AKTUALITY


Škola hrou 13.1.2018

přidáno: 13. 1. 2018 0:37, autor: Jana Hlavová

Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám připomenout další setkání na Škole hrou, které proběhne 13.1.2018. Srdečně vás a vaše děti zveme.

Kde: ZŠ U Soudu, Liberec 
Kdy: 13.1.2018 od 9:00 do 11:30 hod.

Těšíme se na vás.                 Kolektiv pracovníků PPP Liberec 

Metodické setkání pro pedagogy škol okresu Liberec, kteří se starají o žáky s PAS

přidáno: 5. 1. 2018 3:48, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 5. 1. 2018 6:19 ]

Pedagogy, kteří se starají o děti a žáky s poruchou autistického spektra, zveme  na metodické setkání, které se uskuteční ve spolupráci s pracovníky PPP a SPC Semily 
ve čtvrtek 18. ledna 2018 od 13:00 do cca 16:00 hodin ve školícím salónku v přízemí Domova mládeže „B“ Střední školy strojní, stavební a dopravní , Truhlářská 3, Liberec 2 .


Setkání povede: Mgr. Jana Hlavová a Mgr. Věra Provazníková


Rámcový program: 

  • Možnosti podpůrných opatření u žáků s PAS 
  • Projednání problémových oblastí speciálního vzdělávání v praxi i v dokumentaci po roční zkušenosti – diskuze 
  • Kazuistika 
  • Konzultace konkrétních problémů, doporučené postupy, metodická podpora

Na setkání je nutné se předem registrovat na e-mail:  akce@pppliberec.cz  Uveďte své jméno, příjmení a školu, kde pracujete. Děkujeme.

Motoristy žádám, aby nevjížděli auty do areálu školy, zaparkujte prosím v přilehlých uličkách. Děkuji.

                                                                                                                                                 Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec


Pozvánka pro pedagogy - PAS leden 2018.doc


Nabídka pracovního místa - PSYCHOLOG - pracoviště Frýdlant

přidáno: 3. 1. 2018 10:36, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 3. 1. 2018 10:38 ]

přijmeme 

plně kvalifikovaného pracovníka na pozici

psycholog

  na pracoviště Frýdlant, 

s nástupem od 1. 3. 2018 na dobu určitou, v plném pracovním úvazku v rozsahu 1,0 (40 hodin týdně).

 Pracovní náplň:

Samostatné provádění náročných kontaktních činností zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.

Samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí, žáků a studentů.

Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství  při  řešení  problémů  ve  vývoji  a  vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině.

Poskytování edukativního, psychologického i speciálního poradenství.


 Obecné předpoklady:

1.      Trestní bezúhonnost (doložená výpisem z trestního rejstříku nejpozději v den konání pohovoru).

2.     Zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením od MUDr. V. Kotrányiové (datum do dne konání pohovoru) Adresa: Františkovská 130/14B, 460 07 Liberec, Telefon485 107 172

3.      Ukončené vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie v souladu s §19 zákona č. 563/2004 Sb. (kopii diplomu přiložte k přihlášce do výběrového řízení)

 

Specifické požadavky:

·         Dosavadní aktivní práce s klientem v poradenství a ve školství

·         Přímá zkušenost s diagnostickou prací, zkušenost s prací v PPP vítána

·         Nutná základní znalost práce na počítači (Word, Excel, Google Apps, Form Filler)

·         Řidičské oprávnění skupiny B

·         Dobré komunikační schopnosti, kooperace v týmu, nekonfliktnost

·         Iniciativní přístup, pracovní nasazení, pečlivost, flexibilita, samostatnost, zodpovědnost

 

Zájemci o pracovní nabídku:

Zašlete Váš strukturovaný životopis e-mail: hlavova@pppliberec.cz,

přiložte kopii diplomu z VŠ a připište telefonický nebo e-mailový kontakt, na kterém budete k zastižení. Informace o dalším postupu sdělím zájemcům na uvedený kontakt.

 

 V Liberci dne  3.1.2018                            Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec

Nabídka pracovního místa - PSYCHOLOG - pracoviště Liberec

přidáno: 3. 1. 2018 10:32, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 3. 1. 2018 10:34 ]

přijmeme 

plně kvalifikovaného pracovníka na pozici

psycholog

  s nástupem ihned na dobu určitou, v plném pracovním úvazku v rozsahu 1,0 (40 hodin týdně).

 Pracovní náplň:

Samostatné provádění náročných kontaktních činností zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.

Samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí, žáků a studentů.

Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství  při  řešení  problémů  ve  vývoji  a  vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině.

Poskytování edukativního, psychologického i speciálního poradenství.


 Obecné předpoklady:

1.      Trestní bezúhonnost (doložená výpisem z trestního rejstříku nejpozději v den konání pohovoru).

2.     Zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením od MUDr. V. Kotrányiové (datum do dne konání pohovoru) Adresa: Františkovská 130/14B, 460 07 Liberec, Telefon485 107 172

3.      Ukončené vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie v souladu s §19 zákona č. 563/2004 Sb. (kopii diplomu přiložte k přihlášce do výběrového řízení)

 

Specifické požadavky:

·         Dosavadní aktivní práce s klientem v poradenství a ve školství

·         Přímá zkušenost s diagnostickou prací, zkušenost s prací v PPP vítána

·         Nutná základní znalost práce na počítači (Word, Excel, Google Apps, Form Filler)

·         Řidičské oprávnění skupiny B

·         Dobré komunikační schopnosti, kooperace v týmu, nekonfliktnost

·         Iniciativní přístup, pracovní nasazení, pečlivost, flexibilita, samostatnost, zodpovědnost

 

Zájemci o pracovní nabídku:

Zašlete Váš strukturovaný životopis e-mail: hlavova@pppliberec.cz,

přiložte kopii diplomu z VŠ a připište telefonický nebo e-mailový kontakt, na kterém budete k zastižení. Informace o dalším postupu sdělím zájemcům na uvedený kontakt.

