AKTUALITY


Bezbariérový vstup do PPP

přidáno: 14. 3. 2022 6:11, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 14. 3. 2022 6:38 ]

Upozorňujeme, že pro handicapované klienty, pro osoby se sníženou pohyblivostí a maminky s kočárky je umožněn bezbariérový vstup do poradny z Puchmajerovy ulice.
Vstup je ze zadní části budovy. Pro otevření budovy u výtahu je nutné zazvonit na komunikační zařízení u vstupu. 

Více informací včetně mapy naleznete zde: https://sites.google.com/a/pppliberec.cz/pedagogicko-psychologicka-poradna-liberec-p-o/kde-nas-najdete

Aktuální hygienická opatření

přidáno: 21. 2. 2022 5:34, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 14. 3. 2022 6:09 ]

Poradenské služby jsou i nadále poskytovány pouze objednaným a zdravým klientům (zdravým dětem a zdravým rodičům), kteří nejeví známky akutního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, aj.) a kterým nebyla nařízena karanténa nebo izolace. Zvažte proto prosím svou cestu do poradny, pokud se Vy nebo Vaše dítě necítíte dobře! Změna termínu je možná telefonicky na tel.: 482 710 517 nebo 731 488 235.

Při návštěvě poradny důsledně dodržujte hygienická opatření dle instrukcí u vstupu a v čekárnách.

Děkujeme za váš zodpovědný přístup.

PF 2022

přidáno: 30. 11. 2021 6:37, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 21. 2. 2022 5:43 ]

Přejeme vám krásné Vánoce 
a do nového roku hodně zdraví a splněných přání! 

Vyzvedávání zpráv z vyšetření pouze do 15. 12. 2021 a dále od 3. 1. 2022!

přidáno: 30. 11. 2021 6:20, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 30. 11. 2021 6:42 ]

Zprávy z vyšetření si můžete vyzvedávat vždy v pondělí a ve středu mezi 13. - 17. hodinou. V tomto roce ukončujeme vydávání zpráv 15.12.2021 v 17:00 hodin.

V roce 2022 si můžete pro zprávy přicházet od 3.1.2022 od 13:00 hodin.  Děkujeme za pochopení. 

Informace pro klienty v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ČR

přidáno: 30. 11. 2021 6:16, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 30. 11. 2021 6:35 ]

1. Provoz PPP není přerušen. Plánovaná vyšetření proběhnout dle objednání za dodržení aktuálních epidemiologických opatření.

2.  Poradenské služby budou i nadále poskytovány pouze objednaným a zdravým klientům (zdravým dětem a zdravým rodičům), kteří nejeví známky akutního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, aj.) a kterým nebyla nařízena karanténa. Zvažte proto prosím svou cestu do poradny, pokud se Vy nebo Vaše dítě necítíte dobře! Změna termínu je možná telefonicky na tel.: 482 710 517 nebo 731 488 235.

3. Přijďte prosím přesně na čas objednání.

4.. Přijďte pokud možno v co nejmenším počtu osob, tj. dítě + 1 rodič a na pracovišti setrvávejte pouze nezbytně nutnou dobu.

5. Před poradnou i v poradně dodržujte odstup mezi osobami v rozsahu min. 2 metrů.

6. Do poradny vstupujte vždy se zakrytými ústy a nosem rouškou nebo respirátorem a u vstupu proveďte důkladnou hygienu rukou. 

7. Při návštěvě poradny důsledně dodržujte hygienická opatření dle instrukcí u vstupu a v čekárnách.

8. 
Počet míst k sezení v čekárnách je omezen vzdáleností 2 metrů. Setrvání v čekárnách je možné v mimořádných případech a pouze s trvale zakrytými ústy a nosem. Delší pobyt v čekárnách se zcela nedoporučuje. (Čas čekání na své dítě si ale můžete zkrátit procházkou nebo vyřízením pochůzek ve městě).

9. Při příchodu prosím důsledně dodržujte pokyny paní recepční.

10. Vyzvedávání zpráv a doporučení z vyšetření je možné v pondělí a ve středu od 13:00 do 17:00 hodin za dodržení hygienických opatření.

Stanovená hygienická pravidla a opatření jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci poradny. Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby odpovědným pracovníkem pracoviště, je důvodem k okamžitému ukončení poskytování poradenské služby.

Upozornění
:
Všichni pracovníci poradny dodržují přísná bezpečnostní opatření. Povrchy v pracovnách jsou průběžně dezinfikovány, prostory pravidelně větrány. Na pracovišti je u vstupu a na toaletách návštěvníkům k dispozici prostředek pro dezinfekci rukou.


Děkujeme za váš zodpovědný přístup!

PORADNA JE PŘESTĚHOVANÁ

přidáno: 30. 9. 2021 12:56, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 30. 9. 2021 13:04 ]

Najdete nás i nadále v areálu Střední školy strojní, stavební a dopravní v Truhlářské ulici v Liberci, tedy na stejné adrese, jen o 40 metrů dále. Projdete hlavní brankou (z ulice Truhlářské) a půjdete přes dvůr až ke 4 patrové šedé budově, kde nově sídlí poradna a školní jídelna.
Do poradny vystoupáte po několika schodech. 
Pro handicapované klienty a pro osoby se sníženou pohyblivostí je umožněn bezbariérový vstup z Puchmajerovy ulice.
Asi 30 metrů před hlavní bránou je na Truhlářské ulici zastávka autobusu MHD č. 36 "U Soudu", tato linka však jezdí pouze dopoledne.
K poradně lze také dojít pěšky z Malého náměstí, kam dojedete autobusem MHD č.12, případně lze dojít pěšky od tramvaje - ze zastávek Viadukt, Fügnerova, Šaldovo náměstí. 
V areálu školy  a poradny není možné parkovat. Lze využít parkování v blízkých uličkách. Případně doporučujeme parkovat v OC Forum, odkud dojdete do poradny za cca 15 minut. Bližší parkování, placené, je na Sokolovském náměstí nebo v ulici Široká.

