AKTUALITY


Nabídka pracovního místa - PSYCHOLOG

přidáno: 8. 1. 2020 0:11, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 8. 1. 2020 0:15 ]

přijmeme 

plně kvalifikovaného pracovníka na pozici

psycholog

  s nástupem ihned pro pracoviště Liberec (příp. Frýdlant)

Pracovní náplň:

Samostatné provádění náročných kontaktních činností zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.

Samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí, žáků a studentů.

Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství při řešení  problémů  ve  vývoji  a  vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině.

Poskytování edukativního, psychologického i speciálního poradenství.

 

 Obecné předpoklady:

1. Trestní bezúhonnost (doložená výpisem z trestního rejstříku nejpozději v den konání pohovoru).

2.  Zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením od MUDr. V. Kotrányiové (datum do dne konání pohovoru) Adresa: Františkovská 130/14B, 460 07 Liberec, Telefon: 485 107 172

3.  Ukončené vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie v souladu s §19 zákona č. 563/2004 Sb. (kopii diplomu přiložte k přihlášce do výběrového řízení)

 

Specifické požadavky:

•         Zkušenost s prací s klientem v poradenství a ve školství

•         Přímá zkušenost s diagnostickou prací, zkušenost s prací v PPP vítána

•         Nutná základní znalost práce na počítači (Word, Excel, Google Apps, Form Filler)

•         Řidičské oprávnění skupiny B

•         Dobré komunikační schopnosti, kooperace v týmu, nekonfliktnost

•         Iniciativní přístup, pracovní nasazení, pečlivost, flexibilita, samostatnost, zodpovědnost

 

Zájemci o pracovní nabídku:

Zašlete prosím motivační dopis a Váš strukturovaný životopis na e-mail: hlavova@pppliberec.cz do 24.1.2020  a připište telefonický nebo e-mailový kontakt, na kterém budete k zastižení. Informace o dalším postupu sdělím zájemcům na uvedený kontakt.

 

 V Liberci dne 6. 1. 2020                                             Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec

 

Metodické centrum na podporu nadaných 22. 1. 2020

přidáno: 8. 1. 2020 0:08, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 8. 1. 2020 0:09 ]

Zveme pedagogické pracovníky i odbornou veřejnost na setkání, kde se mohou dozvědět, jak funguje školství v zahraničí. O své zkušenosti se přijede v rámci platformy na podporu nadaných projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I podělit učitel Daniel Pražák z Prahy, který absolvoval stáže na Islandu, ve Finsku a zabýval se vzděláváním na Filipínách. 
Již 8. metodické centrum proběhne 22. 1. 2020 od 15 do 17 hodin v budově Evropského domu u Krajského úřadu Libereckého kraje v ulici U Jezu 525/4 v Liberci, ve 2. patře v zasedací místnosti (chodbou vlevo).
V minulém roce se Daniel Pražák na české učitelské scéně zvýraznil především svým přístupem, který je v klasickém školství stále ještě ojedinělý, více se o něm můžete dozvědět v odkazech na další straně. Absolvoval magisterské studium biologie – dějepisu na PedF UK a nyní je doktorandem tamtéž. Zajímá se o inovace ve vzdělání a také o použití moderních technologií ve výuce. Učí na ZŠ Strossmayerovo náměstí v Praze.

Podrobnější představení lektora přinášíme v pozvánce zde: pozvánka 2020.pdf

Zájemce prosíme, aby se přihlásili k účasti do 15. ledna na e-mailovou adresu eva.duskova@kraj-lbc.cz

PF 2020

přidáno: 30. 12. 2019 23:20, autor: Jana Hlavová

Vážení, 

děkujeme vám za projevenou důvěru a dosavadní spolupráci.
Přejeme vám krásné Vánoce
​, 
pevné zdraví 
a mnoho štěstí v novém roce.   PF 2020.jpg

Omezení provozu PPP Liberec od 23. 12. 2019 do konce roku 2019

přidáno: 21. 12. 2019 3:26, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 21. 12. 2019 3:29 ]

Upozorňujeme na omezení provozu poradny od 23.12.2019 do 31.12.2019.
Objednaná vyšetření a plánované konzultace proběhnou podle předchozí domluvy. 
Ostatní služby (vydávání zpráv, příjem žádostí atd.) budou ukončeny 22.12.2019 a obnoveny dne 2.1.2020.

Děkujeme za pochopení a přejeme vám krásné Vánoce a úspěšný vstup do nového roku. 

Metodické setkání AP

přidáno: 19. 12. 2019 1:05, autor: Jana Hlavová

Zveme asistenty pedagoga na metodické setkání, které proběhne 8.1.2020 od 14. hodiny ve školicím salónku SŠSSaD a bude zaměřeno na řešení konkrétních situací ve výuce. Budou probrány i konkrétní kazuistiky.
Pozvánka pro AP - leden 2020.pdf

Na setkání je nutné se předem přihlásit na e-mail: doubravova@pppliberec.cz

DOTAČNÍ PROGRAM MŠMT NA PODPORU NADANÝCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL V ROCE 2020

přidáno: 15. 10. 2019 7:58, autor: Jana Hlavová

MŠMT v souladu s  Koncepcí podpory_rozvoje_nadání_2014-2020.pdf zveřejňuje výzvu dotačního programu, kterým budou finančně podpořeni organizátoři mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky základních a středních škol ve věkové kategorii 11 - 20 let.

Žadatelé budou své projekty podávat v elektronickém systému ISPROM.  Po uzavření elektronické žádosti je nutné vyplněnou žádost vytisknout a v jenom vyhotovení zaslat či doručit na adresu MŠMT, odbor pro mládež, Karmelitská 5/529, 118 12 Praha.

