AKTUALITY


PORADENSKÝ DEN - EDUCA 2018 MY JOB Liberec

přidáno: 1. 10. 2018 9:23, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 3. 10. 2018 3:42 ]

Liberecký kraj a Pedagogicko-psychologická poradna Liberec pořádají

v rámci veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA 2018 MY JOB Liberec

 

PORADENSKÝ DEN

na téma

Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem
KDY: 12. října 2018 od 9:30 do 13:00 hodin 

KDE: Home Credit Arena - Velký salonek 3 NP  -  vstup do salonku je přes vstup A2 do Home Credit Areny


Program:

1. Vzdělávání žáků cizinců a věci související – Mgr. Luděk Tesarčík, metodik základního vzdělávání, KÚLK

Pohled dle ustanovení školského zákona, bezplatná jazyková příprava, rozvojové programy, výkaznictví 

2. Adaptační koordinátor pro školy – Mgr. Hana Lipenská, krajský koordinátor podpory pro děti/žáky-cizince, NIDV Liberec

Pomoc žákům-cizincům při adaptaci na nové prostředí. Informace o tlumočnických a překladatelských službách. 

3. Práce se žákem s odlišným mateřským jazykem - Mgr. Barbora Nosálová – metodička výuky ČDJ, Meta o.p.s

Jak pracovat s dítětem s odlišným mateřským jazykem (OMJ) individuálně, ve skupině s dalšími dětmi s OMJ a ve třídě? Co a jak učit? V krátkém příspěvku si představíme soubor pomůcek, kterým rozřazujeme na ZŠ (a nejen tam) žáky s OMJ na několik skupin podle znalosti češtiny a schopnosti zapojit se do výuky. Individuálně pak pro ně stanovujeme cíle, obsah a rozsah výuky ČDJ a podpory v rámci běžné výuky. Ukážeme si něco z tohoto procesu (materiály, postup, část výuky), který má své zákonitosti, protože mnoho překážek i cílů jsou pro děti s OMJ společné

4. Podpůrná opatření a poskytování péče žákům – cizincům ve školském poradenském zařízení - Mgr. Lenka Langrová, speciální pedagog, PPP Liberec, krajská koordinátorka pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení

Možnosti poskytování péče žákům – cizincům ve školském poradenském zařízení, podpůrná opatření a znalost jazyka, komunikace mezi školou a školským poradenským zařízením, průběh poradenského procesu, doporučení a následná péče, přehled pomůcek, spolupráce s dalšími organizacemi 


Součástí vzdělávacího bloku jsou přestávky dle potřeby.

Součástí celého programu je diskuze účastníků semináře s lektory.


Účast je zdarma, pro registrované účastníky je zajištěno drobné občerstvení.

Registrace účastníků:

Na Poradenský den je nutné se registrovat (jméno, příjmení, organizace), a to e-mailem do 10. 10. 2018 na adresu: doubravova@pppliberec.cz

Kapacita sálu je omezena na počet 40 osob.

Pozvánka zde: Poradenský den 2018.doc

PP klub pro žáky středních škol

přidáno: 23. 9. 2018 9:53, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 23. 9. 2018 9:54 ]

PPP Liberec ve školním roce 2018/2019 opět nabízí bezplatný ucelený cyklus zážitkových seminářů PP klub, který je určen žákům středních škol, kteří chtějí studovat vysoké školy humanitního zaměření, případně mají potíže v sociálních interakcích nebo řeší osobní problémy, které nemohou sdílet v rodině nebo ve školním prostředí. 


V programu PP klubu se nacházejí techniky pro nácvik porozumění v oblasti interpersonálního vnímání, emočního sebevyjádření, různé formy verbální a neverbální komunikace, techniky rozvíjející kooperativní chování a konstruktivní formy soupeřivého chování, techniky podporující samostatné rozhodování a přebírání zodpovědnosti za své volby. 


Na rozdíl od preventivních programů, které jsou často zaměřené na problematiku návykových látek nebo šikany, se PP klub primárně věnuje rozvoji sociálních dovedností a vlastnímu sebepoznání. Naším hlavním cílem není prevence, které je sekundárně pochopitelně také dosahováno, ale podpora jedince a rozvoj jeho osobnosti především v rámci skupinové dynamiky.

Naší snahou je poskytnout studentům program, který je primárně experimentálně tréninkový a naučný a současně také dostatečně atraktivní a zábavný.

