AKTUALITY


Vyzvedávání zpráv z vyšetření

přidáno: 29. 6. 2020 0:37, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 29. 6. 2020 0:58 ]

Vyzvedávání zpráv z vyšetření v době letních prázdnin je možné pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě se sociální pracovnicí a  konkrétním potvrzením termínu a času předání ze strany PPP.  ( tel.: 731 488 235, e-mail: sobkova@pppliberec.cz)

Děkujeme za pochopení. 

Roční přípravný kurz ke studiu na střední škole- žáci s OMJ, cizinci

přidáno: 19. 6. 2020 13:59, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 19. 6. 2020 14:01 ]

Sdílíme nabídku přípravného kurzu ke studiu na SŠ pro žáky s OMJ. Tento kurz pořádají organizace Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. (CIC) a META, o. p.s. v rámci projektu Don’t give up! za finanční podpory nadace Velux Foundations.

Pro koho je kurz určen?
 • pro studenty, kteří absolvovali základní školu (9 let) mimo Českou republiku
 • pro ty, kdo chtějí studovat českou střední školu
 • pro všechny bez ohledu na zemi původu
 • pro studenty s minimální znalostí češtiny (začátečníci)
 • pro studenty, kteří žijí v Praze i mimo Prahu a mohou dojíždět
 • pro studenty z Libereckého kraje lze zprostředkovat příspěvek na dopravu


KDE: kurz probíhá v Praze. Adresa: META, Žerotínova 35, Praha 3

KDY: září 2020 - červen 2021

Potřebujete více informací? Kontakt: Mgr. Eva Kremlíková, e-mail: eva.kremlikova(a)cicpraha.org, Tel.: 222 360 452

Kurz je zdarma.

Platí se pouze vratná záloha na začátku kurzu (2500 Kč) a třídní fond (500 Kč za pololetí).

Více informací zde: https://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/6537/Rocni-pripravny-kurz-ke-studiu-na-stredni-skole-zaci-s-OMJ-cizinci.aspx

Webinář č. 4 pro učitele nejen nadaných dětí 24. 6. 2020

přidáno: 19. 6. 2020 13:05, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 19. 6. 2020 14:00 ]

V rámci projektu NAKAP LK I. nabízíme ve spolupráci s konzultantkami PPP v Libereckém kraji čtvrtý webinář pro práci s nejen nadanými žáky. 

KDY: Ve středu 24. 6. 2020 od 13:00 hodin

Program:      
Online setkání nabídne program komponovaný z různých témat, která představí konzultantky společně s odbornou garantkou aktivity Zkvalitnění péče o nadané žáky, Marcelou Jandovou.

Vybraly jsme pro Vás :
 •  Dvojí výjimečnost
 •  Program Tarsia, výroba pomůcek nejen pro matematiku
 •  Volnočasové aktivity pro nadané, program Vzdělávacího centra Turnov

Webinář proběhne v online prostředí na adrese, která Vám bude po přihlášení zaslána do e-mailu (obdržíte odkaz pro účast na webináři).

Rozsah je omezen na 50 minut, prosíme, pokládejte dotazy v průběhu webináře.

Přihlašujte se prosím pomocí uvedeného odkazu
https://docs.google.com/forms/d/14JUOUqVHd4wdGiFYhNRIKjAnUCDnrqyI--MTgHp_gYQ/edit 

Pozvánka zde:Pozvánka webinář 4.docx


Těšíme se na setkání s Vámi v online prostředí.

Webinář č. 3 pro učitele nejen nadaných dětí 11. 6. 2020

přidáno: 8. 6. 2020 3:03, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 8. 6. 2020 3:08 ]

V rámci projektu NAKAP LK I. nabízíme ve spolupráci s konzultantkami PPP v Libereckém kraji třetí webinář s tématem Jak podporovat nadané žáky na škole.


