AKTUALITY


Opatření v souvislosti s nouzovým stavem ČR platné od 22. října 2020

přidáno: 22. 10. 2020 1:12, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 24. 11. 2020 4:28 ]

1. Provoz PPP není přerušen. Plánovaná vyšetření proběhnout dle objednání za přísných hygienických podmínek. 

2. Ruší se do 12.12.2020 veškeré skupinové akce, Škola hrou a metodická setkání pro pedagogy.

3. Poradenské služby budou i nadále poskytovány pouze objednaným a zdravým klientům (zdravým dětem a zdravým rodičům), kteří nejeví známky akutního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, aj.) a kterým nebyla nařízena karanténa. Zvažte proto prosím svou cestu do poradny, pokud se Vy nebo Vaše dítě necítíte dobře! Změna termínu je možná telefonicky na tel.: 482 710 517  nebo 731 488 235.

4. Přijďte prosím přesně na čas objednání. 

5.
. Přijďte pokud možno v co nejmenším počtu osob, tj.  dítě + 1 rodič a n
pracovišti setrvávejte pouze nezbytně nutnou dobu.

6.  Před poradnou i v
 poradně dodržujte odstup mezi osobami v rozsahu min. 2 metrů.

7.  Do poradny vstupujte vždy se zakrytými ústy a nosem (rouškou nebo respirátorem)  a proveďte důkladnou hygienu rukou.  

8
Při návštěvě poradny důsledně dodržujte hygienická opatření dle instrukcí u vstupu a v čekárnách.

9. Počet míst k sezení v čekárnách je omezen vzdáleností 2 metrů. 
Setrvání v čekárnách je možné v mimořádných případech a pouze s trvale zakrytými ústy a nosem.  Delší pobyt v čekárnách se zcela nedoporučuje. (Čas čekání na své dítě si ale můžete zkrátit procházkou, vyřízením pochůzek ve městě nebo kávou v nedaleké kavárně). 

10.  Pro klienty jsou vyčleněny toalety v přízemí. 

11. Při příchodu prosím důsledně dodržujte pokyny paní recepční.  

12. Vyzvedávání zpráv a doporučení z vyšetření je možné v pondělí a ve středu od 13:00 do 17:00 hodin za dodržení hygienických opatření. 

Stanovená hygienická pravidla  a opatření  jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci poradny. Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby odpovědným pracovníkem pracoviště, je důvodem k okamžitému ukončení poskytování poradenské služby.


Upozornění:

Všichni pracovníci poradny dodržují přísná bezpečnostní opatření. Povrchy v pracovnách jsou průběžně dezinfikovány, prostory pravidelně větrány. Na pracovišti je u vstupu a na toaletách návštěvníkům k dispozici prostředek pro dezinfekci rukou.


Děkuji za váš zodpovědný přístup! 

 V Liberci dne  22.10.2020                                                             Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec         

Opatření pro klienty v souvislosti s nouzovým stavem ČR platné od 5. října 2020

přidáno: 4. 10. 2020 13:57, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 4. 10. 2020 14:00 ]

1. Poradenské služby budou poskytnuty pouze zdravým klientům (zdravým dětem a zdravým rodičům), kteří nejeví známky akutního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, aj.) a kterým nebyla nařízena karanténa. Zvažte proto prosím svou cestu do poradny, pokud se Vy nebo Vaše dítě necítíte dobře! Změna termínu je možná telefonicky na tel.: 482 710 517  nebo 731 488 235.

2. Přijďte prosím přesně na čas objednání. 

3
. Přijďte pokud možno v co nejmenším počtu osob, tj.  dítě + 1 rodič a n
pracovišti setrvávejte pouze nezbytně nutnou dobu.

4. Před poradnou i v
 poradně dodržujte odstup mezi osobami v rozsahu min. 2 metrů.

5.  Do poradny vstupujte vždy se zakrytými ústy a nosem (rouškou nebo respirátorem)  a proveďte důkladnou hygienu rukou.  

6
Při návštěvě poradny důsledně dodržujte hygienická opatření dle instrukcí u vstupu a v čekárnách.

7. Počet míst k sezení v čekárnách je omezen vzdáleností 2 metrů. 
Setrvání v čekárnách je možné v mimořádných případech a pouze s trvale zakrytými ústy a nosem.  Delší pobyt v čekárnách se zcela nedoporučuje. (Čas čekání na své dítě si ale můžete zkrátit procházkou, vyřízením pochůzek ve městě nebo kávou v nedaleké kavárně). 

