AKTUALITY


Metodické setkání školních metodiků prevence a dalších učitelů

přidáno: 19. 10. 2017 8:47, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 19. 10. 2017 8:48 ]Zveme školní metodiky prevence a učitele na metodické setkání, které se uskuteční dne 1. 11. 2017 od 13:30 do16:30 hodin v sálu organizace Maják o.p.s., Konopná 776, Liberec 14 - Ruprechtice.

Metodické setkání školních speciálních pedagogů a školních psychologů

přidáno: 19. 10. 2017 8:39, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 29. 10. 2017 11:21 ]

Zveme školní speciální pedagogy a školní psychology na metodické setkání, které se uskuteční 1.11.2017 od 14.hodiny ve Školícím salónku Domova mládeže Střední školy strojní stavební a dopravní v Liberci, Truhlářská 360. 

Rámcová náplň:
 1. Zpráva a doporučení ŠPZ
 2. Možnosti spolupráce pracovníků ŠPP a ŠPZ
 3. Pedagogická intervence a předměty spec.ped. péče
 4. Diskuze
Setkání povede doc. Ilona Pešatová.

Na setkání není nutné se přihlašovat.


PORADENSKÝ DEN - EDUCA 2017 MY JOB Liberec

přidáno: 1. 10. 2017 13:41, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 1. 10. 2017 13:53 ]

Liberecký kraj a Pedagogicko-psychologická poradna Liberec pořádají  v rámci veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA 2017 MY JOB Liberec

PORADENSKÝ DEN

na téma

Efektivní reedukace SPU na 2. stupni ZŠ

KDY:                12. října 2017      od 13:00 do 16:00 hodin

KDE:                Salónek restaurace Stadion, Jeronýmova 570/22, 460 07, Liberec 7 - Horní Růžodol

 LEKTORKA:     PhDr. Kamila Balharová

 ProgramPraktické návody pro realizaci reedukační péče u žáků 2. stupně ZŠ – konkrétní úlohy, programy a činnosti pro žáky s SPU.

 Součástí vzdělávacího bloku jsou přestávky dle potřeby.

Součástí celého programu je otevřená diskuze účastníků semináře s lektorkou.

 Účast je zdarma, pro registrované účastníky je zajištěno drobné občerstvení.

Registrace účastníků:

Na Poradenský den je nutné se registrovat (jméno, příjmení, organizace), a to e-mailem do 6. 10. 2017 na e-mailovou adresu: prihlaskappp@gmail.com

 

Kapacita sálu je omezena na počet 40 osob.  Pozvánka zde: Poradenský den 2017.doc

Udžitelnost projektu Poradenství v Libereckém kraji

I CZ.1.07/1.2.00/14.0133 ITermíny konání jednotné přijímací zkoušky na SŠ ve školním roce 2017/2018

přidáno: 6. 9. 2017 12:28, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 6. 9. 2017 12:36 ]

Dle  školského zákona stanovilo MŠMT termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro první kolo přijímacího řízení do středních škol ve školním roce 2017/2018:     

1. termín:

 • 12. 4. 2018 pro 4leté obory vzdělání včetně nástavbového studia.
 • 13. 4. 2018 pro 6leté a 8leté obory vzdělání (gymnázia).

2. termín:

 • 16. 4. 2018 pro 4leté obory vzdělání včetně nástavbového studia.
 • 17. 4. 2018 pro 6leté a 8leté obory vzdělání (gymnázia).

náhradní termín:

 • 10. 5. 2018.
 • 11. 5. 2018.

        Informace ke stažení zde: Sdělení_MSMT-22351-2017-1_termíny 2018.pdf


Upozorňujeme, že od 1. 9. 2017 budou v platnosti nové tiskopisy zápisového lístku (vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání). Změna se týká vyznačení školního roku, pro který je uchazeč přijímán, nad jméno a příjmení uchazeče.
ŠKOLA HROU ve školním roce 2017/2018

přidáno: 6. 9. 2017 5:46, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 19. 9. 2017 3:14 ]

Vážení rodiče,

rádi bychom vám opět nabídli sérii reedukačních aktivit a hrátek „ŠKOLA HROU“, která bude probíhat 1x měsíčně v sobotu v ZŠ Liberec, U Soudu 369/8, p.o., od října 2017 do května 2018. Aktivity jsou určeny žákům a žákyním druhých, třetích a čtvrtých tříd, které mají potíže se psaním, čtením a počítáním, a jejich rodičům. Můžete si se svými dětmi vyzkoušet hrátky, které vám pomohou v motivaci svých dětí k různým podpůrným cvičením pro kompenzaci percepčních a percepčně motorických obtíží.