Zájemci se mohou hlásit lektorce Mgr. BcA. Lence Rokosové na email: rokosova@pppliberec.cz

Pozvánka zde: pozvánka PP klub 2018-19.doc


Zkvalitnění péče o nadané žáky - NAKAP LK I.

přidáno: 23. 9. 2018 1:34, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 23. 9. 2018 1:42 ]

Rádi bychom Vám představili novou službu pro školy, kterou naše PPP Liberec nabízí. Jedná se o zkvalitnění péče o nadané žáky. Jde o jednu z aktivit v rámci projektu Libereckého kraje NAKAP LK I. (Dalšími aktivitami projektu jsou Podpora čtenářské či matematické gramotnosti žáků nebo Podpora polytechnického vzdělávání). 

V rámci této služby pracují v PPP dvě pracovnice - metodik a konzultant. Metodikem je Mgr. Jana Hlavová, jako konzultant působí Mgr. Zuzana Šilhavá.

S čím může konzultantka pedagogům pomoci?

·         Konzultantka navazuje spolupráci se školami na základě jejich aktuálních potřeb týkajících se vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků.

·         Pod vedením metodika spolupracuje s pedagogy a rodiči, individuálně u každého nadaného a mimořádně nadaného žáka.

             ·         Doporučuje výukové a další materiály, dále aktivity školní i volnočasové.

             ·         Pomáhá s nastavením vhodného individuálního přístupu k nadanému žákovi, s realizací jednotlivých podpůrných opatření ve vyučovacích hodinách, je nápomocna při                                         rozpracování  doporučení do IVP.

             ·         Přispívá k rozvoji metakognitivní strategie žáků, pomáhá zlepšit jejich učební styl, rovněž podporuje rozvíjení emoční inteligence a sociálních dovedností u nadaných žáků.

 

V případě, že by některý z pedagogů školy uvítal spolupráci v péči o nadané a mimořádně nadané žáky, kontaktujte prosím Mgr. Zuzanu Šilhavou: silhava@pppliberec.cz nebo na tel: 770 181 899.

Služba se zaměřuje především na žáky 1. stupně základních škol, neboť se domníváme, že u starších žáků je nabídka školních i volnočasových aktivit širší, rovněž zájmy starších žáků bývají utříděnější a oblast nadání snáze rozpoznatelná. Pokud se však na nás obrátíte se žádostí o spolupráci ohledně žáků
2. stupně, budeme hledat vhodná řešení i pro ně.

Cílem projektu i služby je také zprostředkovat výměnu informací a vytvořit fungující síť mezi jednotlivými školami a dalšími subjekty, které se věnují nadaným dětem. Jestliže již tedy máte zkušenosti s nadanými žáky, bylo by velkým přínosem, kdybyste byli ochotni tyto zkušenosti sdílet.

Budeme rádi, když tuto naši novou službu využijete. Služba může efektivně pomoci pedagogům v jejich práci a nadaným žákům nabízí možnosti růstu.

Za podněty ke spolupráci předem děkujeme.

                                                                                Mgr. Zuzana Šilhavá a Mgr. Jana Hlavová

ŠKOLA HROU ve školním roce 2018/2019

přidáno: 23. 9. 2018 0:44, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 23. 9. 2018 0:51 ]

Vážení rodiče,

rádi bychom vám a vašim dětem nabídli sérii reedukačních aktivit „ŠKOLA HROU“ v novém formátu. 
Škola hrou bude nově probíhat jako cyklus aktivit pro uzavřenou skupinu dětí a rodičů po dobu tří měsíců každých čtrnáct dní v areálu PPP. 
(První předběžnou informaci zájemci dostali při návštěvě v PPP)

První setkání pro registrované účastníky se uskuteční 4. 10. 2018 od 16.00 hodin. 

Následující setkání:    18. 10. 2018 od 16.00 hodin.
                                      1. 11. 2018 od 16.00 hodin.
                                    15. 11. 2018 od 16.00 hodin.
                                    29. 11. 2018 od 16.00 hodin.
                                    13. 12. 2018 od 16.00 hodin.Chceme vám rodičům ukázat, jak můžete jednotlivé obtíže svých dětí ve čtení a psaní napravovat při domácím zácviku. 

Aktivity jsou určeny žákům a žákyním druhých a třetích tříd, kteří mají potíže se psaním a čtením ale především jejich rodičům. Budete si moci se svými dětmi vyzkoušet hrátky, které vám pomohou v motivaci svých dětí k různým podpůrným cvičením pro kompenzaci percepčních a percepčně motorických obtíží.

Máte-li zájem o účast, prosíme vás o zaslání o vyplněné návratky do PPP Liberec zde: Pozvánka ŠKOLA HROU 2018-2019.doc

nebo nás kontaktujte telefonicky nebo SMS zprávou na tel: 731 488 235. 