KDY: Ve čtvrtek 11. 6. 2020 od 13:00 hodin

Program:      
 • Pedagogická diagnostika a identifikace nadaných žáků ve škole
 • Náplň práce koordinátora nadání
 • Možnosti organizace výuky nadaných žáků ve škole
 • Kromě toho máme pro Vás připraveny další tipy k obohacování výuky, najdete je na úložišti NAKAP LK I - Materiály pro práci s nadanými žáky
  V rámci diskuse přivítáme hosta Mgr. Karla Minaříka, ředitele základní školy Partyzánská v České Lípě, na které probíhá systémová podpora nadaných žáků. Pan ředitel rád odpoví
  na vaše dotazy. Zároveň uvítáme, pokud se s námi podělíte o vaše zkušenosti.Webinář č. 2 pro učitele nejen nadaných dětí 21. 5. 2020

přidáno: 19. 5. 2020 4:58, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 19. 6. 2020 13:05 ]

V rámci projektu NAKAP LK I. nabízíme ve spolupráci s konzultantkami PPP v Libereckém kraji druhý webinář.


KDY: Ve čtvrtek 21. 5. 2020 od 11:00 hodin

Program: 
 • Inspirace č. 2 z pořadu UčíTelka - práce s textem, tvořivé psaní apod. 
 • Tipy na zajímavé lekce pro čtení doma i ve škole. 

Na e-mail, který v přihlášce uvedete, Vám pak bude zaslán odkaz pro účast na webináři.

Pokud budete webinář sledovat v mobilu, je třeba mít, nejlépe předem, zdarma nainstalovanou aplikaci Cisco Webex Meeting (i pro tablet)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.webex.meetings

Pozvánka zde: Webinář 2.jpg

Webinář č. 1 pro učitele nejen nadaných dětí 12. 5. 2020

přidáno: 10. 5. 2020 10:22, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 19. 5. 2020 5:46 ]

I v době uzavření škol nabízíme pedagogům nové pohledy na výuku a využití tvůrčího přístupu. Tentokráte formou webináře, který připravily konzultantky ze čtyř PPP v Libereckém kraji v rámci projektu NAKAP LK I.

V on-line setkání nabídneme komponovaný program z různých témat.

KDY : V úterý 12. 5. od 9:00 do 10:00 hodin.

Program:
 • jak využít pořad UčíTelka – příklady dobré praxe, materiály, aktivity
 • zajímavé deskové hry pro výuku matematiky především na prvním stupni ZŠ
 • hry se sociálně-psychologickou tématikou jako rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností (nejen) u mimořádně nadaných dětí
 • materiály pro práci s emocemi a vnímáním vlastních pocitů

JAK : Přihlašujte se prosím pomocí uvedeného odkazu níže

Na e-mail, který v přihlášce uvedete, Vám pak bude zaslán odkaz pro účast na webináři.

Konzultace pro klienty s poruchami chování

přidáno: 16. 4. 2020 13:32, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 10. 5. 2020 10:45 ]

V této náročné době nabízí Mgr. A. Krejčová svým klientům v individuální etopedické péči také mimořádné telefonické a mailové konzultace. Na termín telefonické konzultace je nutné se předem objednat na tel.: 773 772 293.

Pokyny k vyšetření dětí, žáků a studentů platné od dubna 2020

přidáno: 13. 4. 2020 15:01, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 10. 5. 2020 10:35 ]

Poradenské služby budou poskytnuty pouze klientům, kteří jsou objednáni.

1. Služby budou poskytnuty pouze zdravým klientům, kteří nejeví známky akutního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, aj.) a v uplynulých 14-ti dnech nebyli v zahraničí ani nepřišli do kontaktu s infekčním onemocněním nebo s podezřelou osobou z nákazy a není jim nařízeno karanténní opatření.
Tuto informaci stvrdíte při vstupu do poradny svým podpisem čestného prohlášení o bezinfekčnosti - za dítě i za zákonného zástupce. Zvažte proto prosím svou cestu do poradny!

2. Přijďte přesně na čas objednání.

3
. Přijďte pokud možno v co nejmenším počtu osob, tj.  dítě + 1 rodič.