Ukážeme vám, jak můžete jednotlivé obtíže svých dětí při čtení a psaní napravovat při domácím zácviku. Budete si vše moci vyzkoušet pod vedením pracovníků PPP a následně si vaše dítě spolu s vámi bude vypracovávat šest úkolů a vyzkouší si i jiné doplňkové aktivity. Vyplněné pracovní listy i cvičení si pak můžete odnést s sebou domů.                   

                                                    Jak bude akce organizovaná:                

                                            Místo: ZŠ Liberec, U Soudu 369/8, p.o

                                            Čas: začínáme v 9:00 hodin, končíme v 11:30 hod.       

Děti v doprovodu rodičů mohou přicházet průběžně do 11:00 hodin. Vstup na akci je zdarma. Na akci se nemusíte objednávat, stačí, když v sobotu společně přijdete.

ŠKOLA HROU se koná zpravidla vždy druhou sobotu v měsící. Začínáme 14.října 2017.


Termíny Školy hrou: 14.října 2017;  11.listopadu 2017;   9.prosince 2017;  13.ledna 2018;  10.února 2018;  10. března 2018;  14.dubna 2018;  12.května 2018


                                                                                                                                                                                     Těšíme se na vás.

Za kolektiv pracovníků PPP Liberec PaedDr. Zdeňka Pospíšilová a  Mgr. Jana Hlavová

Metodické setkání výchovných poradců ZŠ

přidáno: 6. 9. 2017 5:39, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 19. 9. 2017 3:12 ]

První metodické setkání VP ZŠ proběhne ve středu 4. 10. 2017 od 13:00 hodin ve školícím salónku Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská 3.

Metodické setkání pro školní metodiky prevence a další pedagogy

přidáno: 5. 5. 2017 7:30, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 5. 5. 2017 7:41 ]

Zveme vás na další metodické setkání pro školní metodiky prevence a učitele, které proběhne 17. 5. 2017 od 13.30 – 16.30 hodin.

Místo: Sál organizace Maják o.p.s., Konopná 776, Liberec 14 - Ruprechtice 

Pozvánka zde: Pozvánka pro metodiky prevence květen 2017.doc

Rámcový program:

 1. Zahájení
 2. Řešení konkrétních případů problémového chování žáků
 3. Kdy a jak vypracovat krizový plán
 4. Příklady dobré praxe
 5. Zodpovídání dotazů
 6. Individuální konzultace
Setkání povedou: Mgr. Alexandra Krejčová – metodik prevence, etoped PPP Liberec
                           Mgr. Jan Molnár, vedoucí primární prevence Maják o.p.s.


Vstup na akci je zdarma. Kapacita setkání: 25 účastníků.
Registrace účastníků:
Na setkání je nutné se registrovat (jméno, příjmení, organizace, pracovní zařazení), a to e-mailem do 16. 5. 2017 na e-mailovou adresu: krejcova@pppliberec.czVýběrové řízení - PSYCHOLOG - STÁLE HLEDÁME!!!

přidáno: 5. 5. 2017 6:41, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 6. 9. 2017 12:59 ]

přijmeme 

plně kvalifikovaného pracovníka na pozici

psycholog

  s nástupem ihned na dobu určitou, v plném pracovním úvazku v rozsahu 1,0 (40 hodin týdně).

 Pracovní náplň:

Samostatné provádění náročných kontaktních činností zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.

Samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí, žáků a studentů.

Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství  při  řešení  problémů  ve  vývoji  a  vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině.

Poskytování edukativního, psychologického i speciálního poradenství.


 Obecné předpoklady:

1.      Trestní bezúhonnost (doložená výpisem z trestního rejstříku nejpozději v den konání pohovoru).

2.     Zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením od MUDr. V. Kotrányiové (datum do dne konání pohovoru) Adresa: Františkovská 130/14B, 460 07 Liberec, Telefon485 107 172

3.      Ukončené vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie v souladu s §19 zákona č. 563/2004 Sb. (kopii diplomu přiložte k přihlášce do výběrového řízení)

 

Specifické požadavky:

·         Dosavadní aktivní práce s klientem v poradenství a ve školství

·         Přímá zkušenost s diagnostickou prací, zkušenost s prací v PPP vítána

·         Nutná základní znalost práce na počítači (Word, Excel, Google Apps, Form Filler)

·         Řidičské oprávnění skupiny B

·         Dobré komunikační schopnosti, kooperace v týmu, nekonfliktnost

·         Iniciativní přístup, pracovní nasazení, pečlivost, flexibilita, samostatnost, zodpovědnost

 

Zájemci o pracovní nabídku:

Zašlete Váš strukturovaný životopis e-mail: hlavova@pppliberec.cz,

přiložte kopii diplomu z VŠ a připište telefonický nebo e-mailový kontakt, na kterém budete k zastižení. Informace o dalším postupu sdělím zájemcům na uvedený kontakt.