Budeme vás informovat o zařazení vašeho dítěte do programu. Děkujeme. 


Za kolektiv pracovníků PPP Liberec Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP a PaedDr. Zdeňka Pospíšilová, speciální pedagog              

Nabídka pracovního místa - PSYCHOLOG

přidáno: 16. 8. 2018 6:06, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 20. 8. 2018 6:11 ]

přijmeme 

plně kvalifikovaného pracovníka na pozici

psycholog

  s nástupem ihned pro pracoviště Liberec a Frýdlant. 


 Pracovní náplň:

Samostatné provádění náročných kontaktních činností zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.

Samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí, žáků a studentů.

Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství  při  řešení  problémů  ve  vývoji  a  vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině.

Poskytování edukativního, psychologického i speciálního poradenství.


 Obecné předpoklady:

1.      Trestní bezúhonnost (doložená výpisem z trestního rejstříku nejpozději v den konání pohovoru).

2.     Zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením od MUDr. V. Kotrányiové (datum do dne konání pohovoru) Adresa: Františkovská 130/14B, 460 07 Liberec, Telefon485 107 172

3.      Ukončené vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie v souladu s §19 zákona č. 563/2004 Sb. (kopii diplomu přiložte k přihlášce do výběrového řízení)

 

Specifické požadavky:

·         Dosavadní aktivní práce s klientem v poradenství a ve školství

·         Přímá zkušenost s diagnostickou prací, zkušenost s prací v PPP vítána

·         Nutná základní znalost práce na počítači (Word, Excel, Google Apps, Form Filler)

·         Řidičské oprávnění skupiny B

·         Dobré komunikační schopnosti, kooperace v týmu, nekonfliktnost

·         Iniciativní přístup, pracovní nasazení, pečlivost, flexibilita, samostatnost, zodpovědnost

 

Zájemci o pracovní nabídku

Zašlete prosím motivační dopis a Váš strukturovaný životopis e-mail: hlavova@pppliberec.cz,

přiložte kopii diplomu z VŠ a připište telefonický nebo e-mailový kontakt, na kterém budete k zastižení. Informace o dalším postupu sdělím zájemcům na uvedený kontakt.

 

 V Liberci dne  16.8.2018                            Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec

Pro metodiky prevence na školách - výzva MŠMT pro rok 2019

přidáno: 5. 7. 2018 7:16, autor: Jana Hlavová

VÝZVA NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO ROK 2019

MŠMT vyhlašuje Výzvu na podporu realizace aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019.  Termín pro předkládání žádostí je 30.9.2018.
nebo na webových stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyzva-na-podporu-aktivit-v-oblasti-pirmanri-prevence?highlightWords=prim%C3%A1rn%C3%AD+prevence

Nabídka pracovního místa: Konzultant pro zkvalitnění péče o nadané žáky

přidáno: 22. 6. 2018 8:20, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 22. 6. 2018 8:28 ]

přijmeme

pedagogického pracovníka na pozici


Konzultant PPP pro zkvalitnění péče o nadané žáky


s nástupem od 1. 8. 2018 v plném pracovním úvazku v rozsahu 1,0 (40 hodin týdně). 
Pracovní místo je realizováno v rámci projektu NAKAP. Doba trvání projektu je 2 roky. 

Pracovní náplň:

Aktivní a osobní spolupráce s pedagogy základních a středních škol okresu Liberec, zejména jejich metodické vedení, vyhledávání nadaných žáků, kompletace a poskytování materiálů pro práci s konkrétními nadanými žáky. Úzká spolupráce s metodikem v PPP Liberec.
Zajištění pomoci s identifikací nadaných a s nastavením vhodného individuálního přístupu k nadanému žákovi. 
Pomoc pedagogům s rozpracováním doporučení do IVP a realizací jednotlivých podpůrných opatření ve vyučovacích hodinách, v konkrétních podmínkách při práci s konkrétními žáky. Doporučování výukových a dalších materiálů pro práci s konkrétním nadaným či mimořádně nadaným žákem. Doporučování konkrétních aktivit pro nadané žáky a rozvoj nadání žáků. Rozvoj metakognitivních strategií žáků. 

