AKTUALITY


Příměstské vzdělávání o prázdninách 2021

přidáno: 31. 5. 2021 5:03, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 31. 5. 2021 5:04 ]

V rámci projektu Statutárního města Liberec s názvem Férové školy v Liberci II (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016358) je o letních prázdninách v roce 2021 pořádáno příměstské vzdělávání v Liberci pro děti z rodin s nižším socioekonomickým statusem. Veškeré tyto příměstské tábory jsou zdarma a zahrnují vstupy, jízdné, obědy, svačiny i pitný režim.

Aktivity příměstského vzdělávání (táborů) mají za cíl zmírňovat prázdninový propad v učení. V rámci jednotlivých bezplatných cyklů příměstského vzdělávání tak budou do jednotlivých outdoorových aktivit pro žáky základních škol zakomponovány prvky rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Přidanou hodnotou těchto aktivit pro děti je i získávání pozitivních sociálních vzorů, učení se zdravému životnímu stylu a smysluplnému aktivnímu trávení volného času a možnost navazování vztahů s vrstevníky a dalšími dětmi.

Více informací zde: https://www.primestske-vzdelavani.online/O výchově nadaných dětí

přidáno: 25. 5. 2021 4:04, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 31. 5. 2021 5:06 ]

Pozvánka pro rodiče nadaných dětí v rámci projetu NAKAP LK II.
Nabízíme dvě čtvrteční odpoledne s povídáním o výchově : 3.6. a 10.6. 2021 od 17 do 19 hodin pod vedením Kateřiny Emer Venclové.
Přihlašujte se, prosím, na uvedeném odkazu: https://forms.gle/3Ggrqndf7sZP487p9.

Aktuální opatření v souvislosti s nouzovým stavem ČR a podmínky vyšetření

přidáno: 6. 1. 2021 9:45, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 23. 2. 2021 2:38 ]

1. Provoz PPP není přerušen. Plánovaná vyšetření proběhnout dle objednání za přísných hygienických podmínek.

2. Ruší se do 31.3.2021 veškeré skupinové akce, Škola hrou a metodická setkání pro pedagogy.

3. Poradenské služby budou i nadále poskytovány pouze objednaným a zdravým klientům (zdravým dětem a zdravým rodičům), kteří nejeví známky akutního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, aj.) a kterým nebyla nařízena karanténa. Zvažte proto prosím svou cestu do poradny, pokud se Vy nebo Vaše dítě necítíte dobře! Změna termínu je možná telefonicky na tel.: 482 710 517 nebo 731 488 235.

4. Přijďte prosím přesně na čas objednání.

5.. Přijďte pokud možno v co nejmenším počtu osob, tj. dítě + 1 rodič a na pracovišti setrvávejte pouze nezbytně nutnou dobu.

6. Před poradnou i v poradně dodržujte odstup mezi osobami v rozsahu min. 2 metrů.

7. Do poradny vstupujte vždy se zakrytými ústy a nosem chirurgickou rouškou nebo respirátorem a proveďte důkladnou hygienu rukou. Vstup s chirurgickou rouškou nebo respirátorem se týká také všech předškolních dětí!!

8. Při návštěvě poradny důsledně dodržujte hygienická opatření dle instrukcí u vstupu a v čekárnách.

9.
Počet míst k sezení v čekárnách je omezen vzdáleností 2 metrů. Setrvání v čekárnách je možné v mimořádných případech a pouze s trvale zakrytými ústy a nosem. Delší pobyt v čekárnách se zcela nedoporučuje. (Čas čekání na své dítě si ale můžete zkrátit procházkou nebo vyřízením pochůzek ve městě).

10. Pro klienty jsou vyčleněny toalety v přízemí.

11. Při příchodu prosím důsledně dodržujte pokyny paní recepční.

12. Vyzvedávání zpráv a doporučení z vyšetření je možné v pondělí a ve středu od 13:00 do 17:00 hodin za dodržení hygienických opatření.

Stanovená hygienická pravidla a opatření jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci poradny. Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby odpovědným pracovníkem pracoviště, je důvodem k okamžitému ukončení poskytování poradenské služby.

Upozornění
:
Všichni pracovníci poradny dodržují přísná bezpečnostní opatření. Povrchy v pracovnách jsou průběžně dezinfikovány, prostory pravidelně větrány. Na pracovišti je u vstupu a na toaletách návštěvníkům k dispozici prostředek pro dezinfekci rukou.