Podrobnosti naleznete v sekci KDE NÁS NAJDETE: https://sites.google.com/a/pppliberec.cz/pedagogicko-psychologicka-poradna-liberec-p-o/kde-nas-najdete


Slavnostní otevření PPP: slavnostní otevření PPP 29.9.2021.jpg

STĚHOVÁNÍ - omezení provozu PPP v září 2021

přidáno: 3. 9. 2021 6:49, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 19. 9. 2021 6:50 ]

Upozorňujeme na výrazné omezení provozu v důvodu stěhování poradny od 20. 9. 2021 do 29. 9. 2021. Je možné, že se z důvodu přesunu telefonních linek nebude možno do poradny některé dny dovolat. Zaměstnanci v tomto období nebudou moci pružně reagovat na vaše e-mailové zprávy.
Vydávání zpráv z vyšetření je v toto období pozastaveno. Zprávy si můžete vyzvedávat od 4.10.2021 od 13:00 hodin v nové budově poradny.

Děkujeme vám za pochopení.

Těšíme se na vás v nových prostorách.

POKYNY PRO KLIENTY PO NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ V POSLEDNÍCH DVOU TÝDNECH PŘED VYŠETŘENÍM V PPP

přidáno: 16. 7. 2021 2:54, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 16. 7. 2021 4:30 ]

Dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021 (zde: Ochranné-opatření-–-omezení-překročení-státní-hranice-ČR-s-účinností-od-9.-7.-2021-do-odvolání.pdf)

Ochranné opatření obsahuje i další obecné povinnosti všech osob, které se navrací ze zahraničí.


Pro poskytnutí poradenské služby v PPP Liberec platí na základě ochranného opatření MZ až do odvolání tyto podmínky:

Po návratu ze zahraničí během posledních 14 dnů je nutné, aby se všichni příchozí do PPP Liberec před vstupem prokázali pověřenému pracovníkovi PPP:

RODIČ/ zákonný zástupce:

– certifikátem o očkování (v aplikaci Tečka, web: ocko.uzis.cz nebo vytištěný dokument)
– nebo doložením platné ochranné lhůty po prodělání covid (v aplikaci Tečka, web: ocko.uzis.cz nebo vytištěný dokument, příp. potvrzení lékaře)
– nebo doložením výsledku negativního testu (antigenního testu nebo PCR testu z odběrového místa) – (v aplikaci Tečka, web: ocko.uzis.cz nebo vytištěný dokument)

DÍTĚ/ klient:
– po 12.roce věku certifikátem o očkování (v aplikaci Tečka, web: ocko.uzis.cz nebo vytištěný dokument)
– po 6. roce věku výsledku negativního testu (antigenního testu nebo PCR testu z odběrového místa) – (v aplikaci Tečka, web: ocko.uzis.cz nebo vytištěný dokument)
– nebo doložením platné ochranné lhůty po prodělání covid (v aplikaci Tečka, web: ocko.uzis.cz nebo vytištěný dokument, příp. potvrzení lékaře)
– do 6 let – podle míry rizika v dané zemi je nutné dodržet karanténu 10 nebo 7 dní 

Pokud nemůžete splnit tyto podmínky a doložit požadované doklady, požádejte si o nový termín, rádi vám vyhovíme.
Telefon: 482 710 517
Mobil: 731 488 235

I nadále platí, že vstup do PPP je umožněn pouze osobám se zakrytými ústy a nosem (respirátorem nebo nanorouškou). 

Děkujeme Vám za pochopení a respektování nařízení Ministerstva zdravotnictví. 

Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec

Příměstské vzdělávání o prázdninách 2021

přidáno: 31. 5. 2021 5:03, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 31. 5. 2021 5:04 ]

V rámci projektu Statutárního města Liberec s názvem Férové školy v Liberci II (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016358) je o letních prázdninách v roce 2021 pořádáno příměstské vzdělávání v Liberci pro děti z rodin s nižším socioekonomickým statusem. Veškeré tyto příměstské tábory jsou zdarma a zahrnují vstupy, jízdné, obědy, svačiny i pitný režim.

Aktivity příměstského vzdělávání (táborů) mají za cíl zmírňovat prázdninový propad v učení. V rámci jednotlivých bezplatných cyklů příměstského vzdělávání tak budou do jednotlivých outdoorových aktivit pro žáky základních škol zakomponovány prvky rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Přidanou hodnotou těchto aktivit pro děti je i získávání pozitivních sociálních vzorů, učení se zdravému životnímu stylu a smysluplnému aktivnímu trávení volného času a možnost navazování vztahů s vrstevníky a dalšími dětmi.

Více informací zde: https://www.primestske-vzdelavani.online/O výchově nadaných dětí

přidáno: 25. 5. 2021 4:04, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 31. 5. 2021 5:06 ]

Pozvánka pro rodiče nadaných dětí v rámci projetu NAKAP LK II.
Nabízíme dvě čtvrteční odpoledne s povídáním o výchově : 3.6. a 10.6. 2021 od 17 do 19 hodin pod vedením Kateřiny Emer Venclové.
Přihlašujte se, prosím, na uvedeném odkazu: https://forms.gle/3Ggrqndf7sZP487p9.

1-10 of 229