zapojit se do podpůrných skupin. 
Jde o pravidelné setkávání (jednou měsíčně), kde mohou asistenti (pedagoga, školní) sdílet témata, se kterými se ve své profesi setkávají 
a v bezpečném prostoru tak mohou sdílet obtížné momenty své práce. Zároveň je poskytována metodická podpora a tím i možnost jejich 
dalšího profesního rozvoje. Skupiny jsou uzavřené, což vede ke kontinuální a systematické práci.

V Libereckém kraji bude setkávání probíhat na Magistrátu města Liberec.
Do skupin je nutno se registrovat na adrese https://www.varianty.cz/kurzy/529-podpurne-skupiny-pro-asistenty-pedagoga-liberecky-kraj

Více informací na webu společnosti www.varianty.cz nebo na e-mailu varianty@clovekvtisni.cz

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.

PF 2019

přidáno: 17. 12. 2018 14:17, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 17. 12. 2018 14:18 ]

Vážení, 

děkujeme vám za projevenou důvěru a dosavadní spolupráci.
Přejeme vám krásné Vánoce
​, 
pevné zdraví 
a mnoho štěstí v novém roce.     PF19.pdf


Metodické setkání výchovných poradců středních škol

přidáno: 25. 11. 2018 9:17, autor: Jana Hlavová

Srdečně zveme výchovné poradce středních škol  na metodické setkání, které proběhne 10. 12. 2018 od 14:00 hodin ve školícím salónku Domova mládeže SŠSSaD, Liberec 2, Truhlářská 3. 

Rámcový program:  Novela maturitní vyhlášky, novela vyhlášky o vzdělávání žáků s SVP, podklady pro vystavení Doporučení ŠPZ, kompetence školy, metodická podpora, řešení konkrétních případů (kazuistika) 

Metodické setkání výchovných poradců základních škol

přidáno: 25. 11. 2018 9:11, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 22. 1. 2019 6:34 ]

Srdečně zveme výchovné poradce základních škol na metodické setkání, které proběhne 5. 12. 2018 od 13:00 hodin ve školícím salónku Domova mládeže SŠSSaD, Liberec 2, Truhlářská 3.   

Rámcový program Prezentace oborové nabídky středních škol pro rok 2019/2020

PORADENSKÝ DEN - EDUCA 2018 MY JOB Liberec

přidáno: 1. 10. 2018 9:23, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 3. 10. 2018 3:42 ]

Liberecký kraj a Pedagogicko-psychologická poradna Liberec pořádají

v rámci veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA 2018 MY JOB Liberec

 

PORADENSKÝ DEN

na téma

Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem
KDY: 12. října 2018 od 9:30 do 13:00 hodin 

KDE: Home Credit Arena - Velký salonek 3 NP  -  vstup do salonku je přes vstup A2 do Home Credit Areny


Program:

1. Vzdělávání žáků cizinců a věci související – Mgr. Luděk Tesarčík, metodik základního vzdělávání, KÚLK

Pohled dle ustanovení školského zákona, bezplatná jazyková příprava, rozvojové programy, výkaznictví 

2. Adaptační koordinátor pro školy – Mgr. Hana Lipenská, krajský koordinátor podpory pro děti/žáky-cizince, NIDV Liberec

Pomoc žákům-cizincům při adaptaci na nové prostředí. Informace o tlumočnických a překladatelských službách. 