Děkuji za váš zodpovědný přístup!

V Liberci dne 22.2.2021                                                  Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec

PF 2021

přidáno: 23. 12. 2020 13:22, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 23. 12. 2020 13:28 ]


Přejeme všem našim klientům, spolupracovníkům a jejich rodinám krásné Vánoce a do nového roku 2021 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Vydávání zpráv z vyšetření přerušeno do 3.1.2021

přidáno: 16. 12. 2020 2:48, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 23. 12. 2020 13:26 ]

Od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 nebudou vydávány zprávy z vyšetření (kromě již předem domluvených). Zprávy si můžete vyzvednou od 4.1.2021 v obvyklých časech, a to každé pondělí nebo středu od 13:00 do 17:00 hodin. 

Konkurz na pracovní místo KONZULTANT v PPP

přidáno: 30. 11. 2020 5:14, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 30. 11. 2020 5:18 ]

Vyhlašujeme konkurz na pracovní místo: 

Konzultant pro společné vzdělávání v projektu NAKAP LK II.

Požadavky:
– SŠ vzdělání
– základní orientace v oblasti vzdělávání dospělých zejména ve školství
– trestní bezúhonnost, komunikativnost, organizační schopnosti, nekonfliktnost, spolehlivost, samostatnost, dobrá znalost práce na počítači, časová flexibilita
– preferujeme předchozí zkušenosti se vzděláváním dospělých, organizací vzdělávacích akcí, zkušenosti z oblasti školství obecně, zkušenost s realizací projektů

Úvazek: 1,00
Nástup: od 1. 1. 2021
Doba trvání projektu: 32 měsíců, tj. do 31.8.2023
Platové podmínky: 9. platová třída dle tarifních tabulek nepedagogických pracovníků ve školství

Náplň práce: plánování, příprava a zpracování podkladů, koordinace přípravy a organizační zajištění vzdělávacích akcí (seminářů a konferencí) pro pedagogy a odborné pracovníky školských poradenských zařízení, zajištění komunikace s pedagogy a pracovníky škol okresu Liberec a odbornými pracovníky ŠPZ Libereckého kraje včetně spolupráce na definování vzdělávacích potřeb těchto cílových skupin, komunikace s vedením PPP i vedením projektu NAKAP LK II, zajištění publicity projektu.

Přihlášky a profesní životopis zašlete do 14.12.2020 na e-mailovou adresu: hlavova@pppliberec.cz
Případné dotazy na tel. 603 258 162
Pohovory se zájemci proběhnou 16.12.2020. Čas pohovoru bude zájemcům sdělen na kontakt uvedený v přihlášce. 


V  Liberci dne 30.11.2020                                                                  Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP

Opatření v souvislosti s nouzovým stavem ČR platné od 22. října 2020

přidáno: 22. 10. 2020 1:12, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 24. 11. 2020 4:28 ]

1. Provoz PPP není přerušen. Plánovaná vyšetření proběhnout dle objednání za přísných hygienických podmínek. 

2. Ruší se do 12.12.2020 veškeré skupinové akce, Škola hrou a metodická setkání pro pedagogy.

3. Poradenské služby budou i nadále poskytovány pouze objednaným a zdravým klientům (zdravým dětem a zdravým rodičům), kteří nejeví známky akutního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, aj.) a kterým nebyla nařízena karanténa. Zvažte proto prosím svou cestu do poradny, pokud se Vy nebo Vaše dítě necítíte dobře! Změna termínu je možná telefonicky na tel.: 482 710 517  nebo 731 488 235.

4. Přijďte prosím přesně na čas objednání. 

5.
. Přijďte pokud možno v co nejmenším počtu osob, tj.  dítě + 1 rodič a n
pracovišti setrvávejte pouze nezbytně nutnou dobu.

6.  Před poradnou i v
 poradně dodržujte odstup mezi osobami v rozsahu min. 2 metrů.

7.  Do poradny vstupujte vždy se zakrytými ústy a nosem (rouškou nebo respirátorem)  a proveďte důkladnou hygienu rukou.  

8
Při návštěvě poradny důsledně dodržujte hygienická opatření dle instrukcí u vstupu a v čekárnách.

9. Počet míst k sezení v čekárnách je omezen vzdáleností 2 metrů. 
Setrvání v čekárnách je možné v mimořádných případech a pouze s trvale zakrytými ústy a nosem.  Delší pobyt v čekárnách se zcela nedoporučuje. (Čas čekání na své dítě si ale můžete zkrátit procházkou, vyřízením pochůzek ve městě nebo kávou v nedaleké kavárně). 

