AKTUALITY


PP KLUB pro žáky středních škol

přidáno: , autor: Jana Hlavová

PPP Liberec každoročně nabízí bezplatný ucelený cyklus zážitkových seminářů PP klub, který je určen žákům středních škol, kteří chtějí studovat vysoké školy humanitního zaměření, případně mají potíže v sociálních interakcích nebo řeší osobní problémy, které nemohou sdílet v rodině nebo ve školním prostředí.
V programu PP klubu se nacházejí techniky pro nácvik porozumění v oblasti interpersonálního vnímání, emočního sebevyjádření, různé formy verbální a neverbální komunikace, techniky rozvíjející kooperativní chování a konstruktivní formy soupeřivého chování, techniky podporující samostatné rozhodování a přebírání zodpovědnosti za své volby.

Na rozdíl od preventivních programů, které jsou často zaměřené na problematiku návykových látek nebo šikany, se PP klub primárně věnuje rozvoji sociálních dovedností a vlastnímu sebepoznání. Naším hlavním cílem není prevence, které je sekundárně pochopitelně také dosahováno, ale podpora jedince a rozvoj jeho osobnosti především v rámci skupinové dynamiky.

Naší snahou je poskytnout studentům Program, který je primárně experimentálně tréninkový a naučný a současně také dostatečně atraktivní a zábavný.

Výtah z programu:

- sebepoznávací techniky
- interpersonální vnímání
- nácvik komunikace a sociálních dovedností
- stimulace osobního rozvoje
- projektivní techniky
- schopnost empatie
- týmová spolupráce
- předcházení rizikovým jevům v chování jedince
- sociální tematika
- umění asertivity
- prvky psychoterapie, psychodramatu, arteterapie
- řešení konfliktů a další

9 setkání se bude konat v rozmezí jednou za 3-4 týdny vždy v úterý od 16:00 do 18:00 hod. přímo v nové PPP Liberec,
Truhlářská 360/3, Liberec 2.
Termíny setkání: začínáme 15.11.2022
další termíny: 13.12.2022, 10.1.2023, 7.2.2023, 7.3.2023, 28.3.2023, 18.4.2023, 9.5.2023, 30.5.2023

Setkávání bude probíhat od 15.listopadu 2022, vždy v úterý od 16 do 18 hod.

V případě zájmu sledujte naši úvodní webovou stránku, případně pište na rokosova@pppliberec.cz. Vaše dotazy ráda zodpovím.


Za PPP Liberec, Mgr. BcA. Lenka Rokosová

SKUPINOVKA- Podpůrná skupina se sociálně terapeutickým programem

přidáno: , autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno ]

SKUPINOVKA“ - Podpůrná skupina se sociálně terapeutickým programem 

Pro koho:
- pro dospívající a zletilé ve věku 15-20 let (po ukončení povinné školní docházky do maturity), max. počet 12 členů - skupina bude uzavřená

V jakém rozsahu a kde:
- 1x14 dní v délce 90 minut, celkově 10 setkání, listopad 2022 – březen 2023
- začátek 8. 11. 2022 od 16 hod. v budově PPP, 4. patro (Truhlářská 3, Liberec II)

Skupina je vhodná pro ty, kteří prožívají:
- obtížné životní situace
- vztahové potíže s rodiči nebo ve vrstevnickém kolektivu
- problematický vztah k sobě samému – nízké sebevědomí, uzavřenost, výkyvy nálad, strachy a úzkosti, sebepoškozování a jiné destruktivní způsoby chování, hledání identity
- potíže ve škole a se studiem
- problémy spojené s dospíváním

Nabídneme:
- bezpečný prostor, kde můžete sdílet svoje myšlenky, pocity a potřeby
- můžete nalézt podporu a porozumění od ostatních členů skupiny či prostor pro vyjádření svého názoru
- možnost podělit se o svůj příběh a čerpání ze zkušeností či prožitků ostatních členů skupiny
- porozumění svým pocitům, lépe je rozpoznávat a zvládat
- pochopení, že určité způsoby vnímání sama sebe mohou být diametrálně odlišné od toho, jak vás vnímá okolí

Registrace: zájemce prosíme o krátký motivační e-mail na jirsakova@pppliberec.cz nebo rokosova@pppliberec.cz.


