AKTUALITY


Výpadek telefonních linek do PPP dne 13.6.2019

přidáno: 9. 6. 2019 12:57, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 13. 6. 2019 6:04 ]

Upozorňujeme na krátkodobou nedostupnost pevných linek. 
V případě dotazů nás kontaktujte e-mailem na adresu: info@pppliberec.cz

Za komplikace se velice omlouváme a děkujeme za pochopení.

Vedení případové konference ve školství

přidáno: 14. 5. 2019 13:16, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 14. 5. 2019 13:18 ]

Zveme ředitele škol, výchovné poradce a další zájemce z řad pedagogů ZŠ a SŠ na seminář v rámci projektu KIPR: Vedení případové konference ve školství.

Účastníci se seznámí s technikou případových konferencí. Jedná se o nástroj, který mohou ředitelé a pedagogové školy využít při řešení složitějších situací ve škole, které vznikají v souvislosti s výukou a výchovou dětí, žáků a studentů. Tato metoda je určená pro takové situace, které zatěžují pedagogy, děti i rodiny a není k jejich řešení zatím kompetentní OSPOD.

Lektor : PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.
KDY: středa 5. 6. 2019 12,00 – 16,00 h.
KDE: Školící salónek Domova mládeže B, areál ředitelství Střední školy strojní, stavební a dopravní, Truhlářská 360/3, Liberec 2, 46001

Kapacita je omezená, přihlášení proveďte zasláním vyplněné návratky na e-mail: doubravova@pppliberec.cz do 31. 5. 2019.

 Pozvánka - případová konference KIPR.docx

Metodická setkání

přidáno: 17. 3. 2019 6:26, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 17. 3. 2019 6:40 ]

Připomínáme nejbližší metodická setkání pro pedagogy. Setkání školních metodicků prevence proběhne 20.3.2019  a setkání výchovných poradců 3.4.2019. Více v jednotlivých sekcích v navigaci webu ( Metodik prevence, Výchovné poradenství).

Metodické setkání výchovných a kariérových poradců základních škol

přidáno: 22. 1. 2019 6:32, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 30. 1. 2019 5:00 ]

Srdečně zveme výchovné a kariérové poradce základních škol na metodické setkání, které proběhne 6. 2. 2019 od 13:00 hodin ve školícím salónku Domova mládeže SŠSSaD, Liberec 2, Truhlářská 3.   
 
Program: Pozvánka pro výchovné poradce ZŠ únor 2019.doc

Podpůrné skupiny pro asistenty pedagoga

přidáno: 9. 1. 2019 1:19, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 15. 1. 2019 8:32 ]

Člověk v tísni o.p. s   -  Varianty v tomto kalendářním roce nabízí asistentům pedagoga i školním asistentům možnost zapojit se do podpůrných skupin. 
Jde o pravidelné setkávání (jednou měsíčně), kde mohou asistenti (pedagoga, školní) sdílet témata, se kterými se ve své profesi setkávají 
a v bezpečném prostoru tak mohou sdílet obtížné momenty své práce. Zároveň je poskytována metodická podpora a tím i možnost jejich 
dalšího profesního rozvoje. Skupiny jsou uzavřené, což vede ke kontinuální a systematické práci.

V Libereckém kraji bude setkávání probíhat na Magistrátu města Liberec.
Do skupin je nutno se registrovat na adrese https://www.varianty.cz/kurzy/529-podpurne-skupiny-pro-asistenty-pedagoga-liberecky-kraj

Více informací na webu společnosti www.varianty.cz nebo na e-mailu varianty@clovekvtisni.cz

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.

PF 2019

přidáno: 17. 12. 2018 14:17, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 17. 12. 2018 14:18 ]

Vážení, 

děkujeme vám za projevenou důvěru a dosavadní spolupráci.
Přejeme vám krásné Vánoce
​, 
pevné zdraví 
a mnoho štěstí v novém roce.     PF19.pdf


Metodické setkání výchovných poradců středních škol

přidáno: 25. 11. 2018 9:17, autor: Jana Hlavová

Srdečně zveme výchovné poradce středních škol  na metodické setkání, které proběhne 10. 12. 2018 od 14:00 hodin ve školícím salónku Domova mládeže SŠSSaD, Liberec 2, Truhlářská 3. 

Rámcový program:  Novela maturitní vyhlášky, novela vyhlášky o vzdělávání žáků s SVP, podklady pro vystavení Doporučení ŠPZ, kompetence školy, metodická podpora, řešení konkrétních případů (kazuistika) 

Metodické setkání výchovných poradců základních škol

přidáno: 25. 11. 2018 9:11, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 22. 1. 2019 6:34 ]

Srdečně zveme výchovné poradce základních škol na metodické setkání, které proběhne 5. 12. 2018 od 13:00 hodin ve školícím salónku Domova mládeže SŠSSaD, Liberec 2, Truhlářská 3.   

