AKTUALITY


Nabídka pracovního místa - PSYCHOLOG

přidáno: 16. 8. 2018 6:06, autor: Jana Hlavová

přijmeme 

plně kvalifikovaného pracovníka na pozici

psycholog

  s nástupem ihned, v plném pracovním úvazku v rozsahu 1,0 (40 hodin týdně) pro pracoviště Liberec a Frýdlant. 

 Pracovní náplň:

Samostatné provádění náročných kontaktních činností zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.

Samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí, žáků a studentů.

Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství  při  řešení  problémů  ve  vývoji  a  vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině.

Poskytování edukativního, psychologického i speciálního poradenství.


 Obecné předpoklady:

1.      Trestní bezúhonnost (doložená výpisem z trestního rejstříku nejpozději v den konání pohovoru).

2.     Zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením od MUDr. V. Kotrányiové (datum do dne konání pohovoru) Adresa: Františkovská 130/14B, 460 07 Liberec, Telefon485 107 172

3.      Ukončené vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie v souladu s §19 zákona č. 563/2004 Sb. (kopii diplomu přiložte k přihlášce do výběrového řízení)

 

Specifické požadavky:

·         Dosavadní aktivní práce s klientem v poradenství a ve školství

·         Přímá zkušenost s diagnostickou prací, zkušenost s prací v PPP vítána

·         Nutná základní znalost práce na počítači (Word, Excel, Google Apps, Form Filler)

·         Řidičské oprávnění skupiny B

·         Dobré komunikační schopnosti, kooperace v týmu, nekonfliktnost

·         Iniciativní přístup, pracovní nasazení, pečlivost, flexibilita, samostatnost, zodpovědnost

 

Zájemci o pracovní nabídku

Zašlete prosím motivační dopis a Váš strukturovaný životopis e-mail: hlavova@pppliberec.cz,

přiložte kopii diplomu z VŠ a připište telefonický nebo e-mailový kontakt, na kterém budete k zastižení. Informace o dalším postupu sdělím zájemcům na uvedený kontakt.

 

 V Liberci dne  16.8.2018                            Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec

Pro metodiky prevence na školách - výzva MŠMT pro rok 2019

přidáno: 5. 7. 2018 7:16, autor: Jana Hlavová

VÝZVA NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO ROK 2019

MŠMT vyhlašuje Výzvu na podporu realizace aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019.  Termín pro předkládání žádostí je 30.9.2018.
nebo na webových stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyzva-na-podporu-aktivit-v-oblasti-pirmanri-prevence?highlightWords=prim%C3%A1rn%C3%AD+prevence

Nabídka pracovního místa: Konzultant pro zkvalitnění péče o nadané žáky

přidáno: 22. 6. 2018 8:20, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 22. 6. 2018 8:28 ]

přijmeme

pedagogického pracovníka na pozici


Konzultant PPP pro zkvalitnění péče o nadané žáky


s nástupem od 1. 8. 2018 v plném pracovním úvazku v rozsahu 1,0 (40 hodin týdně). 
Pracovní místo je realizováno v rámci projektu NAKAP. Doba trvání projektu je 2 roky. 

Pracovní náplň:

Aktivní a osobní spolupráce s pedagogy základních a středních škol okresu Liberec, zejména jejich metodické vedení, vyhledávání nadaných žáků, kompletace a poskytování materiálů pro práci s konkrétními nadanými žáky. Úzká spolupráce s metodikem v PPP Liberec.
Zajištění pomoci s identifikací nadaných a s nastavením vhodného individuálního přístupu k nadanému žákovi. 
Pomoc pedagogům s rozpracováním doporučení do IVP a realizací jednotlivých podpůrných opatření ve vyučovacích hodinách, v konkrétních podmínkách při práci s konkrétními žáky. Doporučování výukových a dalších materiálů pro práci s konkrétním nadaným či mimořádně nadaným žákem. Doporučování konkrétních aktivit pro nadané žáky a rozvoj nadání žáků. Rozvoj metakognitivních strategií žáků. 

Platové podmínky: 28 300,- Kč 

Obecné předpoklady:
1. Trestní bezúhonnost (doložená výpisem z trestního rejstříku nejpozději v den konání pohovoru).
2. Zdravotní způsobilost doložená potvrzením lékaře.
3. Ukončené vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu učitelství v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. (diplom přineste s sebou na osobní pohovor)

Specifické požadavky:

· Dosavadní aktivní práce ve školství
· Nutná základní znalost práce na počítači
· Dobré komunikační schopnosti, kooperace v týmu, nekonfliktnost, iniciativní přístup, pracovní nasazení, pečlivost, flexibilita, samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost
· Podmínkou je zájem o práci s nadanými dětmi a žáky a základní orientace v oblasti nadání!
· Řidičské oprávnění skupiny B je vítáno.

Zájemci o pracovní nabídku:
Přihlášky a strukturovaný životopis zašlete do 2. 7. 2018 na e-mail: hlavova@pppliberec.cz
Pohovory
s uchazeči proběhnou 4. 7. 2018 od 13. hodiny.

Nabídka vzdělávacích kurzů pro pedagogy

přidáno: 23. 5. 2018 2:31, autor: Jana Hlavová

Centrum dalšího vzdělávání Technické univerzity v Liberci nabízí studium akreditovaných kurzů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

1. Studium pro výchovné poradce: Čtyřsemestrový program je určen výchovným poradcům na 2. stupni základních škol a na středních školách, dále je doporučen pro pedagogy, kteří se na tuto činnost připravují. Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské pedagogické vzdělání a alespoň 2 roky praxe ve školství. 