Kontraindikace: Skupina není určena pro ty, kteří mají psychické obtíže závažné povahy vyžadující péči odborného lékaře, klinického psychologa, psychiatra, psychiatrickou léčbu či hospitalizaci (akutní či dlouhodobé psychotické onemocnění, závažné poruchy chování, autismus, mentální retardace, těžké poruchy nálady - těžká deprese, bipolární porucha, závažná forma obsedantně kompulzivní poruchy, škodlivé užívání a závislost na návykových látkách a alkoholu, závažné poruchy příjmu potravy.

Nabídka pracovního místa - PSYCHOLOG na pracovišti Frýdlant

přidáno: 1. 6. 2022 0:38, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 1. 6. 2022 0:46 ]

Přijmeme plně kvalifikovaného pracovníka na pozici psycholog s nástupem 1. 1. 2023 na pracoviště Frýdlant.
Pracovní náplň:
Samostatné provádění náročných kontaktních činností zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.
Samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí, žáků a studentů.
Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství při řešení  problémů  ve  vývoji  a  vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině.
Poskytování edukativního, psychologického i speciálního poradenství.

Zájemci o pracovní nabídku:

Do 20.11.2022 zašlete prosím motivační dopis a Váš strukturovaný životopis na e-mail: hlavova@pppliberec.cz, přiložte kopii diplomu z VŠ a připište telefonický nebo e-mailový kontakt, na kterém budete k zastižení. Informace o dalším postupu budou zájemcům sděleny na jimi uvedený kontakt.

Pohovory budou probíhat koncem listopadu 2022. 

Nabídka pracovního místa - PSYCHOLOG na pracovišti Liberec

přidáno: 1. 6. 2022 0:29, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 1. 6. 2022 0:45 ]

Přijmeme plně kvalifikovaného pracovníka na pozici psycholog s nástupem 1. 9. 2022 na pracoviště Liberec.
Pracovní náplň:
Samostatné provádění náročných kontaktních činností zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.
Samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí, žáků a studentů.
Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství při řešení  problémů  ve  vývoji  a  vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině.
Poskytování edukativního, psychologického i speciálního poradenství.

Zájemci o pracovní nabídku:

Do 31.7.2022 zašlete prosím motivační dopis a Váš strukturovaný životopis na e-mail: hlavova@pppliberec.cz, přiložte kopii diplomu z VŠ a připište telefonický nebo e-mailový kontakt, na kterém budete k zastižení. Informace o dalším postupu budou zájemcům sděleny na jimi uvedený kontakt.

Pohovory budou probíhat v měsíci srpnu 2022. 

Bezbariérový vstup do PPP

přidáno: 14. 3. 2022 6:11, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 14. 3. 2022 6:38 ]

Upozorňujeme, že pro handicapované klienty, pro osoby se sníženou pohyblivostí a maminky s kočárky je umožněn bezbariérový vstup do poradny z Puchmajerovy ulice.
Vstup je ze zadní části budovy. Pro otevření budovy u výtahu je nutné zazvonit na komunikační zařízení u vstupu. 

Více informací včetně mapy naleznete zde: https://sites.google.com/a/pppliberec.cz/pedagogicko-psychologicka-poradna-liberec-p-o/kde-nas-najdete

Aktuální hygienická opatření

přidáno: 21. 2. 2022 5:34, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 14. 3. 2022 6:09 ]

Poradenské služby jsou i nadále poskytovány pouze objednaným a zdravým klientům (zdravým dětem a zdravým rodičům), kteří nejeví známky akutního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, aj.) a kterým nebyla nařízena karanténa nebo izolace. Zvažte proto prosím svou cestu do poradny, pokud se Vy nebo Vaše dítě necítíte dobře! Změna termínu je možná telefonicky na tel.: 482 710 517 nebo 731 488 235.

Při návštěvě poradny důsledně dodržujte hygienická opatření dle instrukcí u vstupu a v čekárnách.

Děkujeme za váš zodpovědný přístup.

PF 2022

přidáno: 30. 11. 2021 6:37, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 21. 2. 2022 5:43 ]

Přejeme vám krásné Vánoce 
a do nového roku hodně zdraví a splněných přání! 

Vyzvedávání zpráv z vyšetření pouze do 15. 12. 2021 a dále od 3. 1. 2022!

přidáno: 30. 11. 2021 6:20, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 30. 11. 2021 6:42 ]

Zprávy z vyšetření si můžete vyzvedávat vždy v pondělí a ve středu mezi 13. - 17. hodinou. V tomto roce ukončujeme vydávání zpráv 15.12.2021 v 17:00 hodin.