Rámcový program Prezentace oborové nabídky středních škol pro rok 2019/2020

PORADENSKÝ DEN - EDUCA 2018 MY JOB Liberec

přidáno: 1. 10. 2018 9:23, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 3. 10. 2018 3:42 ]

Liberecký kraj a Pedagogicko-psychologická poradna Liberec pořádají

v rámci veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA 2018 MY JOB Liberec

 

PORADENSKÝ DEN

na téma

Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem
KDY: 12. října 2018 od 9:30 do 13:00 hodin 

KDE: Home Credit Arena - Velký salonek 3 NP  -  vstup do salonku je přes vstup A2 do Home Credit Areny


Program:

1. Vzdělávání žáků cizinců a věci související – Mgr. Luděk Tesarčík, metodik základního vzdělávání, KÚLK

Pohled dle ustanovení školského zákona, bezplatná jazyková příprava, rozvojové programy, výkaznictví 

2. Adaptační koordinátor pro školy – Mgr. Hana Lipenská, krajský koordinátor podpory pro děti/žáky-cizince, NIDV Liberec

Pomoc žákům-cizincům při adaptaci na nové prostředí. Informace o tlumočnických a překladatelských službách. 

3. Práce se žákem s odlišným mateřským jazykem - Mgr. Barbora Nosálová – metodička výuky ČDJ, Meta o.p.s

Jak pracovat s dítětem s odlišným mateřským jazykem (OMJ) individuálně, ve skupině s dalšími dětmi s OMJ a ve třídě? Co a jak učit? V krátkém příspěvku si představíme soubor pomůcek, kterým rozřazujeme na ZŠ (a nejen tam) žáky s OMJ na několik skupin podle znalosti češtiny a schopnosti zapojit se do výuky. Individuálně pak pro ně stanovujeme cíle, obsah a rozsah výuky ČDJ a podpory v rámci běžné výuky. Ukážeme si něco z tohoto procesu (materiály, postup, část výuky), který má své zákonitosti, protože mnoho překážek i cílů jsou pro děti s OMJ společné

4. Podpůrná opatření a poskytování péče žákům – cizincům ve školském poradenském zařízení - Mgr. Lenka Langrová, speciální pedagog, PPP Liberec, krajská koordinátorka pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení

Možnosti poskytování péče žákům – cizincům ve školském poradenském zařízení, podpůrná opatření a znalost jazyka, komunikace mezi školou a školským poradenským zařízením, průběh poradenského procesu, doporučení a následná péče, přehled pomůcek, spolupráce s dalšími organizacemi 


Součástí vzdělávacího bloku jsou přestávky dle potřeby.

Součástí celého programu je diskuze účastníků semináře s lektory.


Účast je zdarma, pro registrované účastníky je zajištěno drobné občerstvení.

Registrace účastníků:

Na Poradenský den je nutné se registrovat (jméno, příjmení, organizace), a to e-mailem do 10. 10. 2018 na adresu: doubravova@pppliberec.cz

Kapacita sálu je omezena na počet 40 osob.

Pozvánka zde: Poradenský den 2018.doc

PP klub pro žáky středních škol

přidáno: 23. 9. 2018 9:53, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 23. 9. 2018 9:54 ]

PPP Liberec ve školním roce 2018/2019 opět nabízí bezplatný ucelený cyklus zážitkových seminářů PP klub, který je určen žákům středních škol, kteří chtějí studovat vysoké školy humanitního zaměření, případně mají potíže v sociálních interakcích nebo řeší osobní problémy, které nemohou sdílet v rodině nebo ve školním prostředí. 


V programu PP klubu se nacházejí techniky pro nácvik porozumění v oblasti interpersonálního vnímání, emočního sebevyjádření, různé formy verbální a neverbální komunikace, techniky rozvíjející kooperativní chování a konstruktivní formy soupeřivého chování, techniky podporující samostatné rozhodování a přebírání zodpovědnosti za své volby. 


Na rozdíl od preventivních programů, které jsou často zaměřené na problematiku návykových látek nebo šikany, se PP klub primárně věnuje rozvoji sociálních dovedností a vlastnímu sebepoznání. Naším hlavním cílem není prevence, které je sekundárně pochopitelně také dosahováno, ale podpora jedince a rozvoj jeho osobnosti především v rámci skupinové dynamiky.

Naší snahou je poskytnout studentům program, který je primárně experimentálně tréninkový a naučný a současně také dostatečně atraktivní a zábavný.

Zájemci se mohou hlásit lektorce Mgr. BcA. Lence Rokosové na email: rokosova@pppliberec.cz

Pozvánka zde: pozvánka PP klub 2018-19.doc


1-10 of 184