3. Práce se žákem s odlišným mateřským jazykem - Mgr. Barbora Nosálová – metodička výuky ČDJ, Meta o.p.s

Jak pracovat s dítětem s odlišným mateřským jazykem (OMJ) individuálně, ve skupině s dalšími dětmi s OMJ a ve třídě? Co a jak učit? V krátkém příspěvku si představíme soubor pomůcek, kterým rozřazujeme na ZŠ (a nejen tam) žáky s OMJ na několik skupin podle znalosti češtiny a schopnosti zapojit se do výuky. Individuálně pak pro ně stanovujeme cíle, obsah a rozsah výuky ČDJ a podpory v rámci běžné výuky. Ukážeme si něco z tohoto procesu (materiály, postup, část výuky), který má své zákonitosti, protože mnoho překážek i cílů jsou pro děti s OMJ společné

4. Podpůrná opatření a poskytování péče žákům – cizincům ve školském poradenském zařízení - Mgr. Lenka Langrová, speciální pedagog, PPP Liberec, krajská koordinátorka pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení

Možnosti poskytování péče žákům – cizincům ve školském poradenském zařízení, podpůrná opatření a znalost jazyka, komunikace mezi školou a školským poradenským zařízením, průběh poradenského procesu, doporučení a následná péče, přehled pomůcek, spolupráce s dalšími organizacemi 


Součástí vzdělávacího bloku jsou přestávky dle potřeby.

Součástí celého programu je diskuze účastníků semináře s lektory.


Účast je zdarma, pro registrované účastníky je zajištěno drobné občerstvení.

Registrace účastníků:

Na Poradenský den je nutné se registrovat (jméno, příjmení, organizace), a to e-mailem do 10. 10. 2018 na adresu: doubravova@pppliberec.cz

Kapacita sálu je omezena na počet 40 osob.

Pozvánka zde: Poradenský den 2018.doc

PP klub pro žáky středních škol

přidáno: 23. 9. 2018 9:53, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 23. 9. 2018 9:54 ]

PPP Liberec ve školním roce 2018/2019 opět nabízí bezplatný ucelený cyklus zážitkových seminářů PP klub, který je určen žákům středních škol, kteří chtějí studovat vysoké školy humanitního zaměření, případně mají potíže v sociálních interakcích nebo řeší osobní problémy, které nemohou sdílet v rodině nebo ve školním prostředí. 


V programu PP klubu se nacházejí techniky pro nácvik porozumění v oblasti interpersonálního vnímání, emočního sebevyjádření, různé formy verbální a neverbální komunikace, techniky rozvíjející kooperativní chování a konstruktivní formy soupeřivého chování, techniky podporující samostatné rozhodování a přebírání zodpovědnosti za své volby. 


Na rozdíl od preventivních programů, které jsou často zaměřené na problematiku návykových látek nebo šikany, se PP klub primárně věnuje rozvoji sociálních dovedností a vlastnímu sebepoznání. Naším hlavním cílem není prevence, které je sekundárně pochopitelně také dosahováno, ale podpora jedince a rozvoj jeho osobnosti především v rámci skupinové dynamiky.

Naší snahou je poskytnout studentům program, který je primárně experimentálně tréninkový a naučný a současně také dostatečně atraktivní a zábavný.

Zájemci se mohou hlásit lektorce Mgr. BcA. Lence Rokosové na email: rokosova@pppliberec.cz

Pozvánka zde: pozvánka PP klub 2018-19.doc


Zkvalitnění péče o nadané žáky - NAKAP LK I.

přidáno: 23. 9. 2018 1:34, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 23. 9. 2018 1:42 ]

Rádi bychom Vám představili novou službu pro školy, kterou naše PPP Liberec nabízí. Jedná se o zkvalitnění péče o nadané žáky. Jde o jednu z aktivit v rámci projektu Libereckého kraje NAKAP LK I. (Dalšími aktivitami projektu jsou Podpora čtenářské či matematické gramotnosti žáků nebo Podpora polytechnického vzdělávání). 

V rámci této služby pracují v PPP dvě pracovnice - metodik a konzultant. Metodikem je Mgr. Jana Hlavová, jako konzultant působí Mgr. Zuzana Šilhavá.

S čím může konzultantka pedagogům pomoci?

·         Konzultantka navazuje spolupráci se školami na základě jejich aktuálních potřeb týkajících se vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků.

