AKTUALITY


DOTAČNÍ PROGRAM MŠMT NA PODPORU NADANÝCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL V ROCE 2020

přidáno: 15. 10. 2019 7:58, autor: Jana Hlavová

MŠMT v souladu s  Koncepcí podpory_rozvoje_nadání_2014-2020.pdf zveřejňuje výzvu dotačního programu, kterým budou finančně podpořeni organizátoři mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky základních a středních škol ve věkové kategorii 11 - 20 let.

Žadatelé budou své projekty podávat v elektronickém systému ISPROM.  Po uzavření elektronické žádosti je nutné vyplněnou žádost vytisknout a v jenom vyhotovení zaslat či doručit na adresu MŠMT, odbor pro mládež, Karmelitská 5/529, 118 12 Praha.

Termín doručení žádosti na MŠMT je 11. 11. 2019.

Konzultace poskytuje MŠMT, odbor pro mládež, Senovážné 25, 110 00 Praha 1, tel. 234 815 281, e-mail: jaroslav.froulik@msmt.cz.

Plný text vyhlášení dotačního programu naleznete zde:Výzva Podpora nadaných žáků 2020.doc

PORADENSKÝ DEN - EDUCA 2019 MY JOB Liberec

přidáno: 27. 9. 2019 4:59, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 27. 9. 2019 5:07 ]


Liberecký kraj a Pedagogicko-psychologická poradna Liberec pořádají 
v rámci veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA 2019 MY JOB Liberec

PORADENSKÝ DEN

na téma

Jak na problémového žáka?


KDY:  11. října 2019,  10:00 - 15:30 hodin

KDE:  Prostory VIP restaurace Pizzerie Colloseum (rotunda) Tipsport Arena Liberec, Jeronýmova 570/22, Liberec 7

LEKTOR:  PhDr. Jan SVOBODA

PROGRAM:      Cílem setkání je nabídnout účastníkům zkušenosti v řešení potíží získané v práci supervizora dětských domovů, psychologa specializujícího se na krizové situace výuky a výchovy. Nabídnout informace o příčinách, jejichž důsledky se projevují v problematickém chování a předat zkušenosti v možných řešeních. Účastníci mohou nabídnout konkrétní kazuistiky ze své vlastní práce.


 • Součástí vzdělávacího bloku jsou přestávky dle potřeby.
 • Součástí celého programu je diskuze účastníků semináře s lektorem.
 • Účast je zdarma, pro registrované účastníky je zajištěna káva a čaj.


Registrace účastníků:

Na Poradenský den je nutné se registrovat (jméno, příjmení, organizace), a to e-mailem do 9. 10. 2019 na adresu: doubravova@pppliberec.cz

 Kapacita sálu je omezena na počet 50 osob. 

ŠKOLA HROU ve šk. roce 2019/2020

přidáno: 27. 8. 2019 7:05, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 27. 8. 2019 7:09 ]

Na tento školní rok jsme připravili další sérii reedukačních aktivit „ŠKOLA HROU“.  
Přihlášení rodiče spolu se svými dětmi (žáky druhých a třetích tříd s potížemi se psaním a čtením) si po dobu tří měsíců mohou vyzkoušet aktivity a hrátky pomáhající v motivaci svých dětí k různým podpůrným cvičením pro kompenzaci percepčních a percepčně motorických obtíží. 

Aktivity jsou určeny žákům a žákyním druhých a třetích tříd, kteří mají potíže se psaním a čtením ale především jejich rodičům. Rodiče si se svými dětmi vyzkouší hrátky, které pomohou v motivaci dětí k různým podpůrným cvičením pro kompenzaci percepčních a percepčně motorických obtíží.

V následujícím školním roce 2019-2020 začne Škola hrou ve čtvrtek, dne 10.10.2019 v 15:00 hodin pro registrované zájemce. 
Vyplněnou Přihlášku, kterou zájemce obdrží v PPP po vyšetření svého dítěte, předejte kontaktnímu pracovníkovi tak, jak je uvedeno v pokynech pro přihlášení.


PP klub 2019 pro žáky středních škol

přidáno: 27. 8. 2019 7:03, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 18. 9. 2019 3:39 ]

Žákům středních škol opět nabízíme oblíbený cyklus sebezkušenostních aktivit PP Klub. 
Setkání se budou konat jednou za 3 týdny ve středu od 16:00 do 18:00 hod. ve školícím salónku Domova mládeže SŠ strojní, stavební a dopravní, Truhlářská 360/3, Liberec 2. 

Výtah z programu: 

- interpersonální vnímání 
- nácvik komunikace a sociálních dovedností 
- stimulace osobního rozvoje 
- sebepoznávací techniky 
- projektivní techniky 
- schopnost empatie 
- týmová spolupráce 
- předcházení rizikovým jevům v chování jedince 
- sociální tematika 
- umění asertivity 
- prvky psychoterapie, psychodramatu, arteterapie 
- řešení konfliktů a další 

PP klub je pro účastníky zdarma.