 

 V Liberci dne  4. 5. 2017                            Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec

Výběrové řízení - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK - místo obsazeno

přidáno: 20. 4. 2017 7:02, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 27. 6. 2017 7:47 ]


Přijmeme

plně kvalifikovaného pracovníka na pozici

sociální pracovník

 

 s nástupem od 1. 8. 2017 na dobu určitou, v plném pracovním úvazku v rozsahu 1,0 (40 hodin týdně).

 

Pracovní náplň:

Provádění odborných činností v oblasti sociálně-právního poradenství a sociálních intervencí. Provádění analytické a metodické činnosti v sociální oblasti zaměřené na jednotlivce nebo rodiny v souvislosti se vzděláváním žáků. V rámci poradenské služby realizace sociálních šetření a zjišťování potřeb klienta. Zajištění komunikace s klienty a jejich zákonnými zástupci. Spolupráce v multidisciplinárním týmu, v jeho rámci pak poskytování informací v rozsahu potřebném pro podporu při vzdělávání žáka. Spolupráce a podílení se na získávání podkladů v rámci poradenské služby. Spolupráce s dalšími osobami, jejichž činnost ovlivňuje poskytování poradenských služeb, zejména jinými školskými poradenskými zařízeními a orgány veřejné moci. Poskytování sociální poradenství a poradenství o sociálních službách nebo sociální rehabilitaci dostupné v daném regionu. Poskytování informací a zprostředkovávání kontaktu s institucemi poskytujícími pomoc a podporu žákům uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona.


Obecné předpoklady:

1.      Trestní bezúhonnost (doložená výpisem z trestního rejstříku nejpozději v den konání pohovoru).

2.     Zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením od MUDr. V. Kotrányiové (datum do dne konání pohovoru) Adresa: Františkovská 130/14B, 460 07 Liberec, Telefon: 485 107 172

3.      Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách).

 

 

Specifické požadavky:

·         Dosavadní aktivní práce s klientem a rodinami v poradenství a ve školství

·         Nutná základní znalost práce na počítači (Word, Excel, Google Apps)

·         Dobré komunikační schopnosti, kooperace v týmu, nekonfliktnost, vstřícnost

·         Znalost školské legislativy

·         Iniciativní přístup, pracovní nasazení, pečlivost, flexibilita, samostatnost, zodpovědnost

 

Zájemci o pracovní nabídku:

Zašlete Váš strukturovaný životopis do 21. 5. 2017 na  e-mail: hlavova@pppliberec.cz, přiložte kopii dokladu o dosaženém vzdělání a připište telefonický kontakt nebo e-mail, na kterém budete k zastižení.

Osobní pohovory proběhnout v týdnu od 22. 5. do 26. 5. 2017, přesné informace zájemcům sdělím na uvedený kontakt.

V Liberci dne  20. 4. 2017                            Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec

 

Studium pro výchovné poradce a učitele-speciální pedagogy.

přidáno: 13. 4. 2017 0:23, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 13. 4. 2017 0:28 ]

Centrum dalšího vzdělávání Technická univerzita v Liberci vám nabízí studium akreditovaných kurzů DVPP:

 • Studium pro výchovné poradce: program je určen výchovným poradcům na 2. stupni základních škol a na středních školách, dále je doporučen pro pedagogy, kteří se na tuto činnost připravují.Studium pro výchovné poradce.pdf
              více na: https://www.cdv.tul.cz/index.php/dalsi-vzdelavani-pedagogickych-pracovniku/studium-vychovne-poradce/

 • Studium v oblasti pedagogických věd změřených na speciální pedagogiku: program je určen absolventům VŠ s pedagogickým vzděláním, kteří pracují ve speciálních zařízeních nebo školách a chtějí nebo potřebují si doplnit svoji kvalifikaci v oblasti speciálně pedagogické. Studium v oblasti pedagogických věd_specialni pedagogika.pdf
              více na: https://www.cdv.tul.cz/index.php/dalsi-vzdelavani-pedagogickych-pracovniku/studium-oblasti-pedagogickych-ved-ucitel/

1-10 of 147