8.  Pro klienty jsou vyčleněny toalety v přízemí. 

9. Při příchodu prosím důsledně dodržujte pokyny paní recepční.  

11. Vyzvedávání zpráv a doporučení z vyšetření je možné v pondělí a ve středu od 13:00 do 17:00 hodin za dodržení hygienických opatření. 

Stanovená hygienická pravidla  a opatření  jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci poradny. Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby odpovědným pracovníkem pracoviště, je důvodem k okamžitému ukončení poskytování poradenské služby.


Upozornění:

Všichni pracovníci poradny dodržují přísná bezpečnostní opatření. Povrchy v pracovnách jsou průběžně dezinfikovány, prostory pravidelně větrány. Na pracovišti je u vstupu a na toaletách návštěvníkům k dispozici prostředek pro dezinfekci rukou.


Děkuji za váš zodpovědný přístup! 

 V Liberci dne 1.10.2020                                                             Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec         

Výběrové řízení na pracovní místo - PSYCHOLOG

přidáno: 7. 9. 2020 0:10, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 7. 9. 2020 0:27 ]

přijmeme 

plně kvalifikovaného pracovníka na pozici

psycholog

  s nástupem ihned, v plném pracovním úvazku v rozsahu 1,0 (40 hodin týdně

 Pracovní náplň:

Samostatné provádění náročných kontaktních činností zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.

Samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí, žáků a studentů.

Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství  při  řešení  problémů  ve  vývoji  a  vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině.

Poskytování edukativního, psychologického i speciálního poradenství.


 Obecné předpoklady:

1.      Trestní bezúhonnost (doložená výpisem z trestního rejstříku nejpozději v den konání pohovoru).

2.     Zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením od MUDr. V. Kotrányiové (datum do dne konání pohovoru) Adresa: Františkovská 130/14B, 460 07 Liberec, Telefon485 107 172

3.      Ukončené vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie v souladu s §19 zákona č. 563/2004 Sb. (kopii diplomu přiložte k přihlášce do výběrového řízení)

 

Specifické požadavky:

·         Dosavadní aktivní práce s klientem v poradenství a ve školství

·         Přímá zkušenost s diagnostickou prací, zkušenost s prací v PPP vítána

·         Nutná základní znalost práce na počítači (Word, Excel, Google Apps, Form Filler)

·         Řidičské oprávnění skupiny B

·         Dobré komunikační schopnosti, kooperace v týmu, nekonfliktnost

·         Iniciativní přístup, pracovní nasazení, pečlivost, flexibilita, samostatnost, zodpovědnost

 

Zájemci o pracovní nabídku

Zašlete prosím motivační dopis a Váš strukturovaný životopis e-mail: hlavova@pppliberec.cz do 30. 9. 2020 a připište telefonický nebo e-mailový kontakt, na kterém budete k zastižení. Informace o dalším postupu sdělím zájemcům na uvedený kontakt.

 

 V Liberci dne  7.9..2020                           Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec

Opatření pro klienty v souvislosti s výskytem koronaviru platné od září 2020

přidáno: 2. 9. 2020 11:23, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 2. 9. 2020 11:41 ]


1. Služby budou poskytnuty pouze zdravým klientům, kteří nejeví známky akutního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, aj.) . Zvažte proto prosím svou cestu do poradny, pokud se necítíte dobře! Změna termínu je možná telefonicky na tel.: 482 710 517  nebo 731 488 235.

2. Přijďte prosím přesně na čas objednání.

3
. Přijďte pokud možno v co nejmenším počtu osob, tj.  dítě + 1 rodič a n
pracovišti setrvávejte pouze nezbytně nutnou dobu.

4. 
V poradně dodržujte odstup mezi osobami v rozsahu min. 2 metrů.

5.  Do poradny vstupujte se zakrytými ústy a nosem (rouškou nebo šátkem) a proveďte důkladnou hygienu rukou.  

6
Při návštěvě poradny důsledně dodržujte hygienická opatření dle instrukcí u vstupu a v čekárnách.

7. Počet míst k sezení v čekárnách je omezen vzdáleností 2 metrů. 
Setrvání v čekárnách je možné pouze s trvale zakrytými ústy a nosem.  Delší pobyt v čekárnách se nedoporučuje. (Čas čekání na své dítě si ale můžete zkrátit procházkou, vyřízením pochůzek ve městě nebo kávou v nedaleké kavárně). 