Termín doručení žádosti na MŠMT je 11. 11. 2019.

Konzultace poskytuje MŠMT, odbor pro mládež, Senovážné 25, 110 00 Praha 1, tel. 234 815 281, e-mail: jaroslav.froulik@msmt.cz.

Plný text vyhlášení dotačního programu naleznete zde:Výzva Podpora nadaných žáků 2020.doc

PORADENSKÝ DEN - EDUCA 2019 MY JOB Liberec

přidáno: 27. 9. 2019 4:59, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 27. 9. 2019 5:07 ]


Liberecký kraj a Pedagogicko-psychologická poradna Liberec pořádají 
v rámci veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA 2019 MY JOB Liberec

PORADENSKÝ DEN

na téma

Jak na problémového žáka?


KDY:  11. října 2019,  10:00 - 15:30 hodin

KDE:  Prostory VIP restaurace Pizzerie Colloseum (rotunda) Tipsport Arena Liberec, Jeronýmova 570/22, Liberec 7

LEKTOR:  PhDr. Jan SVOBODA

PROGRAM:      Cílem setkání je nabídnout účastníkům zkušenosti v řešení potíží získané v práci supervizora dětských domovů, psychologa specializujícího se na krizové situace výuky a výchovy. Nabídnout informace o příčinách, jejichž důsledky se projevují v problematickém chování a předat zkušenosti v možných řešeních. Účastníci mohou nabídnout konkrétní kazuistiky ze své vlastní práce.


 • Součástí vzdělávacího bloku jsou přestávky dle potřeby.
 • Součástí celého programu je diskuze účastníků semináře s lektorem.
 • Účast je zdarma, pro registrované účastníky je zajištěna káva a čaj.


Registrace účastníků:

Na Poradenský den je nutné se registrovat (jméno, příjmení, organizace), a to e-mailem do 9. 10. 2019 na adresu: doubravova@pppliberec.cz

 Kapacita sálu je omezena na počet 50 osob. 

ŠKOLA HROU ve šk. roce 2019/2020

přidáno: 27. 8. 2019 7:05, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 27. 8. 2019 7:09 ]

Na tento školní rok jsme připravili další sérii reedukačních aktivit „ŠKOLA HROU“.  
Přihlášení rodiče spolu se svými dětmi (žáky druhých a třetích tříd s potížemi se psaním a čtením) si po dobu tří měsíců mohou vyzkoušet aktivity a hrátky pomáhající v motivaci svých dětí k různým podpůrným cvičením pro kompenzaci percepčních a percepčně motorických obtíží. 

Aktivity jsou určeny žákům a žákyním druhých a třetích tříd, kteří mají potíže se psaním a čtením ale především jejich rodičům. Rodiče si se svými dětmi vyzkouší hrátky, které pomohou v motivaci dětí k různým podpůrným cvičením pro kompenzaci percepčních a percepčně motorických obtíží.

V následujícím školním roce 2019-2020 začne Škola hrou ve čtvrtek, dne 10.10.2019 v 15:00 hodin pro registrované zájemce. 
Vyplněnou Přihlášku, kterou zájemce obdrží v PPP po vyšetření svého dítěte, předejte kontaktnímu pracovníkovi tak, jak je uvedeno v pokynech pro přihlášení.


PP klub 2019 pro žáky středních škol

přidáno: 27. 8. 2019 7:03, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 18. 9. 2019 3:39 ]

Žákům středních škol opět nabízíme oblíbený cyklus sebezkušenostních aktivit PP Klub. 
Setkání se budou konat jednou za 3 týdny ve středu od 16:00 do 18:00 hod. ve školícím salónku Domova mládeže SŠ strojní, stavební a dopravní, Truhlářská 360/3, Liberec 2. 

Výtah z programu: 

- interpersonální vnímání 
- nácvik komunikace a sociálních dovedností 
- stimulace osobního rozvoje 
- sebepoznávací techniky 
- projektivní techniky 
- schopnost empatie 
- týmová spolupráce 
- předcházení rizikovým jevům v chování jedince 
- sociální tematika 
- umění asertivity 
- prvky psychoterapie, psychodramatu, arteterapie 
- řešení konfliktů a další 

PP klub je pro účastníky zdarma.

Plánované termíny setkání pro přihlášené účastníky: Vždy ve středu od 16 do 18 hod. 

 • 13. 11. 2019
 • 11. 12. 2019
 • 15.  1. 2020
 •    5. 2. 2020
 • 26.  2. 2020
 • 18.  3. 2020
 •    8. 4. 2020
 • 29.  4. 2020
 • 20.  5. 2020
 • 10.  6. 2020

Akreditované semináře k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a výuce češtiny jako druhého jazyka

přidáno: 5. 8. 2019 6:35, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 5. 8. 2019 23:48 ]

Akreditované semináře k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a výuky češtiny jako druhého jazyka nabízí organizace META o.p.s. přímo do Vaší školy, organizace či obce. Určené jsou pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ a další zájemce. Obsahy seminářů vycházejí z  dlouholetých zkušeností ze školní reality a přinášejí praktické tipy usnadňující každodenní pedagogickou praxi. Lektorky jsou odborné pedagogické pracovnice a mají s tématem bohaté zkušenosti.

Semináře jsou určené pro celý pedagogický sbor, jeho část či skupinu pedagogických pracovníků. Můžete se spojit s okolními školami a institucemi, které téma řeší a uspořádat seminář ve spolupráci s nimi. Minimální počet účastníků je 8, maximální počet je 18. 

Bližší informace na: https://www.meta-ops.cz/seminare-na-objednavku  

1-10 of 194