10.  Pro klienty jsou vyčleněny toalety v přízemí. 

11. Při příchodu prosím důsledně dodržujte pokyny paní recepční.  

12. Vyzvedávání zpráv a doporučení z vyšetření je možné v pondělí a ve středu od 13:00 do 17:00 hodin za dodržení hygienických opatření. 

Stanovená hygienická pravidla  a opatření  jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci poradny. Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby odpovědným pracovníkem pracoviště, je důvodem k okamžitému ukončení poskytování poradenské služby.


Upozornění:

Všichni pracovníci poradny dodržují přísná bezpečnostní opatření. Povrchy v pracovnách jsou průběžně dezinfikovány, prostory pravidelně větrány. Na pracovišti je u vstupu a na toaletách návštěvníkům k dispozici prostředek pro dezinfekci rukou.


Děkuji za váš zodpovědný přístup! 

 V Liberci dne  22.10.2020                                                             Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec         

Opatření pro klienty v souvislosti s nouzovým stavem ČR platné od 5. října 2020

přidáno: 4. 10. 2020 13:57, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 4. 10. 2020 14:00 ]

1. Poradenské služby budou poskytnuty pouze zdravým klientům (zdravým dětem a zdravým rodičům), kteří nejeví známky akutního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, aj.) a kterým nebyla nařízena karanténa. Zvažte proto prosím svou cestu do poradny, pokud se Vy nebo Vaše dítě necítíte dobře! Změna termínu je možná telefonicky na tel.: 482 710 517  nebo 731 488 235.

2. Přijďte prosím přesně na čas objednání. 

3
. Přijďte pokud možno v co nejmenším počtu osob, tj.  dítě + 1 rodič a n
pracovišti setrvávejte pouze nezbytně nutnou dobu.

4. Před poradnou i v
 poradně dodržujte odstup mezi osobami v rozsahu min. 2 metrů.

5.  Do poradny vstupujte vždy se zakrytými ústy a nosem (rouškou nebo respirátorem)  a proveďte důkladnou hygienu rukou.  

6
Při návštěvě poradny důsledně dodržujte hygienická opatření dle instrukcí u vstupu a v čekárnách.

7. Počet míst k sezení v čekárnách je omezen vzdáleností 2 metrů. 
Setrvání v čekárnách je možné v mimořádných případech a pouze s trvale zakrytými ústy a nosem.  Delší pobyt v čekárnách se zcela nedoporučuje. (Čas čekání na své dítě si ale můžete zkrátit procházkou, vyřízením pochůzek ve městě nebo kávou v nedaleké kavárně). 

8.  Pro klienty jsou vyčleněny toalety v přízemí. 

9. Při příchodu prosím důsledně dodržujte pokyny paní recepční.  

11. Vyzvedávání zpráv a doporučení z vyšetření je možné v pondělí a ve středu od 13:00 do 17:00 hodin za dodržení hygienických opatření. 

Stanovená hygienická pravidla  a opatření  jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci poradny. Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby odpovědným pracovníkem pracoviště, je důvodem k okamžitému ukončení poskytování poradenské služby.


Upozornění:

Všichni pracovníci poradny dodržují přísná bezpečnostní opatření. Povrchy v pracovnách jsou průběžně dezinfikovány, prostory pravidelně větrány. Na pracovišti je u vstupu a na toaletách návštěvníkům k dispozici prostředek pro dezinfekci rukou.


Děkuji za váš zodpovědný přístup! 

 V Liberci dne 1.10.2020                                                             Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec         

Výběrové řízení na pracovní místo - PSYCHOLOG

přidáno: 7. 9. 2020 0:10, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 7. 9. 2020 0:27 ]

přijmeme 

plně kvalifikovaného pracovníka na pozici

psycholog

  s nástupem ihned, v plném pracovním úvazku v rozsahu 1,0 (40 hodin týdně

 Pracovní náplň:

Samostatné provádění náročných kontaktních činností zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.

Samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí, žáků a studentů.

Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství  při  řešení  problémů  ve  vývoji  a  vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině.

Poskytování edukativního, psychologického i speciálního poradenství.