8Pokud se rozhodnete čekat v čekárně:
 • Udržujte odstup alespoň 2 metry od ostatních čekajících. Neplatí pro ty, kteří přišli spolu a jsou v úzkém rodinném kontaktu, ti mohou sedět a čekat spolu.
 • Omezte volný pohyb dětí v prostoru čekárny, malé děti (batolata) držte pokud možno na rukou.
 • Pro případ potřeby mějte vždy po ruce dezinfekční alkoholový prostředek a náhradní roušku.
 • V současné situaci je vybavení čekárny omezeno na nezbytné minimum, k dispozici nejsou stolky, hračky ani časopisy.
9. Pro klienty jsou vyčleněny toalety v přízemí. 

10. Použití roušky či jiného ochranného prostředku v průběhu vyšetření nebo konzultace je na dohodě mezi klientem a odborným pracovníkem.

11. Vyzvedávání zpráv a doporučení z vyšetření je možné v pondělí a ve středu od 13:00 do 17:00 hodin. 

Stanovená hygienická pravidla  a opatření  jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci poradny. Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby odpovědným pracovníkem pracoviště, je důvodem k okamžitému ukončení poskytování poradenské služby.


Upozornění:

Všichni pracovníci poradny dodržují přísná bezpečnostní opatření. Povrchy v pracovnách jsou průběžně dezinfikovány, prostory pravidelně větrány. Na pracovišti je u vstupu a na toaletách návštěvníkům k dispozici prostředek pro dezinfekci rukou.


Děkuji za váš zodpovědný přístup! 

 V Liberci dne 1.9.2020                                                             Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec         

ŠKOLA HROU - knižní podoba pracovních listů "Čtení jako hra"

přidáno: 29. 7. 2020 0:20, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 29. 7. 2020 0:50 ]

Vážení,
chtěli bychom vám oznámit, že pracovní listy z našeho reedukačního programu "Škola hrou" nyní vycházejí i v knižní podobě pod názvem ČTENÍ JAKO HRA a je možné si je zakoupit do 15.9.2020 za zvýhodněnou cenu 249,- Kč.

Publikace je určena ke společné práci rodičů s dítětem, které navštěvuje druhou až čtvrtou třídu základní školy. Soubor pracovních listů má za cíl ukázat, jak si lze hravou formou osvojit správné učební návyky. Pracovní listy jsou zacílené na nácvik a rozvíjení sluchové a zrakové analýzy a syntézy, sluchové a zrakové paměti s cílem jejich využití v prvních mluvnických jevech, na orientaci v prostoru a pravo-levou orientaci. 

Prodej zajišťuje nakladatelství Maxdorf. Publikaci lze zakoupit na: www.eshop.maxdorf.cz

Slevový kód je uveden v přiloženém letáčku: Letáček Čtení jako hra_A5_hra.pdfVyzvedávání zpráv z vyšetření

přidáno: 29. 6. 2020 0:37, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 29. 6. 2020 0:58 ]

Vyzvedávání zpráv z vyšetření v době letních prázdnin je možné pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě se sociální pracovnicí a  konkrétním potvrzením termínu a času předání ze strany PPP.  ( tel.: 731 488 235, e-mail: sobkova@pppliberec.cz)

Děkujeme za pochopení. 

Roční přípravný kurz ke studiu na střední škole- žáci s OMJ, cizinci

přidáno: 19. 6. 2020 13:59, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 19. 6. 2020 14:01 ]

Sdílíme nabídku přípravného kurzu ke studiu na SŠ pro žáky s OMJ. Tento kurz pořádají organizace Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. (CIC) a META, o. p.s. v rámci projektu Don’t give up! za finanční podpory nadace Velux Foundations.