·         Pod vedením metodika spolupracuje s pedagogy a rodiči, individuálně u každého nadaného a mimořádně nadaného žáka.

             ·         Doporučuje výukové a další materiály, dále aktivity školní i volnočasové.

             ·         Pomáhá s nastavením vhodného individuálního přístupu k nadanému žákovi, s realizací jednotlivých podpůrných opatření ve vyučovacích hodinách, je nápomocna při                                         rozpracování  doporučení do IVP.

             ·         Přispívá k rozvoji metakognitivní strategie žáků, pomáhá zlepšit jejich učební styl, rovněž podporuje rozvíjení emoční inteligence a sociálních dovedností u nadaných žáků.

 

V případě, že by některý z pedagogů školy uvítal spolupráci v péči o nadané a mimořádně nadané žáky, kontaktujte prosím Mgr. Zuzanu Šilhavou: silhava@pppliberec.cz nebo na tel: 770 181 899.

Služba se zaměřuje především na žáky 1. stupně základních škol, neboť se domníváme, že u starších žáků je nabídka školních i volnočasových aktivit širší, rovněž zájmy starších žáků bývají utříděnější a oblast nadání snáze rozpoznatelná. Pokud se však na nás obrátíte se žádostí o spolupráci ohledně žáků
2. stupně, budeme hledat vhodná řešení i pro ně.

Cílem projektu i služby je také zprostředkovat výměnu informací a vytvořit fungující síť mezi jednotlivými školami a dalšími subjekty, které se věnují nadaným dětem. Jestliže již tedy máte zkušenosti s nadanými žáky, bylo by velkým přínosem, kdybyste byli ochotni tyto zkušenosti sdílet.

Budeme rádi, když tuto naši novou službu využijete. Služba může efektivně pomoci pedagogům v jejich práci a nadaným žákům nabízí možnosti růstu.

Za podněty ke spolupráci předem děkujeme.

                                                                                Mgr. Zuzana Šilhavá a Mgr. Jana Hlavová

ŠKOLA HROU ve školním roce 2018/2019

přidáno: 23. 9. 2018 0:44, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 23. 9. 2018 0:51 ]

Vážení rodiče,

rádi bychom vám a vašim dětem nabídli sérii reedukačních aktivit „ŠKOLA HROU“ v novém formátu. 
Škola hrou bude nově probíhat jako cyklus aktivit pro uzavřenou skupinu dětí a rodičů po dobu tří měsíců každých čtrnáct dní v areálu PPP. 
(První předběžnou informaci zájemci dostali při návštěvě v PPP)

První setkání pro registrované účastníky se uskuteční 4. 10. 2018 od 16.00 hodin. 

Následující setkání:    18. 10. 2018 od 16.00 hodin.
                                      1. 11. 2018 od 16.00 hodin.
                                    15. 11. 2018 od 16.00 hodin.
                                    29. 11. 2018 od 16.00 hodin.
                                    13. 12. 2018 od 16.00 hodin.Chceme vám rodičům ukázat, jak můžete jednotlivé obtíže svých dětí ve čtení a psaní napravovat při domácím zácviku. 

Aktivity jsou určeny žákům a žákyním druhých a třetích tříd, kteří mají potíže se psaním a čtením ale především jejich rodičům. Budete si moci se svými dětmi vyzkoušet hrátky, které vám pomohou v motivaci svých dětí k různým podpůrným cvičením pro kompenzaci percepčních a percepčně motorických obtíží.

Máte-li zájem o účast, prosíme vás o zaslání o vyplněné návratky do PPP Liberec zde: Pozvánka ŠKOLA HROU 2018-2019.doc

nebo nás kontaktujte telefonicky nebo SMS zprávou na tel: 731 488 235. 

Budeme vás informovat o zařazení vašeho dítěte do programu. Děkujeme. 


Za kolektiv pracovníků PPP Liberec Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP a PaedDr. Zdeňka Pospíšilová, speciální pedagog              

1-10 of 182