Platové podmínky: 28 300,- Kč 

Obecné předpoklady:
1. Trestní bezúhonnost (doložená výpisem z trestního rejstříku nejpozději v den konání pohovoru).
2. Zdravotní způsobilost doložená potvrzením lékaře.
3. Ukončené vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu učitelství v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. (diplom přineste s sebou na osobní pohovor)

Specifické požadavky:

· Dosavadní aktivní práce ve školství
· Nutná základní znalost práce na počítači
· Dobré komunikační schopnosti, kooperace v týmu, nekonfliktnost, iniciativní přístup, pracovní nasazení, pečlivost, flexibilita, samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost
· Podmínkou je zájem o práci s nadanými dětmi a žáky a základní orientace v oblasti nadání!
· Řidičské oprávnění skupiny B je vítáno.

Zájemci o pracovní nabídku:
Přihlášky a strukturovaný životopis zašlete do 2. 7. 2018 na e-mail: hlavova@pppliberec.cz
Pohovory
s uchazeči proběhnou 4. 7. 2018 od 13. hodiny.

Nabídka vzdělávacích kurzů pro pedagogy

přidáno: 23. 5. 2018 2:31, autor: Jana Hlavová

Centrum dalšího vzdělávání Technické univerzity v Liberci nabízí studium akreditovaných kurzů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

1. Studium pro výchovné poradce: Čtyřsemestrový program je určen výchovným poradcům na 2. stupni základních škol a na středních školách, dále je doporučen pro pedagogy, kteří se na tuto činnost připravují. Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské pedagogické vzdělání a alespoň 2 roky praxe ve školství. 

2. Školní metodik prevence: Čtyřsemestrový program je určen absolventům VŠ s pedagogickým vzděláním, kteří pracují na základních nebo středních školách a chtějí či potřebují si doplnit svoji kvalifikaci v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské pedagogické vzdělání. Praxe ve školství je výhodou.

3. Studium v oblasti pedagogických věd změřených na speciální pedagogiku: Třísemestrový program je určen absolventům VŠ s pedagogickým vzděláním, kteří pracují ve speciálních zařízeních nebo školách a chtějí nebo potřebují si doplnit svoji kvalifikaci v oblasti speciálně pedagogické. Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské pedagogické vzdělání. Praxe ve školství je výhodou. 

4. Studium v oblasti pedagogických věd – učitel: Čtyřsemestrový program je určen absolventům vysokých škol technického a přírodovědného zaměření bez pedagogické kvalifikace, kteří vyučují na 2. stupni ZŠ nebo středních školách nebo se na tuto činnost připravují. U absolventů vysokých škol jiného zaměření se možnost přijetí ke studiu řeší individuálně.

5. Studium pedagogiky pro učitele: Dvousemestrový program je určen učitelům odborných předmětů střední školy, učitelům praktického vyučování střední školy a učitelům odborného výcviku střední školy, kteří si v návaznosti na neučitelský studijní obor doplňují kvalifikaci ještě způsobilostí pedagogickou. 

6. Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel: Čtyřsemestrový program je určen pro vychovatele školních družin, školních klubů, domovů mládeže, pedagogy volného času ve střediscích volného času a další pracovníky s dětmi a mládeží ve volném čase, kteří si v návaznosti na neučitelský studijní obor ze střední školy doplňují kvalifikaci ještě způsobilostí pedagogickou. Dle vyjádření MŠMT je absolvent tohoto vzdělávacího programu zároveň kvalifikovaným pedagogem volného času a asistentem pedagoga.

Všechna studia jsou realizována kombinací prezenční a distanční formy studia. Prezenční výuka probíhá o víkendech. Termín podání přihlášek je do 30. 6. pro 1. kolo a do 15. 9. pro druhé kolo přijímacího řízení. Přihláška se podává v tištěné podobě nebo elektronicky (http://mphxp2.xprofiler.ch/tuniverzita/).

Metodické setkání asistentů pedagoga

přidáno: 18. 4. 2018 7:10, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 18. 4. 2018 7:12 ]

Asistenty pedagoga, kteří pracují s klienty PPP Liberec, zveme na metodické setkání, které se uskuteční 2. 5. 2018 od 14:00 hodin ve školícím salónku Domova mládeže Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci, Truhlářská 360/3, Liberec 2.

Téma: Práce se žáky s poruchou chování.

Setkání povedou: Mgr. Jana Hlavová a Mgr. Alexandra Krejčová

Metodické setkání školních metodiků prevence a dalších učitelů

přidáno: 18. 4. 2018 7:04, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 18. 4. 2018 7:05 ]

Školní metodiky prevence a další učitele zveme na metodické setkání, které se uskuteční 16. 5. 2018  od 13.30 do 16.00 hodin  ve Školicím salónku v areálu SŠSSaD Liberec, Truhlářská 360/3, Liberec II.

1-10 of 176