Pro koho je kurz určen?
 • pro studenty, kteří absolvovali základní školu (9 let) mimo Českou republiku
 • pro ty, kdo chtějí studovat českou střední školu
 • pro všechny bez ohledu na zemi původu
 • pro studenty s minimální znalostí češtiny (začátečníci)
 • pro studenty, kteří žijí v Praze i mimo Prahu a mohou dojíždět
 • pro studenty z Libereckého kraje lze zprostředkovat příspěvek na dopravu


KDE: kurz probíhá v Praze. Adresa: META, Žerotínova 35, Praha 3

KDY: září 2020 - červen 2021

Potřebujete více informací? Kontakt: Mgr. Eva Kremlíková, e-mail: eva.kremlikova(a)cicpraha.org, Tel.: 222 360 452

Kurz je zdarma.

Platí se pouze vratná záloha na začátku kurzu (2500 Kč) a třídní fond (500 Kč za pololetí).

Více informací zde: https://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/6537/Rocni-pripravny-kurz-ke-studiu-na-stredni-skole-zaci-s-OMJ-cizinci.aspx

Webinář č. 4 pro učitele nejen nadaných dětí 24. 6. 2020

přidáno: 19. 6. 2020 13:05, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 19. 6. 2020 14:00 ]

V rámci projektu NAKAP LK I. nabízíme ve spolupráci s konzultantkami PPP v Libereckém kraji čtvrtý webinář pro práci s nejen nadanými žáky. 

KDY: Ve středu 24. 6. 2020 od 13:00 hodin

Program:      
Online setkání nabídne program komponovaný z různých témat, která představí konzultantky společně s odbornou garantkou aktivity Zkvalitnění péče o nadané žáky, Marcelou Jandovou.

Vybraly jsme pro Vás :
 •  Dvojí výjimečnost
 •  Program Tarsia, výroba pomůcek nejen pro matematiku
 •  Volnočasové aktivity pro nadané, program Vzdělávacího centra Turnov

Webinář proběhne v online prostředí na adrese, která Vám bude po přihlášení zaslána do e-mailu (obdržíte odkaz pro účast na webináři).

Rozsah je omezen na 50 minut, prosíme, pokládejte dotazy v průběhu webináře.

Přihlašujte se prosím pomocí uvedeného odkazu
https://docs.google.com/forms/d/14JUOUqVHd4wdGiFYhNRIKjAnUCDnrqyI--MTgHp_gYQ/edit 

Pozvánka zde:Pozvánka webinář 4.docx


Těšíme se na setkání s Vámi v online prostředí.

Webinář č. 3 pro učitele nejen nadaných dětí 11. 6. 2020

přidáno: 8. 6. 2020 3:03, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 8. 6. 2020 3:08 ]

V rámci projektu NAKAP LK I. nabízíme ve spolupráci s konzultantkami PPP v Libereckém kraji třetí webinář s tématem Jak podporovat nadané žáky na škole.


KDY: Ve čtvrtek 11. 6. 2020 od 13:00 hodin

Program:      
 • Pedagogická diagnostika a identifikace nadaných žáků ve škole
 • Náplň práce koordinátora nadání
 • Možnosti organizace výuky nadaných žáků ve škole
 • Kromě toho máme pro Vás připraveny další tipy k obohacování výuky, najdete je na úložišti NAKAP LK I - Materiály pro práci s nadanými žáky
  V rámci diskuse přivítáme hosta Mgr. Karla Minaříka, ředitele základní školy Partyzánská v České Lípě, na které probíhá systémová podpora nadaných žáků. Pan ředitel rád odpoví
  na vaše dotazy. Zároveň uvítáme, pokud se s námi podělíte o vaše zkušenosti.Webinář č. 2 pro učitele nejen nadaných dětí 21. 5. 2020

přidáno: 19. 5. 2020 4:58, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 19. 6. 2020 13:05 ]

V rámci projektu NAKAP LK I. nabízíme ve spolupráci s konzultantkami PPP v Libereckém kraji druhý webinář.


KDY: Ve čtvrtek 21. 5. 2020 od 11:00 hodin

Program: 
 • Inspirace č. 2 z pořadu UčíTelka - práce s textem, tvořivé psaní apod. 
 • Tipy na zajímavé lekce pro čtení doma i ve škole. 

Na e-mail, který v přihlášce uvedete, Vám pak bude zaslán odkaz pro účast na webináři.

Pokud budete webinář sledovat v mobilu, je třeba mít, nejlépe předem, zdarma nainstalovanou aplikaci Cisco Webex Meeting (i pro tablet)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.webex.meetings

Pozvánka zde: Webinář 2.jpg

1-10 of 215