4. V poradně dodržujte odstup mezi osobami v rozsahu min. 2 metrů.

5.  Nedoporučuje se využívat společných toalet.

6. Služby budou poskytnuty jen osobám, které budou mít pečlivě zakryté dýchací cesty rouškou nebo šátkem (děti i rodiče).

7. Při návštěvě poradny důsledně dodržujte hygienická opatření dle instrukcí u vstupu a v čekárnách.

8. S sebou si přineste:
- Vlastní propisku na vyplnění dokumentů,
- Pro dítě tužku, pastelky s 12 barvami, školáci si přinesou celý penálNevstupujte do poradny, pokud jste v uplynulých 14-ti dnech byli v zahraničí či přišli do kontaktu s jakýmkoliv infekčním onemocněním nebo s podezřelou osobou z nákazy nebo jste v karanténě.  Kontaktujte poradnu  mezi 8:00 - 15:00 hodin pouze telefonicky na tel.: 482710517 nebo 778430054 , případně e-mailem (sobkova@pppliberec.cz) a požádejte o nový termín vyšetření. Rádi vám poskytneme přednostní termín v nejbližším možném termínu.  


Vydávání zpráv a doporučení z vyšetření bez předchozí domluvy je až do odvolání přerušeno. Požadujete-li zaslání těchto dokumentů poštou nebo datovou schránkou, vyplňte a podepište prosím přiloženou žádost a zašlete ji buď poštou nebo datovou schránou do PPP Liberec (adresa: Truhlářská 3, Liberec 2, 46001)
Můžete zaslat i scan na e-mail info@pppliberec.cz. Dokumenty vám rádi doporučeně zašleme. 
Děkuji za váš zodpovědný přístup v této mimořádné situaci! 

                                                                                                 Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec                                                                                                                            

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

přidáno: 25. 3. 2020 4:26, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 25. 3. 2020 4:31 ]

Titulní stránka Tiskové zprávy  Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zapis
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
 2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

 

Podrobnější doporučení k organizaci zápisů:

Ve všech případech doporučujeme po ukončení mimořádných opatření uspořádat setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu.

Pokud již vyhlášená kritéria neodpovídají níže uvedenému, je třeba upravená kritéria publikovat ještě před samotným zahájením zápisu v konkrétní ZŠ.

A. Škola zřízená obcí, nebo svazkem obcí s dostatečnou kapacitou pro zápis spádových dětí (nedochází k převisu žádostí o přijetí nad kapacitu školy)

B. Škola zřízená obcí nebo svazkem obcí s nedostatečnou kapacitou pro zápis spádových dětí

C. Škola s dostatečnou kapacitou k zápisu spádových dětí, ale převisem zájmu nespádových dětí

D. Školy zřizované soukromým zřizovatelem nebo církví

E. Školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

 

Ad A

 • Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Ad B

Ad C

 • Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část bude zrušena, v případě nutnosti doporučujeme případně s asistencí rodičů využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci.
 • Škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritériíŠkola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně.

Ad D

 • Ve smyslu mimořádných opatření a minimalizace osobního styku doporučujeme aktualizovat kritéria přijetí. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.
 • Doporučujeme v případě nutnosti, případně s asistencí rodičů, využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci.

Ad E

 • Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Sdělení uvedená v Informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016 lze využít přiměřeně vzhledem ke krizovým opatřením vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR. 

Nouzový stav v ČR - omezení provozu poradny pro veřejnost

přidáno: 16. 3. 2020 0:43, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 10. 5. 2020 10:36 ]

V souvislosti s vládními opatřeními v rámci nouzového stavu ČR  je provoz PPP pro veřejnost výrazně omezen. Budou probíhat pouze předem plánovaná vyšetření a to za dodržení přísných opatření.

O režimu vyšetření budou objednaní klienti informováni našimi pracovníky individuálně. 

Obracet se na nás můžete telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu na kontaktech, které jsou uvedeny na našich stránkách.

Tímto vás zároveň prosíme o trpělivost a přejeme pevné zdraví!      
                                    
                                                                                        Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec               

1-10 of 210