V roce 2022 si můžete pro zprávy přicházet od 3.1.2022 od 13:00 hodin.  Děkujeme za pochopení. 

Informace pro klienty v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ČR

přidáno: 30. 11. 2021 6:16, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 30. 11. 2021 6:35 ]

1. Provoz PPP není přerušen. Plánovaná vyšetření proběhnout dle objednání za dodržení aktuálních epidemiologických opatření.

2.  Poradenské služby budou i nadále poskytovány pouze objednaným a zdravým klientům (zdravým dětem a zdravým rodičům), kteří nejeví známky akutního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, aj.) a kterým nebyla nařízena karanténa. Zvažte proto prosím svou cestu do poradny, pokud se Vy nebo Vaše dítě necítíte dobře! Změna termínu je možná telefonicky na tel.: 482 710 517 nebo 731 488 235.

3. Přijďte prosím přesně na čas objednání.

4.. Přijďte pokud možno v co nejmenším počtu osob, tj. dítě + 1 rodič a na pracovišti setrvávejte pouze nezbytně nutnou dobu.

5. Před poradnou i v poradně dodržujte odstup mezi osobami v rozsahu min. 2 metrů.

6. Do poradny vstupujte vždy se zakrytými ústy a nosem rouškou nebo respirátorem a u vstupu proveďte důkladnou hygienu rukou. 

7. Při návštěvě poradny důsledně dodržujte hygienická opatření dle instrukcí u vstupu a v čekárnách.

8. 
Počet míst k sezení v čekárnách je omezen vzdáleností 2 metrů. Setrvání v čekárnách je možné v mimořádných případech a pouze s trvale zakrytými ústy a nosem. Delší pobyt v čekárnách se zcela nedoporučuje. (Čas čekání na své dítě si ale můžete zkrátit procházkou nebo vyřízením pochůzek ve městě).

9. Při příchodu prosím důsledně dodržujte pokyny paní recepční.

10. Vyzvedávání zpráv a doporučení z vyšetření je možné v pondělí a ve středu od 13:00 do 17:00 hodin za dodržení hygienických opatření.

Stanovená hygienická pravidla a opatření jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci poradny. Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby odpovědným pracovníkem pracoviště, je důvodem k okamžitému ukončení poskytování poradenské služby.

Upozornění
:
Všichni pracovníci poradny dodržují přísná bezpečnostní opatření. Povrchy v pracovnách jsou průběžně dezinfikovány, prostory pravidelně větrány. Na pracovišti je u vstupu a na toaletách návštěvníkům k dispozici prostředek pro dezinfekci rukou.


Děkujeme za váš zodpovědný přístup!

PORADNA JE PŘESTĚHOVANÁ

přidáno: 30. 9. 2021 12:56, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 30. 9. 2021 13:04 ]

Najdete nás i nadále v areálu Střední školy strojní, stavební a dopravní v Truhlářské ulici v Liberci, tedy na stejné adrese, jen o 40 metrů dále. Projdete hlavní brankou (z ulice Truhlářské) a půjdete přes dvůr až ke 4 patrové šedé budově, kde nově sídlí poradna a školní jídelna.
Do poradny vystoupáte po několika schodech. 
Pro handicapované klienty a pro osoby se sníženou pohyblivostí je umožněn bezbariérový vstup z Puchmajerovy ulice.
Asi 30 metrů před hlavní bránou je na Truhlářské ulici zastávka autobusu MHD č. 36 "U Soudu", tato linka však jezdí pouze dopoledne.
K poradně lze také dojít pěšky z Malého náměstí, kam dojedete autobusem MHD č.12, případně lze dojít pěšky od tramvaje - ze zastávek Viadukt, Fügnerova, Šaldovo náměstí. 
V areálu školy  a poradny není možné parkovat. Lze využít parkování v blízkých uličkách. Případně doporučujeme parkovat v OC Forum, odkud dojdete do poradny za cca 15 minut. Bližší parkování, placené, je na Sokolovském náměstí nebo v ulici Široká.

Podrobnosti naleznete v sekci KDE NÁS NAJDETE: https://sites.google.com/a/pppliberec.cz/pedagogicko-psychologicka-poradna-liberec-p-o/kde-nas-najdete


Slavnostní otevření PPP: slavnostní otevření PPP 29.9.2021.jpg

1-10 of 233