 

 V Liberci dne  3.1.2018                            Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec

PF 2018

přidáno: 15. 12. 2017 6:05, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 15. 12. 2017 6:08 ]

Vážení, 

děkujeme vám za projevenou důvěru a dosavadní spolupráci.
Přejeme vám krásné Vánoce
​, 
pevné zdraví
 
a mnoho štěstí v novém roce.PF2018 .png

Vyzvedávání zpráv z vyšetření - prosinec 2017

přidáno: 15. 12. 2017 5:33, autor: Jana Hlavová

Vážení,

chtěli  bychom vás informovat, že z provozních důvodů nebude možné v pondělí 18.12.2017 vyzvednout v PPP zprávy z vyšetření. Pro zprávy si můžete přijít ve středu 20.12.2017, což je poslední termín vydávání v roce 2017. 

Následně budou zprávy z vyšetření vydávány až v novém roce t.j. od středy 3.1.2018. Metodická setkání - VP, AP, školní spec.ped a psych.

přidáno: 10. 12. 2017 1:43, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 10. 12. 2017 1:49 ]

Metodická setkání výchovných poradců, asistentů pedagoga a školních spec.ped. a psychologů v 1.polovině roku 2018 jsou rozplánovaná takto:       


Výchovní poradci - vždy od 13:00 hodin  ve školícím salónku Domova mládeže  SŠSSaD, Liberec 2, Truhlářská 3:
 7. 2. 2018
 4. 4. 2018 
 6. 6. 2018

Asistenti pedagogavždy od 14:00 hodin ve školícím salónku Domova mládeže  SŠSSaD, Liberec 2, Truhlářská 3:
10. 1. 2018
  2. 5. 2018 


Školní speciální pedagogogé a školní psychologové - ve středu 7. 3. 2018 od 13:00 hodin ve školícím salónku Domova mládeže  SŠSSaD, Liberec 2, Truhlářská 3. 

PP klub 2018 pro žáky středních škol

přidáno: 20. 11. 2017 4:24, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 20. 11. 2017 4:29 ]

Žákům středních škol opět nabízíme oblíbený cyklus sebezkušenostních aktivit PP Klub. pozvánka PP klub 2018.doc
Setkání se budou konat jednou za 3 týdny ve středu od 16:00 do 18:00 hod. ve školícím salónku Domova mládeže SŠ strojní, stavební a dopravní, Truhlářská 360/3, Liberec 2.

Výtah z programu:

- interpersonální vnímání
- nácvik komunikace a sociálních dovedností
- stimulace osobního rozvoje
- sebepoznávací techniky
- projektivní techniky
- schopnost empatie
- týmová spolupráce
- předcházení rizikovým jevům v chování jedince
- sociální tematika
- umění asertivity
- prvky psychoterapie, psychodramatu, arteterapie
- řešení konfliktů a další

PP klub je pro účastníky zdarma.

Termíny: 
10. 1. 2018
31. 1. 2018
21. 2. 2018
14. 3. 2018
  4. 4. 2018
25. 4. 2018
16. 5. 2018
  6. 6. 2018

První setkání se bude konat 10. 1. 2018 od 16:00 hodin.
Účastníci kurzu získají osvědčení, které mohou přiložit k přihlášce na zvolenou vysokou školu (studium psychologie, speciální pedagogiky, sociologie, pedagogiky a dalších humanitních oborů).
Zájemci se mohou hlásit lektorce Lence Rokosové na email: rokosova@pppliberec.cz
Lektoři: Mgr. Jan Žitný Mgr. BcA. Lenka Rokosová

Metodické setkání školních metodiků prevence a dalších učitelů

přidáno: 19. 10. 2017 8:47, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 19. 10. 2017 8:48 ]Zveme školní metodiky prevence a učitele na metodické setkání, které se uskuteční dne 1. 11. 2017 od 13:30 do16:30 hodin v sálu organizace Maják o.p.s., Konopná 776, Liberec 14 - Ruprechtice.

Metodické setkání školních speciálních pedagogů a školních psychologů

přidáno: 19. 10. 2017 8:39, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 29. 10. 2017 11:21 ]

Zveme školní speciální pedagogy a školní psychology na metodické setkání, které se uskuteční 1.11.2017 od 14.hodiny ve Školícím salónku Domova mládeže Střední školy strojní stavební a dopravní v Liberci, Truhlářská 360. 

Rámcová náplň:
  1. Zpráva a doporučení ŠPZ
  2. Možnosti spolupráce pracovníků ŠPP a ŠPZ
  3. Pedagogická intervence a předměty spec.ped. péče
  4. Diskuze
Setkání povede doc. Ilona Pešatová.

Na setkání není nutné se přihlašovat.


1-10 of 155