Plánované termíny setkání pro přihlášené účastníky: Vždy ve středu od 16 do 18 hod. 

 • 13. 11. 2019
 • 11. 12. 2019
 • 15.  1. 2020
 •    5. 2. 2020
 • 26.  2. 2020
 • 18.  3. 2020
 •    8. 4. 2020
 • 29.  4. 2020
 • 20.  5. 2020
 • 10.  6. 2020

Akreditované semináře k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a výuce češtiny jako druhého jazyka

přidáno: 5. 8. 2019 6:35, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 5. 8. 2019 23:48 ]

Akreditované semináře k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a výuky češtiny jako druhého jazyka nabízí organizace META o.p.s. přímo do Vaší školy, organizace či obce. Určené jsou pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ a další zájemce. Obsahy seminářů vycházejí z  dlouholetých zkušeností ze školní reality a přinášejí praktické tipy usnadňující každodenní pedagogickou praxi. Lektorky jsou odborné pedagogické pracovnice a mají s tématem bohaté zkušenosti.

Semináře jsou určené pro celý pedagogický sbor, jeho část či skupinu pedagogických pracovníků. Můžete se spojit s okolními školami a institucemi, které téma řeší a uspořádat seminář ve spolupráci s nimi. Minimální počet účastníků je 8, maximální počet je 18. 

Bližší informace na: https://www.meta-ops.cz/seminare-na-objednavku  

Výpadek telefonních linek do PPP dne 13.6.2019

přidáno: 9. 6. 2019 12:57, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 13. 6. 2019 6:04 ]

Upozorňujeme na krátkodobou nedostupnost pevných linek. 
V případě dotazů nás kontaktujte e-mailem na adresu: info@pppliberec.cz

Za komplikace se velice omlouváme a děkujeme za pochopení.

Vedení případové konference ve školství

přidáno: 14. 5. 2019 13:16, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 14. 5. 2019 13:18 ]

Zveme ředitele škol, výchovné poradce a další zájemce z řad pedagogů ZŠ a SŠ na seminář v rámci projektu KIPR: Vedení případové konference ve školství.

Účastníci se seznámí s technikou případových konferencí. Jedná se o nástroj, který mohou ředitelé a pedagogové školy využít při řešení složitějších situací ve škole, které vznikají v souvislosti s výukou a výchovou dětí, žáků a studentů. Tato metoda je určená pro takové situace, které zatěžují pedagogy, děti i rodiny a není k jejich řešení zatím kompetentní OSPOD.

Lektor : PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.
KDY: středa 5. 6. 2019 12,00 – 16,00 h.
KDE: Školící salónek Domova mládeže B, areál ředitelství Střední školy strojní, stavební a dopravní, Truhlářská 360/3, Liberec 2, 46001

Kapacita je omezená, přihlášení proveďte zasláním vyplněné návratky na e-mail: doubravova@pppliberec.cz do 31. 5. 2019.

 Pozvánka - případová konference KIPR.docx

Metodická setkání

přidáno: 17. 3. 2019 6:26, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 17. 3. 2019 6:40 ]

Připomínáme nejbližší metodická setkání pro pedagogy. Setkání školních metodicků prevence proběhne 20.3.2019  a setkání výchovných poradců 3.4.2019. Více v jednotlivých sekcích v navigaci webu ( Metodik prevence, Výchovné poradenství).

Metodické setkání výchovných a kariérových poradců základních škol

přidáno: 22. 1. 2019 6:32, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 30. 1. 2019 5:00 ]

Srdečně zveme výchovné a kariérové poradce základních škol na metodické setkání, které proběhne 6. 2. 2019 od 13:00 hodin ve školícím salónku Domova mládeže SŠSSaD, Liberec 2, Truhlářská 3.   
 
Program: Pozvánka pro výchovné poradce ZŠ únor 2019.doc

Podpůrné skupiny pro asistenty pedagoga

přidáno: 9. 1. 2019 1:19, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 15. 1. 2019 8:32 ]

Člověk v tísni o.p. s   -  Varianty v tomto kalendářním roce nabízí asistentům pedagoga i školním asistentům možnost zapojit se do podpůrných skupin. 
Jde o pravidelné setkávání (jednou měsíčně), kde mohou asistenti (pedagoga, školní) sdílet témata, se kterými se ve své profesi setkávají 
a v bezpečném prostoru tak mohou sdílet obtížné momenty své práce. Zároveň je poskytována metodická podpora a tím i možnost jejich 
dalšího profesního rozvoje. Skupiny jsou uzavřené, což vede ke kontinuální a systematické práci.

V Libereckém kraji bude setkávání probíhat na Magistrátu města Liberec.
Do skupin je nutno se registrovat na adrese https://www.varianty.cz/kurzy/529-podpurne-skupiny-pro-asistenty-pedagoga-liberecky-kraj

Více informací na webu společnosti www.varianty.cz nebo na e-mailu varianty@clovekvtisni.cz

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.

1-10 of 189