2. Školní metodik prevence: Čtyřsemestrový program je určen absolventům VŠ s pedagogickým vzděláním, kteří pracují na základních nebo středních školách a chtějí či potřebují si doplnit svoji kvalifikaci v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské pedagogické vzdělání. Praxe ve školství je výhodou.

3. Studium v oblasti pedagogických věd změřených na speciální pedagogiku: Třísemestrový program je určen absolventům VŠ s pedagogickým vzděláním, kteří pracují ve speciálních zařízeních nebo školách a chtějí nebo potřebují si doplnit svoji kvalifikaci v oblasti speciálně pedagogické. Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské pedagogické vzdělání. Praxe ve školství je výhodou. 

4. Studium v oblasti pedagogických věd – učitel: Čtyřsemestrový program je určen absolventům vysokých škol technického a přírodovědného zaměření bez pedagogické kvalifikace, kteří vyučují na 2. stupni ZŠ nebo středních školách nebo se na tuto činnost připravují. U absolventů vysokých škol jiného zaměření se možnost přijetí ke studiu řeší individuálně.

5. Studium pedagogiky pro učitele: Dvousemestrový program je určen učitelům odborných předmětů střední školy, učitelům praktického vyučování střední školy a učitelům odborného výcviku střední školy, kteří si v návaznosti na neučitelský studijní obor doplňují kvalifikaci ještě způsobilostí pedagogickou. 

6. Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel: Čtyřsemestrový program je určen pro vychovatele školních družin, školních klubů, domovů mládeže, pedagogy volného času ve střediscích volného času a další pracovníky s dětmi a mládeží ve volném čase, kteří si v návaznosti na neučitelský studijní obor ze střední školy doplňují kvalifikaci ještě způsobilostí pedagogickou. Dle vyjádření MŠMT je absolvent tohoto vzdělávacího programu zároveň kvalifikovaným pedagogem volného času a asistentem pedagoga.

Všechna studia jsou realizována kombinací prezenční a distanční formy studia. Prezenční výuka probíhá o víkendech. Termín podání přihlášek je do 30. 6. pro 1. kolo a do 15. 9. pro druhé kolo přijímacího řízení. Přihláška se podává v tištěné podobě nebo elektronicky (http://mphxp2.xprofiler.ch/tuniverzita/).

Metodické setkání asistentů pedagoga

přidáno: 18. 4. 2018 7:10, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 18. 4. 2018 7:12 ]

Asistenty pedagoga, kteří pracují s klienty PPP Liberec, zveme na metodické setkání, které se uskuteční 2. 5. 2018 od 14:00 hodin ve školícím salónku Domova mládeže Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci, Truhlářská 360/3, Liberec 2.

Téma: Práce se žáky s poruchou chování.

Setkání povedou: Mgr. Jana Hlavová a Mgr. Alexandra Krejčová

Metodické setkání školních metodiků prevence a dalších učitelů

přidáno: 18. 4. 2018 7:04, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 18. 4. 2018 7:05 ]

Školní metodiky prevence a další učitele zveme na metodické setkání, které se uskuteční 16. 5. 2018  od 13.30 do 16.00 hodin  ve Školicím salónku v areálu SŠSSaD Liberec, Truhlářská 360/3, Liberec II.

ŠKOLA HROU 12. 5. 2018

přidáno: 6. 3. 2018 0:10, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 15. 5. 2018 1:14 ]

Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám připomenout poslední setkání Školy hrou, které proběhne 12.5.2018Připravili jsme pro vás a vaše děti nové hry a aktivity a odměnu za celoroční práci. Vstup je zdarma, Není potřeba se na akci objednávat. Nutný je doprovod dítěte rodičem.

Srdečně vás zveme na zábavné dopoledne.

Kde: ZŠ U Soudu, Liberec
Kdy: 12.5.2018 od 9:00 do 11:30 hod.

Těšíme se na vás.                 Kolektiv pracovníků PPP Liberec 

Metodické setkání výchovných poradců středních škol

přidáno: 8. 2. 2018 9:01, autor: Jana Hlavová

Srdečně zveme výchovné poradce středních škol okresu Liberec na pracovní setkání, které se uskuteční 21.2.2018 od 14:00 hodin ve školícím salónku Domova mládeže Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci. 

Náplň setkání:
 
  • aktuální informace ke změně vyhlášky č.27/2016
  • metodická podpora pedagogům v péči o žáky s SVP
  • DUP MZ
  • řešení konkrétních případů, kazuistiky
  • ostatní
Setkání povedou Mgr. Jana Hlavová, Mgr. Alexandra Krejčová a Mgr. Lenka Rokosová

Konkurzy na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

přidáno: 8. 2. 2018 8:59, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 11. 2. 2018 7:40 ]

Rada Libereckého kraje vyhlásila konkurzy na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky svých příspěvkových organizací.
Informace na odklazu zde: KONKURZY_2018 (1).pdf


Nabídka pracovního místa -administrativní pracovník - místo již obsazeno

přidáno: 8. 2. 2018 8:37, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 22. 6. 2018 8:30 ]

Hledáme administrativního pracovníka/pracovnici na úvazek 0,5 - 1,0. 

Pracovní podmínky budou upřesněny při osobním jednání. 

Obecné požadavky: minimálně SŠ vzdělání ukončené maturitou, IT dovednosti na úrovni samostatného uživatele, znalost spisové služby GORDIC GINIS, schopnost pracovat v týmu, samostatnost, pružnost v myšlení a jednání, komunikativnost. 
Motivační dopis spolu s životopisem zašlete prosím do 11.3.2018 na e-mail: hlavova@pppliberec.cz. 
Termín nástupu je možný od 1.4.2018. 

1-10 of 172