 Obecné předpoklady:

1.      Trestní bezúhonnost (doložená výpisem z trestního rejstříku nejpozději v den konání pohovoru).

2.     Zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením od MUDr. V. Kotrányiové (datum do dne konání pohovoru) Adresa: Františkovská 130/14B, 460 07 Liberec, Telefon485 107 172

3.      Ukončené vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie v souladu s §19 zákona č. 563/2004 Sb. (kopii diplomu přiložte k přihlášce do výběrového řízení)

 

Specifické požadavky:

·         Dosavadní aktivní práce s klientem v poradenství a ve školství

·         Přímá zkušenost s diagnostickou prací, zkušenost s prací v PPP vítána

·         Nutná základní znalost práce na počítači (Word, Excel, Google Apps, Form Filler)

·         Řidičské oprávnění skupiny B

·         Dobré komunikační schopnosti, kooperace v týmu, nekonfliktnost

·         Iniciativní přístup, pracovní nasazení, pečlivost, flexibilita, samostatnost, zodpovědnost

 

Zájemci o pracovní nabídku

Zašlete prosím motivační dopis a Váš strukturovaný životopis e-mail: hlavova@pppliberec.cz do 30. 9. 2020 a připište telefonický nebo e-mailový kontakt, na kterém budete k zastižení. Informace o dalším postupu sdělím zájemcům na uvedený kontakt.

 

 V Liberci dne  7.9..2020                           Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec

Opatření pro klienty v souvislosti s výskytem koronaviru platné od září 2020

přidáno: 2. 9. 2020 11:23, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 2. 9. 2020 11:41 ]


1. Služby budou poskytnuty pouze zdravým klientům, kteří nejeví známky akutního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, aj.) . Zvažte proto prosím svou cestu do poradny, pokud se necítíte dobře! Změna termínu je možná telefonicky na tel.: 482 710 517  nebo 731 488 235.

2. Přijďte prosím přesně na čas objednání.

3
. Přijďte pokud možno v co nejmenším počtu osob, tj.  dítě + 1 rodič a n
pracovišti setrvávejte pouze nezbytně nutnou dobu.

4. 
V poradně dodržujte odstup mezi osobami v rozsahu min. 2 metrů.

5.  Do poradny vstupujte se zakrytými ústy a nosem (rouškou nebo šátkem) a proveďte důkladnou hygienu rukou.  

6
Při návštěvě poradny důsledně dodržujte hygienická opatření dle instrukcí u vstupu a v čekárnách.

7. Počet míst k sezení v čekárnách je omezen vzdáleností 2 metrů. 
Setrvání v čekárnách je možné pouze s trvale zakrytými ústy a nosem.  Delší pobyt v čekárnách se nedoporučuje. (Čas čekání na své dítě si ale můžete zkrátit procházkou, vyřízením pochůzek ve městě nebo kávou v nedaleké kavárně). 


8Pokud se rozhodnete čekat v čekárně:
  • Udržujte odstup alespoň 2 metry od ostatních čekajících. Neplatí pro ty, kteří přišli spolu a jsou v úzkém rodinném kontaktu, ti mohou sedět a čekat spolu.
  • Omezte volný pohyb dětí v prostoru čekárny, malé děti (batolata) držte pokud možno na rukou.
  • Pro případ potřeby mějte vždy po ruce dezinfekční alkoholový prostředek a náhradní roušku.
  • V současné situaci je vybavení čekárny omezeno na nezbytné minimum, k dispozici nejsou stolky, hračky ani časopisy.
9. Pro klienty jsou vyčleněny toalety v přízemí. 

10. Použití roušky či jiného ochranného prostředku v průběhu vyšetření nebo konzultace je na dohodě mezi klientem a odborným pracovníkem.

11. Vyzvedávání zpráv a doporučení z vyšetření je možné v pondělí a ve středu od 13:00 do 17:00 hodin. 

Stanovená hygienická pravidla  a opatření  jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci poradny. Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby odpovědným pracovníkem pracoviště, je důvodem k okamžitému ukončení poskytování poradenské služby.


Upozornění:

Všichni pracovníci poradny dodržují přísná bezpečnostní opatření. Povrchy v pracovnách jsou průběžně dezinfikovány, prostory pravidelně větrány. Na pracovišti je u vstupu a na toaletách návštěvníkům k dispozici prostředek pro dezinfekci rukou.


Děkuji za váš zodpovědný přístup! 

 V Liberci dne 1.9.2020                                                             Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec         

1-10 of 221